česky  english 

rozšířené vyhledávání
img_0443
Foto: SZEU Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář "Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era"

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 11. října 2016 seminář na téma "Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era". Mezi hlavní diskutované otázky patřil výzkum a inovace dále problematika analytiky a zpracování velkých objemů dat, autonomní roboti, nebo kybernetická bezpečnost.

Prof. Václav Snášel se ve svém příspěvku věnoval výzkumným směrům realizovaným na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. FEI buduje systematicky partnerské vztahy s průmyslovým partnery - naslouchá jejich potřebám, nabízí své kapacity pro řešení projektů dle potřeb průmyslové praxe, vytváří podmínky pro zapojení studentů a výzkumníků do řešení těchto projektů. Fakulta se také stala významným faktorem v restrukturalizaci ostravského regionu.

Prof. Vladimír Kučera představil Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky zřízený na Českém vysokém učení technickém a spolupráci tohoto institutu s Německým výzkumným střediskem pro umělou inteligenci (DFKI). Příkladem úspěšné aplikace je mobilní robot, který byl mimo jiné využit pro průzkum zemětřesením poničených památek v Amatrice.

Doc. Peter Brída z Univerzity v Žilině se věnoval ve své prezetnaci inteligentním dopravním systémům a otázkám e-mobility. Dr. Krzysztof Tokarz a dr. Adam Cichy ze Slezské technologické univerzity se vyjádřili k oblasti zpracování velkých objemů dat a novým metodám a algoritmům v oblasti elektroinženýrství.

Semináře se zúčastnili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a představitelé vědecké, průmyslové a inovační komunity působící v Bruselu. Akci uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu a další partneři.

Galerie


Seminář "Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era"