česky  english 

rozšířené vyhledávání
dsc_2875
Foto: SZEU Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář k Pasu pro poskytovatele služeb

Stálé zastoupení ČR při EU pořádalo dne 19. dubna 2016 seminář k Pasu pro poskytovatele služeb. Akce se uskutečnila ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

Nedostatečné fungování jednotného trhu a omezení volného pohybu zboží i služeb v EU si v průběhu minulého roku vynutily reakci Evropské komise v podobě zveřejnění „Strategie k modernizaci jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“. Jedním z návrhů Evropské komise pro zlepšení fungování jednotného trhu je vedle správné aplikace směrnice o službách, jednotného uplatňování principu proporcionality či odstranění překážek a diskriminačních požadavků zavedení Pasu pro poskytovatele služeb.

Tento nástroj a kroky vedoucí k jeho ustavení za Evropskou komisi představil Jürgen Tiedje z Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise. Evropská komise po úvodním vyhodnocení tohoto nástroje připravuje na konec dubna veřejnou konzultaci, jejíž výsledky by měly pomoci s formulací konečné podoby legislativní iniciativy vedoucí k ustavení tohoto nástroje na podzim 2016.

Své představy o pasu pro poskytovatele služeb za Evropský parlament přiblížila poslankyně Evelyne Gebhardt, s dlouholetými zkušenostmi mj. při projednání aktuální směrnice o službách. Za veřejnou správu prezentoval detailní podmínky pro podobu a funkce tohoto nástroje Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

S pohledem a požadavky zástupců podnikatelské sféry a poskytovatelů služeb seznámil účastníky semináře za EUROCHAMBRES Ben Butters a za BUSINESSEUROPE Jeroen Hardenbol, kteří u pasu pro poskytovatele služeb zdůraznili vedle snížení administrativní zátěže a zjednodušení regulatorního prostředí také větší přehled o požadavcích, které poskytovatel služeb musí splnit a přehledné a lépe strukturované informace o požadavcích v jednotlivých členských státech.  

Účastníci semináře se dále mj. shodli na tom, že pas pro poskytovatele služeb musí přinést skutečné zjednodušení pro přeshraniční poskytování služeb i pro účely usazování a nesmí stanovit dodatečnou administrativní zátěž. Takovéto podmínky může splnit pouze plošné využití pasu, elektronická forma a dodržování podmínek ochrany osobních údajů.

Galerie


Seminář k Pasu pro poskytovatele služeb