česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volný tok dat jako pátá svoboda EU

V úterý 28. března 2017 hostilo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii seminář zaměřený na problematiku datových toků. V odborném panelu zasedli zástupci soukromého sektoru, členských států, Evropského parlamentu i Evropské komise.
 

Zahájení se ujal stálý představitel ČR ve výboru COREPER I, velvyslanec Jaroslav Zajíček, který připomenul přesvědčení České republiky, že volný tok dat je nezbytnou podmínkou vytvoření jednotného digitálního trhu. „Podobně jako další vnímáme i my volný tok dat jako 5. svobodu a připojili jsme se proto k výzvě 14 členských států směrem ke Komisi, aby pokročila s legislativním návrhem v této věci,“ uvedl velvyslanec Zajíček. Představil i další témata, kterým se seminář věnoval: externí rozměr jednotného digitálního trhu a jeho role v mezinárodních úmluvách, a v neposlední řadě otázky spojené s vlastnictvím dat, přístupu k datům či odpovědnosti. Zdůraznil přitom odhodlání členských států odstranit regulatorní bariéry a skutečně se přesunout od 28 národních digitálních trhů k jednotnému digitálnímu trhu bez vnitřní fragmentace. Data podle něj v budoucnu sehrají zásadní roli. „Očekávám, že odvětví digitální ekonomiky zažije během několika nadcházejících let rapidní růst, na kterém se budou podílet velkou měrou právě data,“ uvedl velvyslanec Zajíček.

Poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová se v následné panelové diskuzi věnovala mezinárodnímu rozměru digitálního trhu a odsoudila i omezení spojená s ukládáním dat. „Neumím si ve 21. století představit obchodní dohody bez digitálních kapitol. Lokalizační restrikce jsou špatné pro všechny – členské státy, byznys i občany,“ zdůraznila poslankyně Charanzová. Odborného panelu se zúčastnila i členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková, která apelovala na tvorbu horizontální právní úpravy. „Potřebujeme evropský právní rámec, který zabrání tvorbě neoprávněných národních požadavků na lokalizaci dat, usnadní přeshraniční datové toky a zajistí notifikaci současných a budoucích restrikcí,“ uvedla Jabůrková.

Tématu se intenzivně věnuje Evropská komise. Ta v lednu letošního roku představila sdělení Budování evropské ekonomiky založené na datech a nyní zvažuje, zda je třeba podniknout další kroky legislativní povahy směrem k odstranění lokalizačních bariér. Výkonný ředitel DG CONNECT pro Future Networks Pearse O´Donohue na konferenci připomněl, že Komise potřebuje zpětnou vazbu od všech zainteresovaných subjektů a vyzval je, aby se do 26. dubna zapojily do probíhající veřejné konzultace. O´Donohue dodal, že dle dosavadních analýz by odstranění nucené lokalizace dat evropské ekonomice přineslo 8 miliard eur ročně.

Seminář s atraktivním tématem přilákal celkem 70 účastníků převážně z diplomatické komunity, včetně několika stálých představitelů členských států ve výboru COREPER I. K velmi živé diskusi přispěla také možnost publika zasílat dotazy pro panelisty elektronickou cestou.