česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nejvýznamnější Češi v institucích EU

STRÁNKA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

V institucích a orgánech Evropské unie působí v současné době stovky občanů České republiky. Někteří se prosadili i na vedoucí funkce:

 

RADA EVROPSKÉ UNIE

 

Petra Černá zastává funkci vedoucí dvou teamů pro zaměstnanost/sociální politiku a zdraví spadajících pod ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Studovala na FF UK v Praze a na univerzitách v Kostnici a Heidelbergu. Před příchodem do Rady EU v r. 2005 pracovala na Ministerstvu zemědělství ČR v předvstupním projektu twinning pro rozvoj venkova, absolvovala sedmiměsíční studia v rámci programu Mezinárodní organizace Frankofonie na Vysoké škole administrativy ve Štrasburku a v Paříži (ENA) a na Institutu mezinárodních vztahů Yaoundé (IRIC) a přispívala externě v rámci think-tanku EUROPEUM. Po krátkém pobytu v českém překladatelském oddělení Rady pracovala od r. 2008 do r. 2017 v oddělení pro zaměstnanost a sociální otázky, kam se po dvou letech působení oblasti obecných záležitostí v Ředitelství pro meziinstitucionální vztahy Rady vrátila v únoru 2020 v roli vedoucí oddělení.

David Zelinger vede německé jazykové oddělení v GS Rady EU, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Libor Boháč, Generální sekretariát Evropského parlamentu

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní akty Generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Ivana Hlaváčová, vedoucí českého tlumočnického oddělení (DG LINC) Evropského parlamentu

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v DG LINC Evropského parlamentu a od června 2015 je také pověřena vedením slovinského tlumočnického oddělení. V roce 1992 absolvovala FF UK, Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu.

EVROPSKÁ KOMISE

Věra Jourová, místopředsedkyně EK a evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost (od prosince 2019)

Do funkce komisařky nastoupila poprvé v listopadu 2014 jako evropská komisařka pro Spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Bývalá český ministryně  pro místní rozvoj (leden - říjen 2014) je v současné době nejvýznamnější českou představitelkou v institucích Evropské unie. Před nástupem do funkce ministryně byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od října 2013), působila v soukromé sféře, rovněž jako náměstkyně ministra ČR pro místní rozvoj (2003-2006).

Daniel Braun je zástupcem ředitelky kabinetu komisařky V. Jourové. D. Braun dříve působil jako první náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za oblast strukturálních fondů EU. Vedl tým, který připravoval strategii pro evropské fondy v programovém období 2014-2020 v České republice a současně byl šéfem českého vyjednávacího týmu s Evropskou komisí. D. Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Středoevropské univerzity v Budapešti. 

Monika Ladmanová je poradkyní a členkou kabinetu komisařky V. Jourové. Dříve pracovala jako manažerka korporátních programů IBM ČR a iniciovala vznik první pracovní skupiny soukromých firem zaměřené na podporu diversity a rovných příležitostí. Působila na pozici ředitelky neziskové organizace Otevřená společnost, zasazující se o boj s korupcí a reformy v oblastech sociální politiky. Založila a stála v čele správních orgánů několika neziskových subjektů, které nadále působí v oblasti lidských práv, včetně mezinárodní sítě organizací zabývajících se rovnými příležitostmi pro ženy a muže v post-komunistických zemích.

Eduard Hulicius, člen kabinetu komisařky V. Jourové. Absolvent University Karlovy (Evropská studia FSV) a CERIS-Bruxelles (Mezinárodní politiky) v letech 2003-14 pracoval v Evropském parlamentu v sekretariátu Evropské lidové strany a jako asistent poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové.

Podívejte se na všechny členy kabinetu komisařky Věry Jourové i na jejich portfolia. 

Ředitelé:

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v Evropě.
Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002). Působila i v diplomatických funkcích v zahraničí, jako zástupkyně velvyslance ČR v Madridu, zástupkyně velvyslance ČR při OBSE ve Vídni a naposledy jako stálá představitelka České republiky při UNESCO v Paříži (2004 – 2006).

Vedoucí oddělení:

Kamila Adámková, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Kamila Adámková je vedoucí oddělení CS.1 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudovala UP v Olomouci. Před svým příchodem na GŘ pro překlady v roce 2004 pracovala v soukromém sektoru.

Pavel Bořkovec, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO)

Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University) a Karlovu univerzitu v Praze. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru. Působil např. na Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde vedl oddělení spravující IT infrastrukturu. Od roku 2018 vede oddělení operačních informačních systémů.

Aleš Čapek, Generální ředitelství Eurostat (DG ESTAT)

Pochází z Bruntálu. Vystudoval VŠE v Praze, poté působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 1992 pracoval v České národní bance, působil na několika řídících postech, včetně pozice ředitele sekce měnové a sekce statistiky. Od roku 2003 zastupoval Českou republiku ve výborech Evropské centrální banky a Rady ministrů a byl také členem Výboru pro bankovní dohled ECB. Od devadesátých let se účastnil řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti ekonomie, působil na univerzitách v Oxfordu, v Cambridgi a na Harvardově univerzitě v USA. Od října 2005 působí na řídících postech v oblasti středního managementu v Evropském statistickém úřadu v Lucemburku

Stanislav Drápal, Generální ředitelství pro společné výzkumné centrum (JRC)

Po ukončení vysoké školy pracoval pro auditorskou společnost KPMG. Poté působil na manažerských postech v soukromém sektoru, hlavně v oblasti financí a auditu a to v České republice a v Belgii. Byl také členem dozorčích rad v mezinárodních firmách a to i v zahraničí. Do evropské komise nastoupil v roce 2010 na pozici vedoucího oddělení interního auditu na Generálním ředitelství - Společné výzkumné centrum, kde nyní pracuje jako vedoucí oddělení financí a rozpočtu.

Aleš Fiala, vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum (REA)

Pracuje jako vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum. Předtím pracoval jako jako vedoucí oddělení Výzkumné infrastruktury na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD), a také pracoval v pozici vedoucího oddělení Správa a finance, a Budoucí a vznikající technologie (FET) na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT). Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém v Praze, fyziku plazmatu na Université Paul Sabatier v Toulouse a MBA na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. Pracoval na Technische Universiteit Eindhoven, Centre de Physique Atomique (přejmenováno na  Laboratoire plasma et conversion d’énergie) v Toulouse, University of California v Berkeley, Unilever Research Laboratory a Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) v Nizozemí.

Lenka Filípková, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

Vystudovala VŠE v Praze. V roce 1999 nastoupila na Ministerstvo financí ČR, kde se podílela na přípravě přístupových vyjednávání a vyjednávání finanční perspektivy. V roce 2005 se stala vedoucí oddělení pro evropský rozpočet. Od roku 2007 pracuje na Generálním ředitelství pro rozpočet. Nejdříve v oddělení koordinujícím přípravu a vyjednávání víceletého finančního rámce a od roku 2016 v oddělení koordinace ročních rozpočtů, od r. 2018 pak v pozici vedoucí tohoto oddělení. 

Jakub Cháb, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Jakub Cháb je od 1. 1. 2007 vedoucím 2. oddělení českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudoval anglickou filologii na FF UK v Praze. V letech 1989-1995 žil trvale v Řecké republice, kde byl ředitelem vlastní jazykové školy. Po návratu do České republiky pracoval jako překladatel na volné noze, v roce 1996 znovu založil jazykovou školu a vedl ji až do konce roku 2006. V období 1997-2001 působil jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

Hana Jungová, Generální ředitelství pro tlumočení (DG SCIC) 

Vystudovala italskou a portugalskou filologii na FFUK v Praze, v roce 2002 absolvovala Evropský kurs konferenčního tlumočení, v roce 2013 dokončila postgraduální manažerská studia v Miláně. Konferenčnímu tlumočení se věnuje profesionálně od roku 2002, nejprve převážně v soukromé sféře, od roku 2003 v institucích EU. Od února 2017 působí jako vedoucí českého tlumočnického oddělení. 

Michal Krejza, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO)

Michal Krejza je vedoucím oddělení pro evaluaci a pracovní postupy (Results, Evaluation and Business Processes). Narodil se v Praze, od roku 1968 vyrůstal v Nizozemí. Na univerzitě v Leidenu vystudoval práva a latinskou amerikanistiku. Po roce 1989 se vrátil do Prahy, kde dokončil doktorát práv na PF UK. Působil jako poradce pro evropské otázky v České národní radě (ČNR). Patřil k prvním zaměstnancům Delegace Evropské komise v Praze, kde pracoval nejprve jako právní poradce a později jako vedoucí předvstupní sekce. V letech 1999 až 2003 byl vedoucím politické sekce na Delegaci EK v Tallinnu (Estonsko). Od roku 2003 pracoval v Generálním ředitelství pro rozšíření Evropské unie v ředitelství pro západní Balkán. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení pro sport na GŘ pro vzdělávání a kulturu, kde vybudoval novou politiku a program EU v této oblasti. Později byl tamtéž vedoucím oddělení pro komunikaci a valorizaci programů. Od roku 2017 zodpovídá na GŘ DEVCO zejména za zavádění nového informačního systému v oblasti vnějších vztahů EU.

Tomáš Kučírek, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí v Evropské Komisi jako vedoucí  3 různých oddělení v generálním ředitelství pro cla daně. Od roku 2017 pracuje jako vedoucí oddělení B3 (Tradiční vlastní zdroje) na GŘ pro rozpočet.

Radek Malý, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW)

Vystudoval VŠE v Praze (1992, obor ekonomika práce) a Oxfordskou univerzitu (1995, obor evropská politika). V následujících letech pracoval jako analytik finančních trhů a později jako hlavní ekonom pro Citibank v České republice. Od roku 2005 působí v Evropské komisi; v letech 2005-2016 vedl na Generálním ředitelství pro zaměstnanost a sociální záležitosti oddělení analýzy zaměstnanosti a sociální situace a později oddělení modernizace systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie. Od roku 2017 pracuje na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky jako vedoucí oddělení standardizace pro vnitřní trh.

Otto Pacholík, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a překlady a tlumočením se profesionálně zabývá od roku 1993. Od roku 2004 pracuje na Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady v Lucemburku, nejprve jako překladatel, poté jako vedoucí oddělení a od roku 2010 jako vedoucí českého překladatelského odboru.

Jan Pánek, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Studoval na UK v Praze, promoval na The Johns Hopkins University – SAIS ve Washingtonu, D.C. V devadesátých letech působil v soukromém sektoru i v české diplomacii, včetně pozic na Velvyslanectví ČR v Japonsku a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Od října 2005 pracoval jako vedoucí oddělení ITER na Generálním ředitelství pro energetiku, od r. 2019 vede oddělení pro spotřebitelskou politiku v Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

David Ringrose, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT)

Jako vedoucí odboru mezinárodních záležitostí koordinuje strategické a regulační dialogy generálního ředitelství s partnerskými zeměmi a regiony po celém světě. Cílem jeho práce je podpora systematické integrace digitálních politik a nástrojů do vnějších vztahů EU, od rozvojové spolupráce po rozšíření a od obchodu až po politiku sousedství. V rámci předchozí pracovní pozice byl odpovědný za komunikační strategii digitální agendy a spuštění Jednotného digitálního trhu a předtím na Generálním ředitelství pro zahraniční vztahy (RELEX) odpovídal za zajišťování komunikace Evropské komise v zahraničí. Kariéru zahájil v Evropské komisi dočasným přidělením ze státní správy Spojeného království a následně pracoval v řadě pracovních pozic zabývajících se bývalým Sovětským svazem. Rovněž pracoval na pátém rozšíření EU v letech 1997 až 2003, a to jak v Praze, tak v Bruselu, kdy koordinoval komunikační strategii EU v kandidátských zemích. Je absolventem univerzity v Kentu v Canterbury a Collège d‘Europe v Bruggách a je držitelem Certifikátů Études Politiques z Institut d'Etudes Politiques v Paříži. Má české a britské občanství.

Martin Špolc, Generální ředitelství pro finanční služby (DG FISMA)

Martin Špolc je vedoucím oddělení udržitelného financování a finančních technologií v generálním ředitelství pro finanční služby Evropské komise. V minulosti zastával manažerské pozice v odděleních Unie kapitálových trhů, ekonomických analýz a bankovnictví. Byl poradcem generálního ředitele pro finanční služby, kde se přímo podílel na vzniku Bankovní unie a ostatních klíčových projektů v oblasti finančních služeb. Dále vedl přípravu legislativních návrhů obnovujících stabilitu bankovního sektoru po finanční krizi. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru - poradenství pro podnikové finance a řízení rizik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, je držitelem certifikací Chartered Financial Analyst (CFA) a Financial Risk Manager (FRM) a je členem CFA Institute a Global Association of Risk Professionals.

Jiří Švarc, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vede oddělení pro sociální politiku (Social Investment Strategy). Je odpovědný za formulování politik a legislativních návrhů v oblastech boje proti chudobě, podpory sociálního začleňování a slaďování profesního a soukromého života. Zajišťuje reprezentaci Komise v Social Protection Committee podporující koordinaci členských zemí v oblasti sociálních politik. Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University), obor mezinárodní vztahy. Před příchodem do Evropské komise pracoval na Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jiří Plecitý, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování vede oddělení pro Francii, Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Je zodpovědný za analýzu situace v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, přípravu specifických doporučení pro tyto země v rámci “Evropského semestru” a za implementaci prostředků z Evropského sociálního fondu. V Evropské komisi pracuje od roku 2003 a strávil 8 let jako člen kabinetů místopředsedy EK G. Verheugena a komisaře pro zaměstnanost L. Andora. Měl mj. na starosti inovační politiku EU nebo vyjednávání o Víceletém finančním rámci pro období 2014-2020. Vystudoval VŠE v Praze a Ecole nationale d’administration ve Francii.

Seniorní pozice – experti a poradci

Libor Král, Generální ředitelství  Eurostat – Evropský statistický úřad (DG ESTAT)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. V Evropské komisi pracoval od roku 2007 do roku 2014 jako vedoucí oddělení v generálním ředitelství  Komunikace, sítě a technologie. V současnosti působí jako senior expert v Evropském statistickém úřadu.

Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

V období 2011-2018 byl vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství pro rozpočet, kde nyní působí jako senior expert. V letech 2005-2010 pracoval v různých manažerských funkcích ve společnosti BSC Praha. Působil 12 let v řadách české diplomacie, mj. jako ředitel Odboru bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Pracoval také v mezinárodním Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE, nyní OBSE).

Aleš Musil, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft. Nyní pracuje jako poradce ředitele odboru A (Politika a Strategie).

ČEŠI V KABINETECH EUROKOMISAŘŮ

Lukáš Víšek -je členem kabinetu výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse. V rámci Zelené dohody pro Evropu má na starosti trvale udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, bezpečnost potravin a zdraví. Do Bruselu přišel s první vlnou Čechů, v EK pracuje od r. 2001. Vystřídal několik pozic, především na DG AGRI, DG NEAR a na Generálním sekretariátu Komise. V roce 2009 pracoval na Stálém zastoupení ČR při EU během českého předsednictví v Radě EU.   

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Jiří Malenovský, soudce

Bývalý soudce ústavního soudu pochází z Kroměříže a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1990 se stal proděkanem Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1992 pak ústavním soudcem ČSFR. V letech 1993–1998 působil jako stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku, do roku 2000 byl členem legislativní rady vlády. 4. 4. 2000 byl jmenován ústavním soudcem ČR, o rok později pak také profesorem mezinárodního práva veřejného. Mandát soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku získal v květnu 2004.

Michal Bobek, generální advokát

Magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (Univerzita Karlova v Praze); diplom anglického práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut, Florencie); další studia na Svobodné univerzitě v Bruselu a na Univerzitě v Queenslandu (Austrálie); asistent předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky (2005-2009), poté vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky téhož soudu (2008-2009); složení odborné justiční zkoušky v České republice (2009); vyučující (2011-2012) a následně vědecký pracovník (2013-2016) Institutu evropského a srovnávacího práva Oxfordské univerzity; profesor College of Europe v Bruggách (2013-2015); člen senátu rozkladové komise České národní banky (2013-2015); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2013-2015); spoluzakladatel a předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo. Generálním advokátem Soudního dvora EU se stal 7. října 2015.

Petra Škvařilová–Pelzl, soudkyně Tribunálu

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze (1999 Mgr.) a Univerzity v Hamburku (2004 Dr.). Vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva Univerzity v Hamburku, též zodpovědná za řadu seminářů a projektů v rámci spolupráce právnických fakult uvedených univerzit. Právní expertka na různých pozicích v generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019). Referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie Marie Berger (2017–2018). Přednášející na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby, Česko-německém festivalu práva a na dalších odborných fórech. Autorka publikací v oblasti unijního a srovnávacího práva. Od 26. září 2019 soudkyně Tribunálu.

ÚČETNÍ DVŮR

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora, Lucemburk

Vystudoval VŠE v Praze. V roce 1998 nastoupil na Ministerstvo financí ČR, kde působil na různých pozicích, v r. 2010 se stal náměstkem ministra financí v sekci veřejné rozpočet. V letech 2012 - 2016 rovněž zastupoval státní zájmy v bankovním sektoru (Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Evropská investiční banka) a ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Byl také členem řady vládních poradenských a bezpečnostních výborů, vč. České statistické rady. Dne 7.května 2016 se stal členem Evropského účetního dvora.

Martin Krejza, vedoucí českého překladatelského oddělení

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení.

EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST

Edita Hrdá, vrchní ředitelka pro Ameriku Evropské služby pro vnější činnost

Velvyslankyně Edita Hrdá absolvovala Fakultu obchodní VŠE v roce 1986. Pět let poté působila jako překladatelka a tlumočnice německého a španělského jazyka.
V letech 1991 a 1992 Edita Hrdá absolvovala diplomatické akademie v Madridu a ve Vídni. V roce 1992 nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí, kde poté působila jako ředitelka Odboru Latinské Ameriky a následně Střední Evropy. V letech 1999 až 2003 byla jmenována velvyslankyní České republiky v Argentině a Paraguayi.
Od 2011 do 2015 zastávala Edita Hrdá funkci Stálé představitelky ČR v OSN. Pro rok 2011 byla zvolena předsedkyní Výkonné rady Rozvojového programu OSN (UNDP) a Populačního fondu OSN (UNFPA). Na konci roku 2015 Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jmenovala Editu Hrdou Vrchní ředitelkou pro Ameriku Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Stala se tak nejvýše postavenou zástupkyní ČR v rámci Evropské služby pro vnější činnost od jejího založení v roce 2010.

Tomáš Uličný, velvyslanec EU v Angole

Od ukončení studií v roce 1990 pracoval dlouhodobě v rámci struktur OSN ve Vídni, Ženevě a humanitární misi v Iráku. Po nástupu na MZV byl vyslán na Stálé zastoupení ČR při EU, kde se od roku 1999 věnoval problematice SZBP a CSDP. Po podepsání přístupové smlouvy se stal prvním vyslancem-představitelem ČR v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Po návratu na MZV působil ve funkci ředitele Odboru koordinace a evropských institucí. V roce 2006 se stal velvyslancem ČR v Sýrii. Po úspěšném absolvování výběrového řízení nastoupil do funkce vedoucího Delegace EU v Súdánu od 1. 1. 2012, od r. 2016 působí na stejné pozici v Angole.

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR A VÝBOR REGIONŮ

Petr Blížkovský 

Petr Blížkovský působí ve funkci ředitele na Radě EU a je odpovědný za oblasti zemědělské a sociální politiky.  Před tím působil od roku 2004 na Generální sekretariátu Rady EU jako ředitel pro ekonomickou a regionální politiku. V této funkci zabezpečoval sekretariát Euroskupiny i v době krize eurozóny. V období před vstupem ČR do EU se podílel na vyjednáváních ČR s EU. Poté byl ředitelem evropského odboru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Petr Blížkovský působí jako hostující profesor na Svobodné universitě Brusel (VUB) a jako docent na Mendlově universitě v Brně. V letech působil 2011-12 jako EU Fellow na Národní universitě v Singapuru. Je autorem řady vědeckých publikací v oboru ekonomiky a veřejné správy. V roce 2015 obdržel Gusi Peace Prize. Dne 7. října 2019 byl jmenovaný pro příštích pět let generálním tajemníkem Výboru regionů. 

Markéta Franková, Společné překladatelské služby Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení.

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Jan Slíva

Od roku 2010 pracuje v EIB v Lucemburku, kde postupně vedl kanceláře tří viceprezidentů zodpovědných za půjčky CR, Německu, Rakousku, státům EU-10 a Východnímu partnerství. Vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FFUK v Praze a finance na Solvay Brussels School of Economics and Management v Bruselu. Pracoval jako redaktor BBC World Service v Londýně, poté 12 let v americké tiskové agentuře The Associated Press, mimo jiné jako vedoucí editor v newyorské centrále a zpravodaj při EU v Bruselu a Štrasburku. V letech 2008-2009 působil na Stálém zastoupení ČR při EU jako tiskový mluvčí českého předsednictví v Radě EU pro témata Coreperu II.

Další Češi uspěli v diplomacii EU

vlajka_cr_2_100x69

Kdy: 03.08.2011  Kde: Brusel

Dva čeští diplomaté se stali novými velvyslanci Unie, další získali jiná místa v evropské zahraniční službě. více ►

První česká vedoucí delegace v unijní zahraniční službě

jana_hybaskova_foto_ep

Kdy: 25.02.2011 - 31.08.2015  Kde: Brusel

Jako první česká diplomatka získala v r. 2011 post velvyslankyně EU (v Iráku) Jana Hybášková. více ►

Češi výrazně uspěli v konkursech na národní experty Unie

vlajka_cr

Kdy: 14.07.2010  Kde: Brusel

Tři z pěti vybraných Čechů nasbírali zkušenosti na Stálém zastoupení ČR při EU. více ►