česky  english 

rozšířené vyhledávání

Normy EU

Normy a jejich význam pro podnikatele

Normy jsou vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

Normy usnadňují volný pohyb zboží v mezinárodním obchodu, snaží se, aby výroba byla racionální, aby se ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost vzájemně podporovaly, aby byli spotřebitelé dostatečně chráněni. Normy nejsou závazné, jejich používání je dobrovolné.

Více informací o normách naleznete například na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

Evropské normy

Jako harmonizovaná evropská norma je označovaná norma, která byla buďto vytvořena evropskými normalizačními organizacemi na základě požadavku Evropské komise (tento požadavek je označován jako „mandát“) nebo následně vybrána z již existujících evropských norem a uznána jako norma podporující základní požadavky předpisů tzv. nového přístupu. Směrnice a nařízení nového přístupu stanovují především požadavky na bezpečnost výrobků  uváděných na vnitřní trh EU, splnění požadavků harmonizované evropské normy vytváří předpoklad shody se základními požadavky těchto legislativních aktů. Evropské harmonizované normy jsou oznamovány v Úředním věstníku EU, často je přímo uvedeno, ke kterým ustanovením legislativního aktu se vztahují konkrétní články normy (ne vždy je k podpoře základních požadavků legislativního aktu určena celá norma). Podnikatel tedy může použít harmonizovanou normu a pokud splní její požadavky, má se za to, že splnil požadavky píslušné legislativy EU.

Evropské harmonizované normy jsou nezávazné, a nezávazné tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem členských států EU a států ESVO.

 

Evropské normalizační organizace:

 

Více informací o evropských normách: