česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přípravná fáze legislativy

Právo legislativní iniciativy v EU náleží Evropské komisi (dále také „EK“).

Tvorba legislativy EU začíná v okamžiku, kdy je detekován problém, o kterém se zjistí, že by měl být řešen závaznou právní normou.

Evropská komise připravuje k jednotlivým iniciativám tzv. „roadmaps“, ve kterých je popsán plánovaný postup EK pro danou iniciativu (uveden název iniciativy, popsány problémy a důvody, které vedou EK ke zvažování předmětné iniciativy, často jsou uvedeny možnosti, kterými může EK detekovaný problém řešit, plán pro provedení hodnocení dopadů aj.).

Evropská komise zveřejňuje „roadmaps“ na své webové stránce.

 

Veřejné konzultace

Za účelem získání dat a informací vypisuje Evropská komise veřejné konzultace umožňující fundované rozhodnutí, zda vůbec a případně jaký legislativní návrh vytvořit.

Podnikatelé, kteří mají zájem se do otevřené veřejné konzultace zapojit, mohou nalézt jejich seznam na webové stránce EK nebo na webových stránkách jednotlivých Generálních Ředitelství:

 

Evropský podnikatelský konzultační panel (EBTP)

Podnikatelé, kteří chtějí být při přípravě návrhů Evropskou komisí na internetu pravidelně konzultováni, se mohou zaregistrovat do Evropského podnikatelského konzultačního panelu. Konzultace fungují formou 6 až 8 dotazníků ročně, přičemž vyplnění jednoho dotazníku zabere cca 15 minut.

 

Dopadové studie

Zda a jakým způsobem byly příspěvky zaslané do veřejných konzultací zohledněny, se podnikatelé dozví z dopadových studií. Jejich účelem je přispět do rozhodovacího procesu EK při zvažování určité iniciativy systematickým shromážděním a analýzou  získaných informací a odhadem pravděpodobných dopadů jednotlivých variant řešení.

EK by měla na základě dopadové studie rozhodnout o nejvhodnějším řešení zjištěného problému a pokud je tímto legislativní akt, o jeho obsahu a cíli.

 

Ukončení přípravné fáze

Přípravná fáze legislativy končí  hlasováním o návrhu legislativního předpisu v kolegiu komisařů.

 

Evropská komise připravuje pro každý rok svůj Pracovní program, ve které nastíní aktivity, které by chtěla v nadcházejícím roce uskutečnit, a cíle, kterých by chtěla dosáhnout.