česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak podnikat v zahraničí

Podnikatelé zamýšlející rozšířit svoje podnikatelské aktivity do dalších členských států EU nebo do mimoevropských zemí naleznou v této části informace o důležitých předpisech, užitečných kontaktech a odkazech a o možnostech, jak ovlivnit podmínky podnikání v zahraničí – ať již v oblasti fungování vnitřního trhu nebo obchodní politiky EU vůči třetím zemím.

Pro subjekty působící v rámci EU přinášíme informace nejen o základních předpisech platných na vnitřním trhu v oblasti volného pohybu zboží a služeb, ale také informace o podmínkách podnikání v jednotlivých členských státech EU, včetně možností, jak zabránit vytváření nových překážek na vnitřním trhu v legislativě členských států.

Podnikatelům zainteresovaným v mimoevropských trzích nabízíme rozcestník s odkazy na přehled exportních příležitostí, databázi podmínek přístupu na trhy třetích států, přehled antidumpingových a protisubvenčních opatření, relevantních institucí atd.

V neposlední řadě přinášíme informace o možnostech využití finančních prostředků EU pro realizaci projektů zahraniční a rozvojové pomoci ve třetích státech, jakož i základní informaci o možnostech právních forem podnikání v EU.

Další informace najdete rovněž na stránkách BusinessInfo.cz. Případné dotazy může zodpovědět CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU (kontakt: brussels(at)cebre.cz).