česky  english 

rozšířené vyhledávání

Podnikání v jiných členských státech EU

Možnost podnikatelů seznámit se legislativou členských států EU

Stejně důležitá jako dobrá orientace v evropské legislativě může být pro podnikatele působící v EU i znalost národních předpisů jednotlivých členských států v oblastech, kde dosud nedošlo k harmonizaci, tj. ke sjednocení právních předpisů a požadavků.

V oblasti obchodu se zbožím má podnikatel k dispozici mechanismy, které mu umožňují nejen chystanou legislativu členských států sledovat, ale i do přijímání legislativy jiného členského státu zasáhnout, pokud by měla vzniknout překážka volnému pohybu zboží.

Pro oblast obchodování se zbožím a poskytování služeb v EU pak existují informační mechanismy, které umožní podnikateli získat široké spektrum informací o požadavcích v tom členském státě, kam hodlá rozšířit své podnikatelské aktivity – distribuovat zboží či poskytovat služby.


 

Erasmus pro mladé podnikatele

Informace o platné legislativě členských států EU

Jednotná kontaktní místa - Směrnice o službách

Předcházení překážkám na trhu - nástroje Směrnice 98/34/ES

Pracovní stáže studentů v rámci programu Erasmus

Pravidla fungování volného pohybu zboží - Nařízení 764/2008/ES