česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak řešit problémy

K aktivnímu prosazování svých práv patří nejen uplatňování svých zájmů v průběhu legislativního procesu, ale také ohrazení se v případech, kdy jsou pravidla nesprávně vykládána a aplikována.

Zde se můžete dočíst, jaké způsoby ochrany máte v případě porušení vašich práv, včetně práv duševního vlastnictví, k dispozici (SOLVIT, stížnost k Evropské komisi a řešení sporu před Evropským soudním dvorem, soudní ochrana,stížnost u Evropského veřejného ochránce práv). Dozvíte se také, jak řešit potíže při vývozu zboží do zemí mimo Evropskou unii a jak oznamovat nebezpečné výrobky, které se dostanou na unijní trh.

Další informace najdete rovněž na stránkách BusinessInfo.cz. Případné dotazy může zodpovědět CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU (kontakt: brussels(at)cebre.cz).