česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská inovační partnerství

Evropská inovační partnerství (EIP) je nový koncept, který Evropská komise navrhla v jedné z iniciativ strategie Evropa 2020 – Unie inovací. Nejde o nový program či finanční nástroj, nýbrž o společnou platformu pro partnerství a spolupráci, o opatření k řešení klíčových úkolů v oblastech, která jsou zásadní pro hospodářský růst Evropy. Jejich cílem je především definice společných úkolů, koordinace aktivit napříč sektory a politikami, propojení evropské a národní roviny, posílení spolupráce soukromého a veřejného sektoru, odstranění přetrvávajících překážek systému výzkumu a inovací a rychlejší přenos inovativních myšlenek na trh.  

EIP mají vznikat k zásadním tématům sociálních výzev a schvalovány budou na politické úrovni. Zásadním referenčním dokumentem pro implementaci EIP je Strategický implementační plán, který vypracuje Řídící skupina příslušného EIP.

Každé EIP vede Řídící skupina. Té předsedá jeden nebo více evropských komisařů zodpovědných za danou oblast a sestává ze zástupců členských států (ministři), Evropského parlamentu, z vedoucích představitelů průmyslu, výzkumníků, občanských společností a dalších významných zúčastněných stran, přičemž  se dbá o vyrovnané zastoupení všech sektorů a zájmových skupin.

Financování EIP probíhá na úrovni veřejných prostředků alokací z existujících programů na evropské, národní či regionální úrovni. Soukromý sektor přispívá do partnerství z vlastních zdrojů.

K vyzkoušení tohoto konceptu zvolila Evropská komise téma Aktivní a zdravé stárnutí. K němu  Komise 29. 2. 2012 vydala sdělení, ve kterém rozpracovává implementaci Strategického a inovačního plánu tohoto EIP. Ve stejný den také Komise schválila další dvě témata pro budoucí EIP– „nerostné suroviny“ a „zemědělská produktivita a udržitelnost“. Do budoucna Komise plánuje přijmout téma „voda“ a „chytrá města a komunity“.

Další informace: