česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpůrné programy EU pro malé a střední podniky; "Seed fond"

Podpora poskytovaná malým a středním podnikům zahrnuje granty, půjčky či záruky. Podniky mohou využít také pomoc či opatření nefinanční povahy, jako jsou například služby podporující obchod. Samotná podpora je dostupná buď přímo, nebo prostřednictvím programů spravovaných na národní či regionální úrovni.

Podrobné informace jsou dostupné v informační publikaci Evropské komise z ledna 2012.

 


Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zřízení tzv. „Seed fondu“

Investice soukromého kapitálu do podniků v raných stádiích podnikání jsou v ČR prakticky nulové. Je proto nezbytné hledat způsoby k větší stimulaci soukromých investorů k takto zaměřeným transakcím. Ministerstvo průmyslu a obchodu za tím účelem hodlá zřídit společný fond státního a soukromého kapitálu, který by podporoval perspektivní projekty tuzemských firem, jejichž standardní financování je obtížné.

Pro tento takzvaný Seed Fond, zaměřený na vznik nových firem a rozvoj začínajících i rozvíjejících se inovačních a technologicky orientovaných firem realizujících výsledky výzkumu a vývoje, bylo vyčleněno 45,039 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato suma bude navýšena státním příspěvkem až na cca 1,4 mld. Kč a spolu s povinnou účastí soukromých zdrojů může celková částka investovaná do výše uvedených cílů dosáhnout až cca 2 mld. Kč.

Projekt Seed fondu vychází rovněž z předpokladu, že v programovém období 2014+ budou obdobné finanční nástroje s vysokou pravděpodobností částečně nahrazovat klasické dotace. Seed fond bude v tomto smyslu nástrojem finančního inženýrství, který bude poskytovat podporu revolvingovou (návratnou) formou, a to zejména prostřednictvím kapitálových vstupů do základního jmění firem, případně dalšími finančními nástroji (zejména zárukami a úvěry).

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.