česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Strukturální fondy

Kohezní politika, neboli  politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti, je se Společnou zemědělskou politikou nejdůležitější výdajovou kapitolou EU. Jejím hlavním cílem je podpora hospodářského rozvoje členských států a jejich regionů prostřednictvím více než jedné třetiny evropského rozpočtu, tedy přibližně 347 miliard eur. Hlavní část finančních prostředků je směřována do zemí, které přistoupily do EU v letech 2004 a 2007 a jejichž ekonomická vyspělost je pod úrovní 75% HDP průměru EU.

Česká republika je v programovém (rozpočtovém) období 2007 až 2013 jedním z největších příjemců evropských peněz, když celková alokace přidělených finančních prostředků dosáhla téměř 26,7 miliard eur. Tyto peníze jsou na národní úrovni přerozdělovány v rámci tzv. operačních programů, přičemž u 18 z nich je ČR přímo řídícím orgánem, a zodpovídá tak za jejich bezproblémové fungování. Operační programy jsou rozděleny v rámci 3 cílů kohezní politiky - Konvergence (chudší regiony pod 75% HDP průměru EU), Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (bohatší regiony nad 75% HDP průměru EU) a Evropská územní spolupráce.

Konkrétně jde o osm tématických programů (cíl Konvergence):

 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Integrovaný OP
 • OP Technická pomoc

Na regionální úrovni pak funguje celkem sedm operačních programů (cíl Konvergence), a to:

 • ROP Severozápad
 • ROP Jihozápad
 • ROP Střední Čechy
 • ROP Severovýchod
 • ROP Jihovýchod
 • ROP Moravskoslezsko
 • ROP Střední Morava

V hlavním městě Praze fungují dva operační programy - Konkurenceschopnost a Adaptabilita (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Podrobné informací o politice soudržnosti včetně informací o programech třetího cíle je možné nalézt na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Konkrétně jde pak o www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013, kde je možné seznámit se podrobněji s aktuálně realizovanými operačními programy. Zájemci o získání finanční podpory z evropských fondů zde naleznou jak informace o zaměření programů a okruhu možných žadatelů, tak např. o aktuálně vypisovaných výzvách či zprostředkujících subjektech, kde lze případné investiční záměry detailněji diskutovat.