česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sektorový seminář - vodohospodářství

Dne 15. 11. 2016 proběhl tradiční sektorový seminář z oblasti fondů vnější spolupráce. Tentokrát byla pozornost věnována sektoru vodohospodářství.

Semináře se celkem zúčastnilo přes 120 firem ze 14 zemí EU. Pro nové zájemce o získání finančních prostředků z fondů vnější spolupráce byla vyhrazena ranní část, během které se mohli seznámit se základními principy fungování financování vnější spolupráce. Zkušenější firmy se mohly zapojit rovnou do dalšího bloku prezentací, které byly zaměřeny na přehled chystaných projektů v sektoru vodohospodářství a aktuální zadávací pravidla pro udělování veřejných zakázek a grantů. Na dopolední část programu navázali zástupci evropských rozvojových finančních institucí, kteří se věnovali inovativním finančním nástrojům. Kromě přehledu projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nastínili účastníkům možnosti vzájemné spolupráce a seznámili je s hlavními principy fungování blendingových nástrojů.

Před začátkem networkingové části semináře vystoupili v rámci panelové diskuze zástupci tří firem dlouhodobě aktivních v čerpání fondů vnější spolupráce. Předmětem diskuze byla doporučení pro nové zájemce o fondy vnější spolupráce. Dle jejich slov, je základním předpokladem k úspěchu kvalitní projektový tým a vhodný výběr projektů. Rovněž je nutno striktně dodržovat zadávací pravidla a soustředit se na detaily. Zároveň je potřeba počítat s možným neúspěchem. I nejúspěšnější uchazeči dosahují úspěšnosti „jen“ okolo 15 %. Dalším z důležitých faktorů je nepodcenit předprojektové náklady. Ty mohou u velkých projektů dosahovat až 200 tis. EUR.

S účastníky panelové diskuze, stejně tak jako s experty z Evropské komise a evropských finančních institucí, mohli přítomní zástupci firem diskutovat i během odpolední networkingové části semináře. Tato část semináře vyhrazena pro vzájemná obchodní setkání je ze strany firem tradičně vnímána velmi pozitivně. Na jednom místě lze ve velmi krátkém čase oslovit vysoký počet potencionálních partnerů pro budoucí spolupráci. Například české firmě Khanzaa s.r.o se podařilo během necelých dvou hodin zrealizovat konzultace s pěti firmami ze tří členských států a probrat možnost partnerství s německou rozvojovou agenturou Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Další sektorový seminář se uskuteční v polovině května a bude pravděpodobně zaměřen na podporu v oblasti energetiky a rozvoje obnovitelných zdrojů.