česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

TTIP: Výsledky veřejné konzultace k investiční ochraně v dohodě mezi EU a USA zveřejněny

Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávané výsledky veřejné konzultace ohledně ochrany investic a řešení sporů mezi investory a státem (ISDS) v sjednávané dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP).   
 

Veřejná konzultace, která byla spuštěna v souvislosti s nebývalým zájmem evropské veřejnosti o problematiku investiční ochrany a ISDS v dohodě TTIP, probíhala v termínu od 27. března 2014 do 13. července 2014. Cílem konzultace, do které se zapojilo okolo 150 000 respondentů, bylo napomoci EU lépe vymezit postoj k ochraně investic a ISDS v jednání o TTIP. V rámci konzultace měli respondenti možnost vyjádřit se ke 12 klíčovým tématům, jako je formulace standardů zacházení s investory, zajištění práva státu na regulaci či zlepšení fungování mechanismu ISDS.

Zveřejněné výsledky konzultace představují faktické shrnutí zaslaných odpovědí a budou sloužit jako podklad pro další diskuzi o podobě investiční ochrany a ISDS v TTIP, které hodlá Evropská komise vést v následujícím čtvrtletí s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími zainteresovanými aktéry. Rozhodnutí o podobě systému ISDS bude přijato až podle výsledků této diskuse. Na základě zaslaných odpovědí identifikovala Evropská komise čtyři základní oblasti, kterým by měla být v nadcházejících debatách věnována větší pozornost, a to:

  • ochraně práva státu na regulaci,

  • ustavení a fungování arbitrážních tribunálů,

  • vztahu mezi domácími právními systémy a ISDS a

  • přezkumu rozhodčích nálezů prostřednictvím odvolacího mechanism.

S největší odezvou se konzultace setkala ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Francii a Belgii, ze kterých pochází 95% odpovědí. Z České republiky své příspěvky do veřejné konzultace zaslalo celkem 176 subjektů. Vedle vysokého počtu respondentů se daná veřejná konzultace vyznačuje dalším atypickým rysem, a to skutečností, že 97% (145 000) odpovědí bylo zasláno koordinovaným způsobem prostřednictvím různých on-line platforem zaštítěných nevládními organizacemi, které obsahovaly předdefinované odpovědi, ke kterým se respondenti přihlásili. Kolektivní odpovědi lze rozdělit do celkem tří skupin. Na 70 000 reakcí bylo zasláno prostřednictvím osmi různých neziskových organizací s tím, že všechny příspěvky se vyznačovaly stejnými či velice podobnými odpověďmi na položené otázky. Celkem 50 000 odpovědí bylo zasláno z internetového portálu jedné neziskové organizace. Odpovědi zaslané tímto způsobem byly charakteristické tím, že z 13 otázek obsahovaly pouze odpověď na otázku, která umožňovala obecné vyjádření, kde respondenti uvedli, že nepovažují za vhodné začlenění ISDS do dohody TTIP. Poslední skupina 25 000 vyjádření, u které se nepodařilo Evropské komisi vysledovat zdroj odpovědí, byla pro účely konzultace taktéž zařazena do skupiny koordinovaných odpovědí vzhledem ke skutečnosti, že vykazovala identické znaky s odpověďmi spadajícími do předcházející skupiny, která vycházela z jednoho zdroje. Pouhé 3% odpovědí je možné zařadit do kategorie individuálních odpovědí. Uvedený nevídaný jev ukazuje na mocnou roli sociálních médií v současném světě vzhledem k tomu, že většina koordinací probíhala prostřednictvím uvedených instrumentů.