česky  english 

rozšířené vyhledávání

Evropská unie

Současnost: Pandemie, ruský útok na Ukrajinu a druhé české předsednictví

thumb

Pandemie covid-19, která se naplno rozběhla na jaře 2020 ze dne na den narušila fungování nejen jednotlivých členských států, ale i evropských institucí. Jednání unijních představitelů se přenesla do online prostoru. Svobodu pohybu, jeden ze… více ►

EU od roku 2000 do 2015: Přijetí eura, Lisabonská smlouva a brexit

x27_vlajek_anotace

V roce 2002 nahradilo euro jako společná měna národní měny ve většině členských zemí. Měnovou politiku od té doby v eurozóně řídí Evropská centrální banka. K přijetí eura se později zavázaly i další členské státy, včetně České republiky. Česká… více ►

Evropská unie po Maastrichtu (1990–1999)

euro_currency_anotace

Stržení Berlínské zdi a opětovné sjednocení Německa v roce 1990 představovalo v očích západoevropské veřejnosti symbol pádu komunismu. Dva roky na to unie udělala zásadní krok ve svém vývoji schválením Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu… více ►

Solidarita v Evropské unii (1980–1989)

erasmus_anotace

Sedm let po pádu vojenského režimu a po nastolení demokracie se Řecko stalo v roce 1981 desátým členem společenství. V té době hrubý domácí produkt na hlavu tvořil v Řecku pouze čtvrtinu průměru Společenství. Komise sice vyjádřila názor, že by s… více ►

První rozšíření a další otřes (1970–1979)

budova_evropskeho_parlamentu_anotace

V roce 1973 došlo k prvnímu rozšíření Společenství. K původní šestce se připojilo Dánsko, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V sedmdesátých letech lze pozorovat první snahy o zavedení společné měny. Nebyly úspěšné,… více ►

Budování evropských společenství (1960–1969) a první krize

agriculture_anotace

V roce 1960 vznikl Evropský sociální fond na podporu zaměstnanosti. V roce 1961 nechaly úřady NDR postavit zeď okolo západního Berlína, aby zabránily svým občanům v útěcích na Západ. Rok na to Společenství přijalo pravidla pro společnou… více ►

Zrod Evropské unie (1945–1959)

signing_treaties_of_rome_anotace

Po roce 1945 se západní část Evropy, těžce zdecimovaná válečnými událostmi, intenzívně zabývala možnostmi, jak předejít dalším válkám mezi sousedy. Odpovědí bylo založení společenství šesti zemí, z něhož postupně vznikla současná Evropská unie. více ►