česky  english 

rozšířené vyhledávání

Slovníky a terminologie

Eurožargon (někdy také eurospeak) je jazyk často používaný evropskými úředníky nebo novináři píšícími o Evropské unii.

IATE
Terminologickou databázi IATE tvoří slovník obsahující více než 1,5 milionu termínů. Je výsledkem společné práce evropských institucí a umožňuje vyhledávat termíny ve všech jazycích Evropské unie.

EuroVoc
Mnohojazyčný a multidisciplinární tezaurus vztahující se k činnostem EU. Obsahuje termíny ve 23 jazycích EU (angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině) a třech jazycích zemí, které jsou kandidáty přistoupení k EU.

Databáze termínů pro české právní předpisy ES
Koordinační a revizní centrum (KRC) odboru kompatibility na Úřadu vlády vypracovalo pro účely překladu předpřístupových právních předpisů tento slovník. Součástí je příručka Pokyny pro překlad právních předpisů ES, která obsahuje užitečné termíny, fráze a věty v kombinaci anglického, německého, francouzského a českého jazyka.

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů pro účely úředního styku v Evropské unii
Pravidla určují formu dokumentů, zejména právních předpisů, vytvářených a překládaných v institucích Evropské unie.

Glosář shrnutí právních předpisů EU