česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ambicí maďarského předsednictví je ekonomicky a sociálně silná Evropa

Kdy: 01.01.2011 - 30.06.2011, Kde: Brusel

Jednou z priorit je i schválení konkrétních opatření ke splnění cílů strategie Evropa 2020.

První polovina roku 2011 pod taktovkou maďarského předsednictví v Radě EU bude ve znamení pokračování úsilí co nejrychleji překonat ekonomickou krizi. Maďarská vláda si je vědoma, že EU musí být lépe vybavena pro předcházení krizí v budoucnosti a její úsilí se proto zaměří zejména na ustavení stálého krizového mechanismu, posílení ekonomické spolupráce a kontroly fiskální disciplíny. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je hlavním nástrojem k dosažení udržitelného ekonomického růstu nová strategie Evropa 2020, kterou bude maďarské předsednictví během svého mandátu realizovat.

Maďaři si ve svém programu vytyčili čtyři prioritní oblasti, na základě kterých budou usilovat o „silnější“ Evropu.

  1. První prioritou je podpora hospodářského růstu, tvorba pracovních míst a sociální začleňování. Společným nástrojem pro realizaci této priority je strategie Evropa 2020, ve které je stanoveno pět měřitelných cílů EU na období do roku 2020 v oblastech zaměstnanosti, výzkumu a inovací, změny klimatu a energie, vzdělávání a boji proti chudobě. Pod vedením maďarského předsednictví budou tedy poprvé v roce 2011 schvalována konkrétní opatření pro dosažení stanovených cílů ve výhledu dlouhodobé vize do roku 2020.
  2. Druhou prioritní oblastí programu předsednictví je silnější Evropa prostřednictvím posílení společných politik. V tomto kontextu povede EU přípravné diskuse ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky a kohezní politiky s cílem zohlednit výsledky těchto diskuzí v přípravě budoucího finančního víceletého rámce. Velkou výzvou maďarského předsednictví je též položit základy nové evropské energetické politice, která je hlavním tématem únorového summitu v Bruselu. Na úrovni makroregionů je pro Maďarsko prioritní implementace tzv. Dunajské regionální strategie.
  3. „Unie blíže občanům“ představuje další hlavní směr předsednictví. Cílem je přijmout opatření, která odráží nové možnosti občanů zakotvené Lisabonskou smlouvou, jako je například Evropská občanská iniciativa. V oblasti bezpečnosti bude pokračovat implementace tzv. Stokholmského programu, který obsahuje obecné priority a politické cíle pro oblast vnitra a justice na období 2010-2014. V tomto kontextu si maďarské předsednictví stanovilo za cíl pokročit co nejvíce s přistoupením Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru.
  4. Podtitulek čtvrté prioritní oblasti zní „Zodpovědné rozšiřování a globální závazky“. Maďarské předsednictví si zde klade za cíl podpořit rozšiřování EU a konkrétně se zaměřit na vyjednávání s Chorvatskem, pokračování vyjednávání s Tureckem a zeměmi Západního Balkánu. V oblasti vnějších vztahů se Maďarsko zejména zaměří mimo jiné na prohlubování Východního partnerství a dále na aktivní zapojení nově ustavené Evropské služby pro vnější činnost, která by měla v budoucnu umožnit posílení role EU ve světě jako jednoho z globálních hráčů.

Další informace:

  • Program maďarského předsednictví v Radě EU