česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce zajistit průmyslu přístup k surovinám

Kdy: 02.02.2011, Kde: Brusel

Nová strategie načrtává budoucí kroky Unie ve využívání důležitých komodit a nerostných surovin.

Přístup ke komoditám a nerostným surovinám je klíčový pro hospodářství každé průmyslově vyspělé země i celé EU. Přílišná volatilita cen na komoditních trzích s nerostnými surovinami i zemědělskými produkty, která přišla v době, kdy konkurenceschopnost evropského průmyslu zejména potřebuje účinný a bezpečný přístup k  surovinám, by mohla mít neblahé hospodářské i sociální dopady.

V reakci na tyto výzvy  představila Evropská komise ve středu 2. února 2011 strategickou vizi, jak by měla EU v nejbližší budoucnosti postupovat. Sdělení nazvané „Řešení výzev na komoditních trzích a o nerostných surovinách“ navazuje na předchozí kroky Komise, především na její iniciativu k nerostným surovinám (Raw Material Initiative) z roku 2008, která řešila problémy ve třech základních oblastech: udržitelný přístup na trhy nerostných surovin ve třetích zemích i uvnitř EU, účinné využívání surovin a recyklace.

Komise zahájila rovněž reflexi o komoditních trzích obecně a o cenách potravin a bezpečných dodávkách potravin zvláště. Jako odpověď na finanční krizi zase představila řadu opatření na zlepšení regulace, integrity a transparentnosti finančních trhů (poslední návrh je pro oblast energetických trhů). Sdělení prezentuje to, čeho se v EU podařilo dosáhnout, a současně navrhuje budoucí kroky, které by měly pomoci zabezpečit dodávky komodit a cenovou předvídatelnost (stabilitu).

Klíčové prvky integrovaného strategického přístupu zahrnují především následující: zlepšení integrity, transparentnosti a stability komoditních derivátových trhů, další zkoumání vývoje finančních a fyzických komoditních trhů s cílem hledat jejich propojení, pravidelnou aktualizaci 14 kritických nerostných surovin, které Komise dříve identifikovala, sledování vývoje přístupu ke kritickým surovinám, posílení obchodní strategie EU ve vztahu k surovinám („surovinová diplomacie“), rozvoj dvoustranné spolupráce s africkými zeměmi v oblasti nerostných surovin, zlepšení regulačního rámce pro udržitelnou těžbu v EU, zlepšení účinnosti a podpora recyklaci a v neposlední řadě také podpora výzkumu a inovacím v celém hodnotovém řetězci počínaje nerostnými surovinami až po jejich recyklaci.

Pokud se podaří navržená opatření řádně naplňovat, měla by významně přispět k plnění cílů a závazků obsažených ve strategii Evropa 2020.

Další informace:

Foto: EK