česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU má vodítka pro novou hospodářskou strategii

Kdy: 27.04.2010, Kde: Brusel

Takzvané integrované směry vycházejí z dohody šéfů států a vlád na březnovém summitu EU.

Evropská komise zveřejnila v úterý 27. dubna 2010 takzvané integrované směry pro strategii Evropa 2020, tedy nový plán pro hospodářství Evropské unie na příštích deset let. Tyto integrované směry jsou hlavním rámcem pro zavádění strategie na úrovni členských států.

K urychlenému předložení tohoto dokumentu vyzvala Komisi Evropská rada, tedy summit šéfů států a vlád, která se v Bruselu sešla 25. a 26. března 2010. A dokument také vychází ze Závěrů Evropské rady, které lídři EU na summitu schválili.

Lídři sedmadvacítky v březnu schválili pět hlavních cílů strategie Evropa 2020. U třech cílů schválili i jejich numerické hodnoty.  Jde o zvýšení zaměstnanosti (na 75%), o investice do vědy a výzkumu (mají tvořit 3% HDP) a o cíl využívání obnovitelných zdrojů energie (snížení emisí CO2, zvýšení energetické účinnosti a nárůst používání obnovitelných zdrojů o 20%). U dvou cílů - chudoba a vzdělávání – se evropští lídři na konkrétních číslech neshodli.

Evropská rada také stanovila úkoly pro další období. Jedním z hlavních úkolů je stanovení numerických hodnot a vhodných indikátorů u dvou zbylých cílů, a to tak aby je mohla schválit červnová Evropská rada. Zároveň by měly být zahájeny práce na vytvoření inovačního indikátoru, který by měl měřit výstup u investic do vědy a výzkumu. Tento indikátor by měla schválit říjnová Evropská rada, která bude věnována právě diskusi v oblasti výzkumu a inovací.

Hlavy států dále odsouhlasili stanovení národních cílů v jednotlivých členských státech v pěti výše uvedených oblastech.  Národní cíle by měly být stanoveny ve spolupráci s Evropskou komisí a měly by respektovat výchozí pozice jednotlivých členských států v dané oblasti. Ke stanovení reálných národních cílů by měly mimo jiné přispět bilaterální jednání mezi každým členským státem a Evropskou komisi.

Integrované směry jsou tedy dalším krokem na cestě ke schválení nové hospodářské strategie Evropské unie. Členské státy je nyní mají prodiskutovat tak, aby mohly být projednány již na červnové Evropské radě.

Další informace:

Foto: Evropská komise