česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropské firmy využívají potenciálu ekologických inovací

Kdy: 22.03.2011, Kde: Brusel

Ekoinovace jsou stále častěji odpovědí na nedostatek surovin a nárůst cen, vyplývá z nového průzkumu.

Více než polovina malých a středních podniků v EU zavedla během posledních pěti let v rámci svého podnikání minimálně jednu technologickou změnu kvůli snížení nákladů na suroviny a materiály. Ceny surovin přitom neustále narůstají. Především tento trend, spolu s nárůstem cen energií, vnímají firmy jako důležitý podnět pro zavádění ekoinovačních opatření.

Toto je jeden z poznatků, které představil v úterý 22. března 2011 nový průzkum Eurobarometru s názvem „Postoj evropských podnikatelů k ekoinovacím“. Jeho hlavním cílem je zmapování chování, postojů a očekávání evropských podnikatelů při rozvoji a podpoře ekoinovačních technologií. V rámci studie bylo osloveno celkem 5 222 malých a středních podniků (malé podniky mají mezi 10 až 49 zaměstnanci, střední pak mezi 50 a 249 zaměstnanci) v Evropské unii v sektorech zemědělství, průmyslu, stavebnictví, dodávek vody či zpracování odpadů a potravinářských služeb. V České republice šlo o celkem 200 firem.

Mezi hlavní oblasti, na které se průzkum u malých a středních podniků zaměřil, patří vnímání situace ohledně cen surovin/používaných materiálů, současná situace zavádění eko-inovačních opatření evropskými podniky, identifikace překážek při jejich zavádění a v neposlední řadě také možné impulsy pro jejich podporu.

Dle studie většina společností vykazuje snahu zavádět nové ekoinovační technologie především jako opatření ke snižování nákladů, míra investic do ekoinovačních technologií se pak různí. Zhruba třetina evropských podniků vynakládá do nových technologií méně než 10% celkových investic (v ČR 44% dotázaných podniků), další třetina pak investuje mezi 10 až 30% (v ČR 33% firem). Zatímco v sektorech jako je zemědělství, vodní hospodářství či výroba preferují podniky zavádění ekoinovačních opatření v rámci výrobních procesů, v oblasti stavebnictví je preference nakloněna spíše na poskytování ekologičtějších výrobků a služeb.

Pozitivní roli při podpoře ekoinovačních opatření pak dle mínění podnikatelů mohou sehrát veřejné orgány, které by měly podnikatele aktivně podporovat a napomáhat odstraňování existujících bariér. Evropská komise chystá v létě tohoto roku zveřejnění nového Akčního plánu na podporu ekoinovací, který bude dále podporovat podniky při vývoji a investicích právě do ekoinovačních technologií a opatření. Celý proces by tak měl přispět k naplňování cílů iniciativy šetrného využívání zdrojů strategie Evropa 2020.

Pozn. Za ekoinovační opatření se považují taková opatření, která vylepšují vlastnosti výrobku (zboží nebo služby) či výrobního procesu tím, že dochází ke snížení množství použitých přírodních zdrojů/surovin a snížení negativních vlivů na životní prostředí po celou dobu jeho životního cyklu.

Další informace:

Foto: EK