česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přípravy nového programu pro výzkum vrcholí

Kdy: 10.06.2011, Kde: Brusel

Velká konference vyhodnotila diskusi o budoucí podobě evropské podpory výzkumu, vývoje a inovací.

V pátek 10. června 2011 uspořádala Evropská komise za účasti několika komisařů, ministrů a celé řady dalších řady významných hostů, konferenci na vysoké úrovni s názvem Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding. Jejím cílem bylo vyhodnotit veřejnou diskusi o budoucí podobě evropského programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Zájem o účast na této konferenci byl obrovský a ani kapacita několika sálů v budově Komise nestačila pokrýt žádosti o registraci.

Komisařka pro výzkum a inovace Máira Geoghegan Quinnová v projevu ocenila velký zájem o tuto problematiku, o čemž svědčil vysoký počet reakcí v rámci veřejné diskuse (přišlo více než 2000 odpovědí a 775 pozičních dokumentů), které zaslaly jak členské státy, tak i různé výzkumné instituce. Základním pilířem „Unie inovací“ v rámci Strategie Evropa 2020 by měla být Inovační partnerství, která by se zaměřila na aktuální socioekonomické výzvy.

Jak z odpovědí ve veřejné konzultaci, tak v rámci konference panovala značná shoda na myšlence propojit v rámci Common Strategic Framework (CSF) existující evropské programy podporující výzkum, vývoj a inovace, ale i na potřebě radikálního zjednodušení, omezení restrikcí, potřeby větší otevřenosti a provázanosti s dalšími politikami a programy, na zachování kontinuity (především v osvědčených programech a nástrojích), většího zapojení průmyslu včetně malých a středních podniků a na propojení celého inovačního cyklu od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, demonstrace až po trh. Páteří nového programu by měl i nadále být program na podporu spolupráce.

Na konferenci zazněla i pozice Evropského parlamentu, který navrhuje zdvojnásobit výdaje na tento program a v rámci požadavku na radikální zjednodušení předložil 71 konkrétních návrhů.

Za nadcházející polské předsednictví na konferenci vystoupila Maria Elzbieta Orlowska, náměstkyně ministra pro vědu a vysoké školství, která zdůraznila potřebu plného využití potenciálu nových členských států, lepšího propojení příštího rámcového programu se strukturálními fondy, harmonizaci pravidel a otevřeného přístupu k výzkumným infrastrukturám.

Na závěr komisařka Máira Geoghegan Quinnová uvedla, že Komise pečlivě zhodnotí připomínky zaslané v rámci veřejné diskuse a výstupy z této konference v rámci přípravy nového programu. Koncem června bude znám rozpočet, následně v listopadu Komise předloží legislativní návrh příštího programu, který by mj. měl také mít nový název. K tomu EK obdržela na 1600 návrhů, z nichž vybrala 3.

O definitivním názvu příštího evropského programu pro výzkum, vývoj a inovace nechává Komise veřejnost hlasovat do 17. 6. na své webové stránce.

Další informace:

Foto: EK