česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie má plán, jak zvýšit úspory energie

Kdy: 08.03.2011, Kde: Brusel

Komise navrhla ambiciózní opatření, která mají do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost o pětinu.

Jak má Evropská unie dosáhnout vyšších úspor energie a splnit cíl zvýšení energetické účinnosti o 20 %, který si EU stanovila pro rok 2020? To obsahuje nový akční plán, který Evropská komise zveřejnila v úterý 8. března 2011.

Podle analýz Komise se totiž Evropská unie nachází přibližně v polovině cesty ke splnění svého cíle a je tedy nutné aktivity v této oblasti významně zvýšit. Plán proto navrhuje řadu ambiciózních opatření, které EK plánuje v průběhu roku 2011 zapracovat do nové legislativy.

Plán vyzdvihuje zejména roli veřejného sektoru, který musí jít veřejnosti příkladem. Komise tak předpokládá zavedení kritérií energetické účinnosti do veřejných zakázek např. na nákup ICT, nákup energií či při rekonstrukci budov.

Podle představ Komise by veřejný sektor měl také každý rok renovovat alespoň 3 % svého stavebního fondu. Plán však neopomíjí ani soukromé budovy a možnosti energetických úspor v průmyslu a dopravě. Pro podporu energetických úspor považuje za důležitý také např. rozvoj tzv. energetických služeb, zajištění kvalifikovaných odborníků, zlepšování energetických charakteristik spotřebičů a dalších produktů či zavádění tzv. inteligentních měřidel.

K otázce, zda se Evropská unie posunula směrem ke splnění svého cíle, se Komise opět vrátí v roce 2013 a ukážou-li se přijatá opatření jako nedostatečná, přistoupí EK ke stanovení závazných cílů pro rok 2020.

Další informace:

Foto: EK