česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úvod ke strategii Evropa 2020

Hospodářská krize bezprecedentně zasáhla ekonomiku Evropské unie. V minulých dvou letech došlo ke zpomalení a propadu hospodářského růstu, nezaměstnanost vyskočila na 10 % a stav veřejných financí se silně zhoršuje (v průměru v EU deficit 7 % a dluh 80 %). Navíc Evropa nadále čelí dlouhodobým výzvám, jako je stárnutí populace, globalizace a klimatické změny.

EU nyní stojí na křižovatce. Bude v příštích dekádě patřit dále mezi ekonomické velmoci, nebo ztratí kontakt s tradičními a novými globálními centry? Bude EU schopna prosadit nezbytné strukturální reformy a zajistit budoucí prosperitu? O tom se rozhoduje právě nyní při diskusi o strategiích k překonání hospodářské krize a k budoucímu směřování ekonomik členských zemí v příštím desetiletí.

Na tyto otázky se snažila hledat odpověď Evropská rada (setkání hlav států a vlád EU) na svém neformálním jednání, které proběhlo 11. února 2010 poprvé pod vedením stálého předsedy Hermana van Rompuye.

Evropská komise přijala sdělení ke strategii Evropa 2020 dne 3. března 2010. EK navrhuje tři hlavní prioritní oblasti pro budoucí směřování hospodářských politik:

  1. posílení inovací a znalostí;
  2. podporu zelené, na zdroje šetrné ekonomiky;
  3. dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti.

EK se domnívá, že na konci desetiletí by ekonomika EU měla dosáhnout následujících cílů:

  • úroveň zaměstnanosti 75 %;
  • výdaje na vědu a výzkum ve výši 3% HDP,
  • snížení emisí CO2 o 20%, zvýšení energetické účinnosti o 20% a nárůst používání obnovitelných zdrojů také o 20%;
  • snížení počtu nedostudovaných školáků o 10% a zvýšení počtu vysokoškoláků na 40%;
  • snížení počtu Evropanů žijících pod hranicí chudoby o 20 milionů.

K naplnění této strategie navrhuje Komise posílení koordinace hospodářských politik. Klíčovou roli v řízení celé strategie mají sehrát hlavy států a vlád.

Vzhledem k širokému tématickému záběru navrhovaných politik byla Strategie Evropa 2020 během března 2010 diskutována v příslušných formacích Rady. Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin) přijala závěry k této strategii na svém zasedání dne 16. března 2010.

Strategie Evropa 2020 byla také hlavním tématem takzvané jarní Evropské rady, tedy ekonomického summitu lídrů EU, ve dnech 25. a 26. března 2010. Lídři na ní diskutovali celkové zaměření strategie a výše zmíněné cíle. Jejich dohodu odrážejí Závěry Evropské rady.

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin) přijala své druhé závěry ke strategii Evropa 2020 na svém zasedání dne 8. června 2010. Ty se věnují strategii samotné, jejím cílům včetně rozpracování cílů národních, integrovaným směrů, analýze překážek budoucího růstu v národních ekonomikách a posílené ekonomické spolupráci.

Hlavy států a vlád se ke strategii Evropa 2020 sešly ještě v červnu 2010. Na tomto summitu přijaly celou strategii a zbývající indikativní cíle. Jejich dohoda je obsažena v Závěrech Evropské rady.

Členské státy by měly dále diskutovat národní cíle a integrované směry pro hospodářskou politiku.

Další informace:

přílohy

Strategie Evropa 2020 1 MB PDF (Acrobat dokument) 4.3.2010

Strategie Evropa 2020 - výsledky veřejné konzultace 131 KB PDF (Acrobat dokument) 4.3.2010