česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Programy pro mladé úředníky v EK a v EP

Evropská komise a Evropský parlament nabízejí programy pro juniorní úředníky, kteří po absolvování stáží v institucích EU mají zájem dále pokračovat v práci pro Evropskou unii. Přečtěte si o programech Junior Professionals Program (JPP) a Schuman Recruitment and Development Programme  (SRDP).

Evropská komise - Junior Professionals Programme

JPP - Junior Professionals Programme: je dvouletý interní program Evropské komise určený vybraným mladým úředníkům, kteří po pětiměsíční placené stáži známé jako Blue Book mají zájem pokračovat v práci pro instituce EU. Program JPP vznikl v dubnu 2018 a jeho hlavním cílem je integrovat mladé lidi do celkového fungování EU a nabídnout jim atraktivní uplatnění. Talentovaným kandidátům, kteří se při stáži v Evropské komisi již osvědčili, umožňuje další profesní rozvoj a lepší porozumění fungování institucí EU, hodnot a politik EU. Díky dvouletému působení v EU mohou frekventanti JPP získat nové schopnosti a dovednosti pro další kariérní růst v evropských strukturách.

„Junior Professionals“ pracují po dobu dvou let jako dočasní zaměstnanci („temporary agents“) ve výši finančního ohodnocení na úrovni stálého úředníka AD5. V prvním roce jsou JP umístěni do dvou různých Generálních ředitelství Evropské komise tzv. „DG“ (Directorate General), která se specializují na konkrétní oblast, např. klima, energetika, migrace atd. V každém DG stráví JP šest měsíců a ve druhém roce programu se vrací do generálního ředitelství, z něhož byli vybráni. Během dvouletého programu se mohou JP účastnit interního výběrového řízení na stálé pracovní pozice v EU institucích.

Kdo se může do programu JPP přihlásit?

Do výběrového řízení se dvakrát ročně mohou přihlásit stážisté Blue Book, smluvní zaměstnanci z funkční skupiny IV nebo dočasní zaměstnanci Evropské komise. Podmínkou je, aby zájemci o nominaci do programu JPP vykázali maximálně tři roky profesní praxe (počítají se placené práce na plný úvazek od získání magisterského titulu, příp. Ph.D). Po vyhodnocení přihlášky jsou uchazeči splňující podmínky nejdříve pozváni na psychometrické testy. Na základě výsledků testů vyberou jednotlivá generální ředitelství podle vlastních požadavků a potřeb nejlepší zájemce a nominují je do závěrečné fáze výběrového řízení. Poslední kolo výběrového řízení se koná formou pohovoru před výběrovou komisí složené z úředníků všech členských států EU. Každý rok celkem padesát úspěšných uchazečů obdrží nabídku pracovní smlouvy na dva roky („jarní“ a „podzimní“ běh JPP), čímž se stanou novými dočasnými zaměstnanci.

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu se ve spolupráci s úspěšnými českými frekventanty JPP snaží mladé Češky a Čechy povzbudit, aby se navzdory selektivnímu charakteru do programu JPP přihlásili. Společnými silami se zahraničními lektory a českými úředníky nabízíme aspirantům na JP přípravu a školení v rámci podpory Čechů v EU institucích. Od dubna 2018 do května 2022 náročným několikakolovým výběrovým řízením prošlo šest mladých po všech stránkách brilantních Čechů (čtyři muži a dvě ženy).


Evropský parlament - Schuman Recruitment and Development Programme


Evropský parlament v roce 2021 představil pilotní program Schuman Recruitment and Development Programme (SRDP). Ten je založen na podobném principu jako výše zmíněný Junior Professional Programme. Jedná se tedy rovněž o program pro mladé úředníky navazující na předchozí působení v Evropském parlamentu, kterým dává možnost prosadit se do užšího výběru a ucházet se o smluvní pozice.