česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže pro zaměstnance veřejné správy (tzv. Profesionální stáže pro národní experty)

Evropská komise nabízí zaměstnancům státní správy a samosprávy členských zemí EU možnost uskutečnit tříměsíční až pětiměsíční stáže na svých generálních ředitelstvích a v kabinetech komisařů. Nabídka stáží je vyhlašována zpravidla v únoru a březnu pro stáže, které se uskuteční v období říjen až únor a v červenci a v srpnu pro stáže v březnu až červenci následujícího roku. Stáže slouží k seznámení se s prací Evropské komise a s oblastmi, kterými se zabývá. Představují také příležitost navázat nové pracovní kontakty s pracovníky Komise. Stážisté získají možnost pracovat v mnohojazyčném prostředí rozdílných kultur a etnik.

Je nezbytné, aby se zájemci hlásili na generální ředitelství EK a na úseky, které mají relevantní vazbu na jejich pracovní zaměření. Kandidáti by měli ovládat nejméně dva oficiální jazyky EU, tj. kromě své mateřštiny i jeden pracovní jazyk Evropské komise (angličtina, francouzština, nebo němčina).

Pracovní pobyt v Evropské komisi se řídí předpisy platnými pro všechny kmenové zaměstnance Komise. Například pro krajské úřady v České republice představují stáže možnost proškolit své pracovníky v oblasti evropské integrace a fungování evropských institucí.

V ČR jsou tyto stáže využívány kromě služebních úřadů (např. ministerstva) i některými krajskými úřady nebo např. agenturou CzechInvest.

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu potvrzuje Evropské komisi výběr českých kandidátů, kteří byli vybráni a schváleni Výborem pro Evropskou unii na pracovní úrovni.


Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.