česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Členské státy rozhodovaly o ochraně vod a biodiverzity

Kdy: 21.06.2011, Kde: Lucemburk

Ministři přijali strategická rozhodnutí pro významné složky životního prostředí.

Jednání ministrů životního prostředí, které se sešlo 21. června 2011 v Lucemburku, se neslo v duchu přijetí zásadních strategických rozhodnutí pro dvě významné složky životního prostředí: ochranu vod a ochranu biodiverzity. Členské státy se naopak neshodly na strategii k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050.

Ministři schválili formou závěrů Rady pokyny pro Evropskou komisi, jakým způsobem by měla postupovat při vyhodnocení dosavadní politiky ochrany vod v Evropské unii, a především očekávání, která by měla připravovaná revize politiky ochrany vod v Evropské unii naplnit. Zveřejnění zásadního strategického dokumentu k vyhodnocení a revizi politiky ochrany vod v EU (tzv. Blueprint)  připravuje Evropská komise v roce 2012. Tento rok je zároveň Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem vody. 

Schválené závěry Rady ke strategii pro ochranu biodiverzity do roku 2020 politicky zastřešují další kroky, které by Evropská unie a její členské státy měly provést, aby byly dosaženy cíle pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 a do nejvyšší možné míry obnoveny poškozené ekosystémy. Jedná se o sadu cílů a akcí, z nichž každá je zaměřena na určitou oblast – zlepšení legislativy, provázání ochrany přírody v rámci dalších politik jako je zemědělství, lesnictví či rybářství.

Ministrům se naopak nepodařilo dohodnout závěry Rady ke Sdělení Evropské komise k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Původním záměrem předsednictví bylo dosažení dohody o vytyčení cesty k dlouhodobému cíli směřování politiky ochrany klimatu do roku 2050. Předmětem dohody mělo být zejména určení milníků pro nejefektivnější snížení emisí v jednotlivých dekádách a potvrzení celkového cíle 80 % snížení emisí skleníkových plynů, který by měl připustit maximální zvýšení globální teploto o nejvýše 2°C. Překážkou dohody se stal odkaz na redukci emisí skleníkových plynů v roce 2020.

Maďarské předsednictví dále v rámci vyhodnocení dosažených úspěchů předsednictví navrhlo krátkou diskuzi k návrhu nařízení, kterým se by se mělo členským státům umožnit zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území.

Zasedání Rady EU (životní prostředí) se uskutečnilo dne 21. června 2011 v Lucemburku, delegaci České republiky vedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Další informace:

Foto: EK