česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bývalí vedoucí Stálého zastoupení

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii vzniklo k datu vstupu ČR do EU transformací ze Stálé mise ČR při Evropských společenstvích na základě usnesení vlády č. 208 z 27. února 2002. Statutárním představitelem a vedoucím Stálého zastoupení je velvyslanec, stálý představitel ČR při EU.

1. velvyslanec Karel Lukáš (v úřadu 1989 až 1993)

Karel Lukáš

Karel Lukáš se narodil 28. srpna 1948 ve Znojmě. Po obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, promoval v roce 1973. Doktorem práv se stal v roce 1985. V letech 1978–84 pracoval jako diplomat ČSSR ve Finsku.

Od roku 1989 byl velvyslancem ČSSR v Belgii a Lucembursku. Zastupoval Československo i při Evropských společenstvích, NATO a ZEU až do rozdělení funkce mezi dva úřady k 1. lednu 1993 (velvyslanectví v Belgii a Lucembursku, mise při ES, NATO a ZEU).

Vedení mise při ES po něm jako prozatímní vedoucí v lednu 1993 převzal Pavel Telička, definitivně pak v říjnu 1993 velvyslanec Josef Kreuter.

Karel Lukáš zůstal nadále velvyslancem ČR v Belgii a Lucembursku a zástupcem vůči NATO a ZEU až do roku 1995, kdy obě funkce předal Jaroslavu Šedivému a vrátil se do Prahy. Oddělení delegace NATO a ZEU proběhlo až později. Novým velvyslancem pouze pro NATO se stal v roce 1998 Karel Kovanda, za jehož působení ČR v březnu 1999 do NATO také vstoupila.

Od roku 1999 byl zakládajícím ředitelem zastoupení ČEZ v Bruselu. Od roku 2001 byl zástupcem Svazu průmyslu a dopravy v UNICE a dalších bruselských institucích.

 


2. velvyslanec Josef Kreuter (v úřadu 1993 až 2000)

Josef Kreuter

Narozen 25. dubna 1942 v Praze. Po maturitě v roce 1959 byl zaměstnán do roku 1961 jako dělník v kovoprůmyslu. V roce 1965 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, směr finance. Po vojenské službě nastoupil jako aspirant do Ekonomického ústavu ČSAV v Praze, v roce 1967 získal stipendium francouzské vlády k ročnímu studiu, a to na Centre Européen Universitaire v Nancy. Tamní studium ekonomie a evropského práva ukončil získáním příslušného diplomu. Po návratu do Ekonomického ústavu ukončil s určitými průtahy vědeckou aspiranturu a v roce 1974 obhájil disertační práci na téma fungování cen v oligopolních situacích. V Ekonomickém ústavu ČSAV setrval až do roku 1984 a zabýval se zde otázkami hospodářské politiky vyspělých zemí. V roce 1984 přešel do tehdy zakládaného Prognostického ústavu ČSAV v Praze, kde se stal vedoucím vědeckým pracovníkem. Od ledna do dubna 1990 byl po čtyři měsíce poradcem tehdejšího místopředsedy vlády Komárka a poté dalších několik měsíců poradcem místopředsedy vlády Dlouhého. Od srpna 1990 do prosince 1991 byl náměstkem federálního ministra pro strategické plánování Hoffmanna. Na přelomu 80. a 90. let se aktivně účastnil příprav ekonomické transformace v Československu. V průběhu roku 1991 byl členem československé delegace pro jednání o Evropské dohodě s Evropskými společenstvími a vedl československou delegaci při prvních jednáních s OECD.

V lednu 1992 vstoupil do služeb Ministerstva zahraničních věcí, od března 1992 do června 1993 působil jako rada-vyslanec na velvyslanectví ČSFR a poté ČR v Paříži, s odpovědností za bilaterální politické a hospodářské vztahy a za agendu OECD. Dne 19. května 1993 jej prezident republiky jmenoval mimořádným a zplnomocněným velvyslancem. Dne 15. října 1993 se ujal funkce vedoucího Mise ČR při Evropských společenstvích v Bruselu, v níž působil do března roku 2000. Po návratu do ČR pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí jako poradce státního tajemníka pro evropské záležitosti. Byl zástupcem vedoucího negociačního týmu ČR pro jednání ČR o vstupu do Evropské unie.


3. velvyslanec Libor Sečka (v úřadu 2000 až 2002)

Libor Sečka

 

1986–1990 Ministerstvo zahraničních věcí – Evropský odbor, třetí tajemník
1990–1992 Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky ve Španělsku, první tajemník velvyslanectví
1993–1995 Velvyslanectví ČR ve Španělsku, rada, zástupce vedoucího ZÚ
1995 Ministerstvo zahraničních věcí – odbor pro Latinskou Ameriku
1996 Ministerstvo zahraničních věcí – vedoucí politického oddělení na Odboru pro Evropská společenství
1997–1999 Ministerstvo zahraničních věcí – ředitel Odboru pro politické vztahy k EU
1997–1999 vládou ČR jmenovaný člen delegace České republiky pro vyjednávání s EU
1999–2000 velvyslanec ČR v Mexiku
2000–2002 velvyslanec ČR při Evropské unii, Brusel
   
Vzdělání:  
1980–1985 Moskevský státní institut mezinárodních vztahů, studium mezinárodních ekonomických vztahů
   

 


4. velvyslanec Pavel Telička (v úřadu 2003 až 2004)

Pavel Telička

1986 dokončil studia na Právnické fakultě UK
1986 nastoupil na MZV od 1. září 1986 do oddělení mezinárodního práva veřejného, od 1. dubna 1988 do oddělení mezinárodního práva soukromého
prosinec 1990 až prosinec 1991 členem delegace pro jednání o Evropské dohodě
červenec 1991 až březen 1995 pracoval na Stále misi ČR při ES, od 1. ledna 1993 jako prozatímní vedoucí úřadu, od 1. listopadu 1993 jako zástupce velvyslance při ES
1. dubna 1995 jmenován ředitelem odboru ES (MZV)
1. prosince 1996 jmenován vrchním ředitelem sekce integrační (MZV)
12. ledna 1998 jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí, krátce poté vedoucím delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU
1. října 1999 jmenován státním tajemníkem pro evropské záležitosti a 1. náměstkem ministra zahraničních věcí
17. ledna 2003 jmenován velvyslancem ČR při Evropských společenstvích
1. května 2004 nastoupil do funkce komisaře v Evropské komisi
prosinec 2004 vstup do soukromé sféry
   

5. velvyslanec Jan Kohout (v úřadu 2004 až 2008)

Jan Kohout

Jan Kohout se narodil 29. března 1961 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci pracoval v Ústavu mezinárodních vztahů. V roce 1990 vstoupil do diplomatických služeb a začal pracovat na MZV ČR v odboru mezinárodních organizací. Během své kariéry prošel různými funkcemi se zaměřením na multilaterální diplomacii až po ministra zahraničních věcí ČR. Stálým představitelem České republiky při EU byl od 19. 5. 2004 do 2. 1. 2008 jako první velvyslanec ČR po vstupu do EU. Ve vládě premiéra Jana Fischera zastával od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010 funkci ministra zahraničí.


6. velvyslankyně Milena Vicenová (v úřadu 2008 až 2012)

Milena Vicenová

Velvyslankyně Milena Vicenová se narodila v roce 1955 v Přerově. Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu řídila od ledna 2008 do září 2012. Během českého předsednictví Rady EU v první polovině roku 2009 vedla kromě Stálého zastoupení i Výbor stálých představitelů při EU, tzv. COREPER II.

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně a specializace na zemědělství ovlivnila její další kariéru. Prošla řadou náročných postů v soukromé a státní sféře, mimo jiné zastávala funkci ministryně zemědělství ve vládě premiéra Mirka Topolánka, a to jako první žena v historii resortu vůbec. Předtím řídila programování, vyjednávání a čerpání dotací z EU (program SAPARD), následně se podílela na přípravách resortu zemědělství na vstup ČR do EU. Zastupovala ČR v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Vedla vládní vyjednávací tým pro evropské strukturální fondy.

Milena Vicenová působila jako odborná novinářka. Byla předsedkyní Klubu zemědělských novinářů a publicistů, zástupkyní ČR ve výboru Světové organizace zemědělských novinářů (IFAJ) a také šéfredaktorkou odborného zemědělského časopisu Náš chov v nakladatelství Strategie.

Velvyslankyně Vicenová má zkušenosti z řady zahraničních studijních pobytů a stáží. Mluví plynně anglicky, francouzsky a německy, studovala španělštinu a ruštinu. Je vdaná za MUDr. Milana Vicenu. Její dcera Blanka vystudovala přírodní vědy a je doktorandkou na Univerzitě Karlově, druhá dcera Šárka je lékařkou. Velvyslankyně Milena Vicenová byla vždy bez politické příslušnosti.

 


7. velvyslanec Martin Povejšil (v úřadu 2012 až 2018)


Velvyslanec PhDr. Martin Povejšil se ujal postu stálého představitele ČR při EU v Bruselu v září r. 2012. Před tím byl od srpna 2009 českým velvyslancem při NATO.

Velvyslanec Povejšil se narodil v roce 1961. Na Palackého univerzitě v Olomouci vystudoval moderní filologii. V roce 1990, krátce po pádu komunistického režimu, vstoupil do služeb tehdejší československé diplomacie.

Během své kariéry zastával řadu seniorních postů na československém a později českém ministerstvu zahraničních věcí i na zastupitelských úřadech v zahraničí. Jeho odborné zaměření se postupně rozšiřovalo z rozvojových otázek a bilaterálních vztahů k evropským a bezpečnostním záležitostem a multilaterální diplomacii.

Velvyslanec Martin Povejšil je ženatý, má tři dcery a syna. Hovoří anglicky, španělsky, německy, rusky a francouzsky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. velvyslanec Jakub Dürr (v úřadu 2018 - 2020)

 

 

 

Vzdělání:

1994–2000 Filozofická fakulta Univerzity Palackého – obory politologie – evropská studia

1995–1998 Filozofická fakulta Univerzity Palackého – polský jazyk a literatura

1995–1998 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – obor politologie

2005 Loughborough University, Loughborough, Velká Británie

2005 Central European University, Budapešť, Maďarsko

1998–1999 Miami University, Oxford, USA

1998 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko

Kariéra:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – náměstek ministra pro řízení sekce evropské

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – SZ ČR při EU, zástupce stálého představitele

Univerzita Palackého v Olomouci, prorektor pro zahraniční vztahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra pro evropské záležitosti

Univerzita Palackého v Olomouci, prorektor pro vnější vztahy

Univerzita Palackého v Olomouci, odborný asistent na katedře politologie a evropských studií

Další aktivity:

  • účast ve výzkumných projektech
  • členství ve správních radách
  • publikační činnost
  • školící a poradenská činnost
  • spolupráce s neziskovým sektorem a kulturní sférou
  • členství v profesních organizacích
  • zahraniční stáže
  • překladatelství
  • paradiplomacie

Jazyky: angličtina, polština, němčina, ruština, francouzština, španělština