česky  english 

rozšířené vyhledávání

Lidé na Stálém zastoupení

Vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR při EU
Stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II

Edita Hrdá
velvyslankyně
Coreper II,
tel.: +32 2 2139 114
e-mail: edita_hrda(at)mzv.cz

 
Tereza Lišková
asistentka vedoucí stálého zastoupení
tel.: +32 2 2139 114
fax: +32 2 2139 185
e-mail: tereza_liskova(at)mzv.cz
 
Pavlína Blažková
tajemnice vedoucí stálého zastoupení
tel.: +32 2 2139 175
fax: +32 2 2139 185
e-mail: pavlina_blazkova(at)mzv.cz
 

Jan Kohoutek
asistent vedoucí stálého zastoupení
tel.:+32 2 2139 271
fax: +32 2 2139 185
e-mail: jan_kohoutek(at)mzv.cz

 
   
Eva Hrnčířová
tisková mluvčí
tel.: +32 2 2139 104
GSM: +32 492 11 40 29
e-mail: eva_hrncirova(at)mzv.cz
Blanka Soušková
protokol, návštěvy vrcholných činitelů
tel.: +32 2 2139 164
e-mail: blanka_souskova(at)mzv.cz

 

 

Kancelář vedoucí Stálého zastoupení (COREPER II)

Veronika Musilová
vedoucí oddělení Antici, koordinace COREPER II
tel.: +32 2 2139 156
e-mail: veronika_musilova(at)mzv.cz
 

Kateřina Šustrová
zástupkyně Antici
tel.: +32 2 2139 209
e-mail: katerina_sustrova(at)mzv.cz
Richard Skácel
asistent COREPER II
tel.: +32 2 2139 130
fax: +32 2 2139 185
e-mail: richard_skacel(at)mzv.cz
 
Tereza Lišková
asistentka COREPER II
tel.: +32 2 2139 114
e-mail: tereza_liskova(at)mzv.cz
Petra dos Santos Carvalho
horizontální koordinace COREPER II
tel.: +32 2 2139 253
e-mail: petra_dos_santos_carvalho(at)mzv.cz
 
Radka Zajíčková
koordinace CZ PRES
tel.: +32 2 2139 163
e-mail: radka_zajickova(at)mzv.cz

Ondřej Kaleta
vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 150
e-mail: ondrej_kaleta(at)mzv.cz

Veronika Smolková
GAG, vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 257
e-mail: veronika_smolkova(at)mzv.cz
Jana Žežulková
GAG, vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 171
e-mail: jana_zezulkova(at)mzv.cz
 

 


 

Zástupce vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálý představitel ČR ve výboru COREPER I
 

Jaroslav Zajíček
velvyslanec
COREPER I
tel.: +32 2 2139 401
e-mail: jaroslav_zajicek(at)mzv.cz
 
 
Gabriela Vinklárková
asistentka zástupce vedoucí stálého zastoupení
tel.: +32 2 2139 401
fax: +32 2 2139 185
e-mail: gabriela_vinklarkova(at)mzv.cz
 
 

Kancelář COREPER I
 

Lucie Šestáková
Mertens
koordinace COREPER I a Evropský semestr
tel.: +32 2 2139 445
e-mail: lucie_sestakova(at)mzv.cz
 
Zlata Straková
zástupkyně Mertens
tel.: +32 2 2139 444
e-mail: zlata_strakova(at)mzv.cz

Jan Němec
horizontální koordinace COREPER I
tel.: +32 2 2139 441
e-mail: jan_nemec1(at)mzv.cz

Dmitrij Černikov
tiskový mluvčí COREPER I
tel.: +32 2 2139 440
mob. tel.: +32 472 904 980
e-mail: dmitrij_cernikov(at)mzv.cz

Martina Svojše
asistentka
tel.: +32 2 2139 443
e-mail: martina_svojse(at)mzv.cz

Jiří Kolda
asistent
tel.: +32 2 2139 442
e-mail: jiri_kolda(at)mzv.cz

 


Zástupkyně vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru COPS
 

Jitka Látal Znamenáčková
velvyslankyně
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: jitka_znamenackova(at)mzv.cz
 
 
Pavla Skácelová
asistentka stálé představitelky v COPS
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: pavla_skacelova(at)mzv.cz
 
 

Kancelář COPS
 

Tomáš Sitter
Nicolaidis, koordinace COPS
tel.: +32 2 2139 198
e-mail: tomas_sitter(at)mzv.cz
 
Markéta Benešová
zástupkyně Nicolaidis, Latinská Amerika (COLAC)
tel.: +32 2 2139 259
e-mail: marketa_benesova(at)mzv.cz

 

Barbora Sitterová
asistentka
tel.: +32 2 2139 124
e-mail: cops_eu(at)mzv.cz, barbora_sitterova(at)mzv.cz

 

 

 


Zástupce vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU

Vedoucí oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje
 

Ivan Hotěk
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: ivan_hotek@mzv.cz
 
 

Svatava Švehlíková
centrální sekretariát
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: svatava_svehlikova(at)mzv.cz

Olga Ulická
centrální sekretariát
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: olga_ulicka(at)mzv.cz
Markéta Raifová
dokumentaristka
centrální sekretariát
tel.: +32 2 2139 246
e-mail: marketa_raifova(at)mzv.cz
 

 


Oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje
 

Linda Messias
lidské zdroje, strategie podpory Čechů v institucích EU
(s výjimkou ESVA)
tel.: +32 2 2139 222
e-mail: linda_messias(at)mzv.cz

Eliška Maday
lidské zdroje, Češi v ESVA
tel.: +32 2 2139 202
e-mail: eliska_maday(at)mzv.cz

Pavla Papírníková
protokol
tel.: +32 2 2139 275
e-mail: pavla_papirnikova(at)mzv.cz

Michel Kolaříková
administrátorka
tel.: +32 2 2139 123
e-mail: michel_kolarikova(at)mzv.cz
Ondřej Gryc
koordinátor logistiky CZ PRES
tel.: +32 2 2139 101
e-mail: ondrej_gryc(at)mzv.cz
Kateřina Dvořáková
koordinátorka logistiky CZ PRES
tel.: +32 2 2139 101
e-mail: katerina_dvorakova(at)mzv.cz

 


Oddělení právní
 

Lucie Březinová
vedoucí oddělení
právní poradenství COREPER I (institucionální otázky, právní stát, Soudní dvůr EU, komitologie, řízení o porušení povinnosti)
tel.: +32 2 2139 217
e-mail: lucie_brezinova(at)mzv.cz

Jana Halešová
asistentka
tel.: +32 2 2139 146
e-mail: jana_halesova(at)mzv.cz
Dominika Czechová
právní poradenství COREPER II (institucionální otázky, právní stát, vnější vztahy EU a SZBP (mj. přistoupení EU k EÚLP, transparentnost, právně lingvistické revize), FREMP
tel.: +32 2 2139 266
e-mail: dominika_czechova(at)mzv.cz
 
Jiří Pavliš
právní poradenství COREPER I (sociální politika, pracovní právo, zemědělství, institucionální otázky, Soudní dvůr EU, transparentnost, komitologie, řízení o porušení povinnosti)
tel.: +32 2 2139 199
e-mail: jiri_pavlis(at)mzv.cz
Michael Švarc
právní poradenství COREPER II, institucionální otázky, vnější vztahy EU a SZBP (mj. přistoupení EU k EÚLP, sankce)
tel.: +32 2 2139 143
e-mail: michael_svarc2(at)mzv.cz


 


 
 

 


Oddělení obchodní politiky
 

Matyáš Pelant
vedoucí oddělení
Výbor pro obchodní politiku: stálí členové a zástupci,
obchodně politická opatření
tel.: +32 2 2139 539
e-mail: matyas_pelant(at)mzv.cz
 
Ivana Palánová
asistentka
tel.: +32 2 2139 503
e-mail: ivana_palanova(at)mzv.cz
Lenka Siekliková
WPTQ, zboží dvojího užití, vývozní úvěry, PS pro obchodní otázky
tel.: +32 2 2139 542
e-mail: lenka_sieklikova(at)mzv.cz

Eliška Remešová
IPRs, přístup na trhy třetích zemí (MAAC), část „služby“ Výboru pro obchodní politiku –experti (služby a investice)
tel.: +32 2 2139 541
e-mail: eliska_remesova(at)mzv.cz

Martin Líčeník
vztahy se zeměmi ESVO, rozvojová spolupráce
se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, PS ACP
tel.: +32 2 2139 543
e-mail: martin_licenik(at)mzv.cz
Petr Havlík
vztahy se zeměmi ESVO, PS EFTA
tel.: +32 2 2139 546
e-mail: petr_havlik(at)mzv.cz

Tomáš Kocourek
celní unie a celní spolupráce, GSP, WCO
alternát pro CUWP a GSP
tel.: +32 2 2139 545
e-mail: tomas_kocourek(at)mzv.cz

Jiří Martiš
celní unie a celní spolupráce, GSP, WCO
tel.: +32 2 2139 544
e-mail: jiri_martis(at)mzv.cz

   

 


Oddělení finanční a kohezní politiky
 

Jiří Palán
vedoucí oddělení
koordinace ECOFIN, hospodářská a finanční politika
tel.: +32 2 2139 538
e-mail: jiri_palan(at)mzv.cz
 
Ivana Palánová
asistentka
tel.: +32 2 2139 503
e-mail: ivana_palanova(at)mzv.cz
   

Finanční služby

 
Miroslav Benáček
boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT), hospodářská politika EU včetně její vnější dimenze
tel.: +32 2 2139 537
e-mail: miroslav_benacek(at)mzv.cz
Martina Petrušová
finanční služby (kapitálový trh, tržní infrastruktura, platební služby a cenné papíry)
tel.: +32 2 2139 535
e-mail: martina_petrusova(at)mzv.cz
Martin Blažek
finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, udržitelné financování, digitální finance a inovace na finančním trhu)
tel.: +32 2 2139 536
e-mail: martin_blazek(at)mzv.cz
 
   

Politika soudržnosti

 
Jan Král
politika soudržnosti (ESIF,  tematické operační programy, zjednodušování), PS pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony, EGESIF, PS SMOR
tel.: +32 2 2139 533
e-mail: jan_kral(at)mzv.cz
Klára Kracíková
politika soudržnosti, pracovní skupina pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony
tel.: +32 2 2139 554
e-mail: klara_kracikova(at)mzv.cz
Pavla Jurášková
politika soudržnosti, koordinace auditů, Evropský úřad pro boj proti podvodům
tel.: +32 2 2139 532
e-mail: pavla_juraskova(at)mzv.cz
Eva Srnová
politika soudržnosti, spravedlivá transformace, územní soudržnost, městská agenda, cestovní ruch, Evropský výbor regionů, PS pro cestovní ruch, Sociálně klimatický fond
tel.: +32 2 2139 534
e-mail: eva_srnova(at)mzv.cz
   

Rozpočet EU

 

Petr Vránek
rozpočet EU, včetně systému vlastních zdrojů,
Evropský účetní dvůr
tel.: +32 2 2139 531
e-mail: petr_vranek(at)mzv.cz

Aneta Vondrová
rozpočet EU
tel.: +32 2 2139 530
e-mail: aneta_vondrova(at)mzv.cz

Jitka Benešová
revize finančního nařízení, Evropský účetní dvůr
tel.: +32 2 2139 552
e-mail: jitka_benesova(at)mzv.cz
 
   

Daňová politika

 
Hana Štulajterová
daňová politika a koordinace v EU, daně z příjmů,
spotřební daně, zdanění energií, zdanění finančního sektoru, horizontální daňové otázky a vztahy vůči třetím zemím, rozvoj a spolupráce daňové správy a potírání daňových podvodů
tel.: +32 2 2139 529
e-mail: hana_stulajterova(at)mzv.cz
 

Lenka Mikulíková
daňová politika a koordinace v EU, horizontální daňové otázky a vztahy vůči třetím zemím, daň z přidané hodnoty, rozvoj a spolupráce daňové správy vč. FISCALIS a potírání daňových podvodů
tel.: +32 2 2139 528
e-mail: lenka_mikulikova(at)mzv.cz

 


Oddělení justice a vnitra
 

Martin Šustr
vedoucí oddělení
ochrana vnějších hranic, Schengen, hodnocení Schengenu, SIS
tel.: +32 2 2139 215
e-mail: martin_sustr(at)mzv.cz
 
Jitka Pánková
asistentka
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: jitka_pankova(at)mzv.cz
Adam Kittl
azyl, vnitřní bezpečnost, terorismus,
civilní ochrana a krizové řízení
tel.: +32 2 2139 125
e-mail: adam_kittl(at)mzv.cz
 
Jan Šabaka
azyl, migrace
MOCADEM, vnější aspekty azylu a migrace
tel.: +32 2 2139 126
e-mail: jan_sabaka(at)mzv.cz
David Vondráček
migrace, vízová politika, VIS, Výbor pro cestovní doklady
tel.: +32 2 2139 169
e-mail: david_vondracek(at)mzv.cz
 
Zbyněk Králík
vízová politika, ochrana vnějších hranic
tel.: +32 2 2139 205
e-mail: zbynek_kralik(at)mzv.cz
Petra Pejchová
justiční spolupráce v civilních věcech, soukromé právo, e-justice
tel.: +32 2 2139 118
e-mail: petra_pejchova(at)mzv.cz
 
 

Tereza Jachová
trestní právo hmotné a justiční spolupráce v trestních věcech
tel.: +32 2 2139 158
e-mail: tereza_jachova(at)mzv.cz

Lucie Valoušková
trestní právo hmotné a justiční spolupráce v trestních věcech
tel.: +32 2 2139 173
e-mail: lucie_valouskova(at)mzv.cz
Markéta Šonková
vnitřní bezpečnost a terorismus
tel.: +32 2 2139 251
e-mail: marketa_sonkova(at)mzv.cz
 
Magda Morbach
civilní ochrana, krizové řízení, konzulární spolupráce
koordinátorka IPCR
tel.: +32 2 2139 264
e-mail: magda_morbach(at)mzv.cz
Jan Vojta
policejní spolupráce, COSI, výměna informací,
ochrana údajů, drogy
tel.: +32 2 2139 121
e-mail: jan_vojta(at)mzv.cz
 
Václav Rukner
policejní spolupráce, LEWP Police, IXIM
tel.: +32 2 2139 122
e-mail: vaclav_rukner(at)mzv.cz

 


Oddělení zemědělství a životního prostředí
 

Stanislav Němec
vedoucí oddělení a zástupce mluvčího
ve zvláštním zemědělském výboru
společná zemědělská politika - horizontální otázky,
rozvoj venkova a audity
tel.: +32 2 2139 406
e-mail: stanislav_nemec3(at)mzv.cz

Stanislava Caccese
asistentka
tel.: +32 2 2139 405
e-mail: stanislava_caccese(at)mzv.cz

 
   

Zemědělství

Filip Lameš
přímé platby, obchodní otázky, mezinárodní organizace
v zemědělství (FAO) a financování státní podpory
tel: +32 2 2139 407
e-mail: filip_lames(at)mzv.cz

Tomáš Slunečko
potraviny (potraviny z klonovaných zvířat, Codex Alimentarius), politika jakosti, propagace, GMO, výzkum,
lihoviny a tabákové výrobky
tel: +32 2 2139 418
e-mail: tomas_slunecko(at)mzv.cz

Marta Medková
společná organizace trhů, rostlinné a živočišné komodity, ekologické zemědělství, OIV, zemědělská statistika a uhlíkové zemědělství
tel.: +32 2 2139 408
e-mail: marta_medkova(at)mzv.cz

Michaela Bartoňová
lesnictví a potraviny – zeměpisná označení a propagace zemědělských produktů
Attaché pro oblast lesnictví
tel: +32 2 2139 419
e-mail: michaela_jedlickova(at)mzv.cz

Tomáš Vacenovský
zemědělské horizontální otázky, finanční řízení a rybářská politika
tel.: +32 2 2139 422
e-mail: tomas_vacenovsky(at)mzv.cz

Věra Kohoutková
rybářská politika
tel: +32 2 2139 421
e-mail: vera_kohoutkova(at)mzv.cz

Richard Wallo
veterinární oblast, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin a krmiva
tel: +32 2 2139 417
e-mail: richard_wallo(at)mzv.cz

Karolina Zázvorková
deforestace, osiva, pesticidy a jiné fytosanitární otázky
tel: +32 2 2139 447
e-mail: karolina_zazvorkova(at)mzv.cz
   

Životní prostředí

Aleš Hilčer
klima a emise z dopravy
tel.: +32 2 2139 411
e-mail: ales_hilcer(at)mzv.cz

Eva Plocek Kubešová
klima
tel.: +32 2 2139 410
e-mail: eva_plocek_kubesova(at)mzv.cz

Kristýna Maťátková
ovzduší, odpady a oběhové hospodářství
tel.: +32 2 2139 414
e-mail: kristyna_matatkova(at)mzv.cz

Helena Kostohryzová
voda, půda, příroda, biodiverzita a dopady
na životní prostředí, LULUCF, chemické látky a REACH
tel.: +32 2 2139 413
e-mail: helena_kostohryzova(at)mzv.cz

 


Oddělení sektorových agend A
 

Jan Havlík
vedoucí oddělení
vnitřní trh a konkurenceschopnost
tel.: +32 2 2139 505
e-mail: jan_havlik(at)mzv.cz
 

Jiří Plocek
asistent
tel.: +32 2 2139 504
e-mail: jiri_plocek(at)mzv.cz
 

   

Průmysl, hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele, vnitřní trh a konkurenceschopnost

Michaela Líčeníková
volný pohyb zboží (technická harmonizace)
a zlepšení regulatorního prostředí
tel.: +32 2 2139 509
e-mail: michaela_licenikova(at)mzv.cz

Jan Kobliha
průmyslová politika a poštovní služby
tel.: + 32 2 2139 507
e-mail: jan_kobliha(at)mzv.cz
 

Marek Vondřich
vnitřní trh a konkurenceschopnost
tel.: + 32 2 2139 510
e-mail: marek_vondrich(at)mzv.cz

 

Tomáš Hrabal
ochrana spotřebitele, průmyslová politika, malé a střední podnikání, cestovní ruch a inovace
tel.: + 32 2 2139 506
e-mail: tomas_hrabal(at)mzv.cz
 

Václav Nováček
hospodářská soutěž, veřejná podpora a veřejné zakázky
tel. + 32 2 2139 436
e-mail: vaclav_novacek(at)mzv.cz

Veronika Niemczyk Ciencialová
hospodářská soutěž, veřejná podpora, veřejné zakázky
tel. + 32 2 2139 437
e-mail: veronika_niemczyk_ciencialova(at)mzv.cz

Karolina Vorzová
podpora podnikatelům a projekty vnější pomoci
tel.: +32 2 2139 508
e-mail: karolina_vorzova(at)mzv.cz
 

 

   

Energetika

Lea Petrová
energetika a atomové otázky
tel.: +32 2 2139 524
e-mail: lea_petrova(at)mzv.cz
 
Jakub Černohorský
energetika
tel.: +32 2 2139 527
e-mail: jakub_cernohorsky(at)mzv.cz
 
Petr Binhack
energetika
tel.: +32 2 2139 526
e-mail: petr_binhack(at)mzv.cz
 
 
   

Doprava
 

Zdeněk Čechura
silniční a železniční doprava a horizontální otázky
tel.: +32 2 2139 516
e-mail: zdenek_cechura(at)mzv.cz

Markéta Štěpánová
námořní dopravu (vnitrozemská vodní doprava)
tel.: +32 2 2139 520
e-mail: marketa_stepanova(at)mzv.cz

Barbara Majovská
letecká doprava
tel.: +32 2 2139 519
e-mail: barbara_majovska(at)mzv.cz

Jaromír Volf
železniční doprava a horizontální otázky
tel.: +32 2 2139 517
e-mail: jaromir_volf(at)mzv.cz
   

Telekomunikace

Veronika Rozsypal
digitální a telekomunikační agenda
tel.: +32 2 2139 512
e-mail: veronika_rozsypal(at)mzv.cz

Tomáš Vágner
digitální a telekomunikační agenda
tel.: +32 2 2139 511
e-mail: tomas_vagner(at)mzv.cz

Veronika Chvála Vinklárková
digitální a telekomunikační agenda
tel.: +32 2 2139 513
e-mail: veronika_chvala_vinklarkova(at)mzv.cz

Sylva Eretová
digitální a telekomunikační agenda
tel.: +32 2 2139 551
e-mail: sylva_eretova(at)mzv.cz

   
Jakub Otčenášek
poradce NUKIB
kybernetická bezpečnost
tel.:+32 2 2139 515
e-mail: j.otcenasek(at)nukib.cz
 
   

 


Oddělení sektorových agend B
 

Miroslav Hrstka
vedoucí oddělení
právo obchodních společností a právo duševního vlastnictví
tel.: +32 2 2139 430
e-mail: miroslav_hrstka(at)mzv.cz

Andrea Hilčerová
asistentka
tel.: +32 2 2139 446
e-mail: andrea_hilcerova(at)mzv.cz
   

Zdraví

Martina Brzková
veřejné zdraví a léčiva
tel.: +32 2 2139 434
e-mail: martina_brzkova(at)mzv.cz
Petr Čermák
veřejné zdraví (eHealth), agenda globálního zdraví
a IPCR (zdraví)
tel.: +32 2 2139 435
e-mail: petr_cermak(at)mzv.cz
Kristýna Králová
veřejné zdraví a léčiva
tel.: +32 2 2139 433
e-mail: kristyna_kralova(at)mzv.cz
 
   
   

Sociální politika a zaměstnanost

Jiří Svojše
sociální věci, rovné příležitosti žen a mužů, antidiskriminace, koordinace sociálního zabezpečení,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
tel.: +32 2 2139 429
e-mail: jiri_svojse(at)mzv.cz

Michal Mára
sociální ochrana, zaměstnanost a trh práce, volný pohyb pracovníků a pracovní právo
tel.: +32 2 2139 428
e-mail: michal_mara(at)mzv.cz

Miroslav Fuchs
práce a sociální věci
tel.: +32 2 2139 447
e-mail: miroslav_fuchs(at)mzv.cz
 
 
   

Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Šárka Brábníková
vzdělávání, kultura, mládež, audiovize a sport
tel.: +32 2 2139 426
e-mail: sarka_brabnikova(at)mzv.cz
 
Yvona Havel
kultura
tel.: +32 2 2139 423
e-mail: yvona_havel(at)mzv.cz
 
Martina Kotasová
mládež a vzdělávání
tel.: +32 2 2139 425
e-mail: martina_kotasova(at)mzv.cz
 
Lucie Priknerová
audiovize a vzdělávání
tel.: +32 2 2139 424
e-mail: lucie_priknerova(at)mzv.cz
   

Věda, výzkum a vesmír

Hana Vlčková
věda, výzkum a vesmírná politika
tel.: +32 2 2139 432
e-mail: hana_vlckova2(at)mzv.cz
Radka Stupková
právo duševního vlastnictví
tel.: +32 2 2139 431
e-mail: radka_stupkova(at)mzv.cz
Lucie Slavíková
právo obchodních společností
tel.: +32 2 2139 449
e-mail: lucie_slavikova(at)mzv.cz
 

 


Oddělení vnějších vztahů
 

Tamara Katuščák
vedoucí oddělení
západní Balkán (COWEB)
tel.: +32 2 2139 263
e-mail: tamara_katuscak(at)mzv.cz

 

Leoš Javůrek
rozšiřování EU (COELA)
tel.: +32 2 2139 261
e-mail: leos_javurek(at)mzv.cz

Tomáš Trnka
rozšiřování EU (COELA)
tel.: +32 2 2139 243
e-mail: tomas_trnka(at)mzv.cz
Marie Beranová
transatlantické vztahy (COTRA), Afrika (COAFR)
tel.: +32 2 2139 166
e-mail: marie_beranova(at)mzv.cz
 
Kateřina Becková
Asie a Oceánie, Latinská Amerika (COASI)
tel.: +32 2 2139 159
e-mail: katerina_beckova(at)mzv.cz
Tereza Smejkalová
Střední Východ/Záliv (MOG), Magreb/Mašrek
(Severní Afrika, Unie pro Středomoří,
Blízký východ - mírový proces)
tel.: +32 2 2139 260
e-mail: tereza_smejkalova(at)mzv.cz
 
Tomáš Lipták
východní Evropa a Střední Asie (COEST)
tel.: +32 2 2139 252
e-mail: tomas_liptak(at)mzv.cz
Roman Diatka
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 262
e-mail: roman_diatka(at)mzv.cz
Eva Tenzin
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 138
e-mail: eva_tenzin(at)mzv.cz
Kristina Hrbková
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 172
e-mail: kristina_hrbkova(at)mzv.cz
Olga Koldová
lidská práva
tel.: +32 2 2139 196
e-mail: olga_koldova(at)mzv.cz
Aneta Kasalická
koordinace agendy vztahů EU-UK
tel.: +32 2 2139 144
e-mail: aneta_kasalicka(at)mzv.cz
 
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.

 


Oddělení společné zahraniční bezpečnostní politiky (SZBP), SBOP
 

Juraj Fogada
vedoucí oddělení
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG),
vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 197
e-mail: juraj_fogada(at)mzv.cz
 
 
Petra Hojni
civilní aspekty SBOP (CIVCOM), EUISS, ESDC, odzbrojení a nešíření zbraní
tel.: +32 2 2139 154
e-mail: petra_hojni(at)mzv.cz
 
Lucie Legrádyová
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG),
vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 182
e-mail: lucie_legradyova(at)mzv.cz
 
Tomáš Šindelář
RELEX, horizontální otázky společné zahraniční
a bezpečnostní politiky
tel.: +32 2 2139 142
e-mail: tomas_sindelar(at)mzv.cz
 
Robert Otepka
RELEX, horizontální otázky společné zahraniční
a bezpečnostní politiky
tel.: +32 2 2139 274
e-mail: robert_otepka(at)mzv.cz

Lucie Hasnedlová
RELEX, horizontální otázky společné zahraniční
a bezpečnostní politiky
tel.: +32 2 2139 194
e-mail: lucie_hasnedlova(at)mzv.cz

 

Pavel Fňašek
horizontální otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP/SBOP); právní, finanční a institucionální aspekty
tel.: +32 2 2139 102
e-mail: pavel_fnasek(at)mzv.cz
   
Miroslav Švejda
obranný poradce, EDA
tel.: +32 2 2139 207
e-mail: miroslav_svejda(at)mzv.cz
 
Daniela Baluchová
obranná poradkyně
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: daniela_baluchova(at)mzv.cz
Debora Laníčková
obranná poradkyně
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: debora_lanickova(at)mzv.cz
 
Šárka Tesařová
obranná poradkyně
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: sarka_tesarova(at)mzv.cz
Pavel Vinkler
obranný poradce
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: pavel_vinkler(at)mzv.cz
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.

 

 

 

Vojenský úsek
 

plukovník Petr Havelka
vedoucí úseku
zástupce vojenského představitele ČR při EU
tel.: +32 2 2139 162
e-mail: petr_havelka(at)mzv.cz
 
 
podplukovník Tomáš Rada
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 270
e-mail: tomas_rada(at)mzv.cz
 
podplukovnice Michala Trněná
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG/HTF)
tel.: +32 2 2139 214
e-mail: michala_trnena(at)mzv.cz
podplukovník Vladimír Hon
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 191
e-mail: vladimir_hon(at)mzv.cz
praporčík David Kratochvíl
vedoucí starší pracovník štábu skupiny EU,
sekretariát vojenského úseku
tel.: +32 2 2139 218
e-mail: david_kratochvil(at)mzv.cz
 
podplukovník Otakar Hrdina
styčný důstojník skupiny EU
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: otakar_hrdina(at)mzv.cz
nadpraporčice Naděžda Zámečníková
vedoucí starší pracovník štábu skupiny EU
tel.: +32 2 2139 149
e-mail: nadezda_zamecnikova(at)mzv.cz
 
podplukovník Václav Vébr
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 208
e-mail: vaclav_vebr(at)mzv.cz

 


 

Oddělení informačních technologií
 

Martin Kříček
vedoucí oddělení
IT, CIO
tel.: +32 2 2139 240
e-mail: martin_kricek(at)mzv.cz
 
 
Michal Kůrka
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 165
e-mail: michal_kurka(at)mzv.cz
 
Jan Hojer
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 180
e-mail: jan_hojer(at)mzv.cz
Zdeněk Plaček
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 255
e-mail: zdenek_placek(at)mzv.cz
 

 


 

Oddělení hospodářské a majetkové
 

Dalibor Kropáč
vedoucí oddělení
finanční operace a rozpočet SZ EU
tel.: +32 2 2139 132
e-mail: dalibor_kropac(at)mzv.cz
 
 
Josef Samson
bytová agenda, správa majetku
tel.: +32 2 2139 135
e-mail: josef_samson@mzv.cz
 
Gabriela Boháčová
hlavní finanční účetní
tel.: +32 2 2139 204
e-mail: gabriela_bohacova(at)mzv.cz
 
Zbyněk Čáp
správa majetku, sklady
tel.: +32 2 2139 129
e-mail: zbynek_cap(at)mzv.cz
 
Zuzana Vaněčková
pokladní, účetní
tel.: +32 2 2139 267
e-mail: zuzana_vaneckova(at)mzv.cz
Iva Kříčková
administrativa
tel.: +32 2 2139 258
e-mail: iva_krickova(at)mzv.cz
 
 
Petr Kallausch
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: petr_kallausch(at)mzv.cz
Ivan Vízner
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: ivan_vizner(at)mzv.cz

 


 

Oddělení provozu
 

Jan Fořt
vedoucí oddělení
tel.: +32 2 2139 239
e-mail: jan_fort(at)mzv.cz
 
Kateřina Kudrnová
recepční
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: katerina_kudrnova(at)mzv.cz
Martin Raif
dopravní referent, garážmistr
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: martin_raif(at)mzv.cz
 
Miroslav Baliak
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 133
e-mail: miroslav_baliak(at)mzv.cz
Dominik Lazárek
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: dominik_lazarek(at)mzv.cz
Lukáš Kudrna
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 133
e-mail: lukas_kudrna(at)mzv.cz
Jiří Vaněček
kuchař
tel.: +32 2 2139 131
e-mail: jiri_vanecek(at)mzv.cz
 
Radek Boháč
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: radek_bohac(at)mzv.cz
dočasně neobsazeno
technický pracovník
e-mail: (at)mzv.cz
Stanislav Vácha
recepční
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: stanislav_vacha(at)mzv.cz