česky  english 

rozšířené vyhledávání

Lidé na Stálém zastoupení

Vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR při EU
Stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II

Edita Hrdá
velvyslankyně
Coreper II
tel.: +32 2 2139 114
e-mail: edita_hrda(at)mzv.cz

 
Jan Kohoutek
asistent vedoucí stálého zastoupení
tel.:+32 2 2139 114
fax: +32 2 2139 185
e-mail: jan_kohoutek(at)mzv.cz
Pavlína Blažková
tajemnice vedoucí stálého zastoupení
tel.: +32 2 2139 175
fax: +32 2 2139 185
e-mail: pavlina_blazkova(at)mzv.cz
 

 

 
Alice Krutilová
tisková mluvčí
tel.: +32 2 2139 253
GSM: +32 491 37 77 24
e-mail: alice_krutilova(at)mzv.cz
Blanka Soušková
protokol, návštěvy vrcholných činitelů
tel.: +32 2 2139 164
e-mail: blanka_souskova(at)mzv.cz

 

 

Kancelář vedoucí Stálého zastoupení (COREPER II)

Kateřina Šustrová
vedoucí oddělení Antici, koordinace COREPER II
tel.: +32 2 2139 209
e-mail: katerina_sustrova(at)mzv.cz

 
Richard Skácel
asistent COREPER II
tel.: +32 2 2139 130
fax: +32 2 2139 185
e-mail: richard_skacel(at)mzv.cz
 
 
Jana Žežulková
GAG, vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 171
e-mail: jana_zezulkova(at)mzv.cz
 
 

 

 
   

 Zástupkyně vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU

Stálá představitelka ČR ve výboru COREPER I

Lucie Šestáková
velvyslankyně
tel.: +32 2 2139 401
e-mail: lucie_sestakova(at)mzv.cz
 

 
Irena Viková
asistentka
tel.: +32 2 2139 401
fax: +32 2 2139 185
e-mail: irena_vikova(at)mzv.cz
 
 

Kancelář COREPER I
 

Ondřej Hofmann
Mertens
koordinace COREPER I a Evropský semestr
tel.: +32 2 2139 445
e-mail: ondrej_hofmann(at)mzv.cz
 
 

Tereza Lišková
asistentka Mertens
tel.: +32 2 2139 443
fax: +32 2 2139 185
e-mail: tereza_liskova(at)mzv.cz


 

 

 

 


Zástupkyně vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru COPS
 

Jitka Látal Znamenáčková
velvyslankyně
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: jitka_znamenackova(at)mzv.cz
 
 
Stanislava Caccese
asistentka stálé představitelky v COPS
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: stanislava_caccese(at)mzv.cz
 
 

Kancelář COPS
 

Pavlína Rehor
Nicolaidis, koordinace COPS
tel.: +32 2 2139 198
e-mail: pavlina_rehor(at)mzv.cz
 
 

 

Jaroslava Trnková
asistentka
tel.: +32 2 2139 124
e-mail: cops_eu(at)mzv.cz, jaroslava_trnkova(at)mzv.cz

 

 

 


Zástupce vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU

Vedoucí oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje
 

Ivan Hotěk
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: ivan_hotek@mzv.cz
 
Olga Ulická
asistentka
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: olga_ulicka(at)mzv.cz

 

Oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje
 

Pavla Papírníková
strategie podpory Čechů v institucích EU
tel.: +32 2 2139 275
e-mail: pavla_papirnikova(at)mzv.cz

Eliška Maday
lidské zdroje, Češi v ESVA
tel.: +32 2 2139 202
e-mail: eliska_maday(at)mzv.cz
Dalibor Kropáč
hospodář
tel.: +32 2 2139 132
e-mail: dalibor_kropac(at)mzv.cz
 
 

Oddělení registru spisů / centrální sekretariát

Lucie Fehérová
vedoucí oddělení
tel.: +32 2 2139 161
e-mail: lucie_feherova@mzv.cz

 
Markéta Raifová
dokumentaristka
centrální sekretariát
tel.: +32 2 2139 246
e-mail: marketa_raifova(at)mzv.cz
Iva Kříčková
recepční, příjem a distribuce pošty
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: iva_krickova(at)mzv.cz

 


Oddělení právní
 

Dominika Czechová
vedoucí oddělení
obecné a institucionální otázky práva EU, vč. komitologie a vnějších vztahů, právní poradenství CRP II, právní stát, PS FREMP, vnější vztahy EU
tel.: +32 2 2139 266
e-mail: dominika_czechova(at)mzv.cz

Dominika Mára
asistentka
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: dominika_mara(at)mzv.cz
Michael Švarc
obecné a institucionální otázky práva EU, vč. komitologie a vnějších vztahů, právní poradenství CRP II, právní aspekty RU agrese vůči UA, SZBP, sankce, 
tel.: +32 2 2139 143
e-mail: michael_svarc2(at)mzv.cz
Jiří Pavliš
obecné a institucionální otázky práva EU, vč. komitologie a vnějších vztahů, právní poradenství CRP I, Soudní dvůr, transparency, řízení pro porušení povinnosti, 
tel.: +32 2 2139 199
e-mail: jiri_pavlis(at)mzv.cz

 
 

 


Oddělení obchodní politiky
 

Ludmila Hyklová
vedoucí oddělení
Výbor pro obchodní politiku: stálí členové a zástupci,
obchodně politická opatření
tel.: +32 2 2139 104
e-mail: ludmila_hyklova(at)mzv.cz
 
Karolína Prázná
asistentka
tel.: +32 2 2139 155
e-mail: karolina_prazna(at)mzv.cz
Lenka Siekliková
služby a investice, zboží dvojího užití, vývozní úvěry, PS pro obchodní otázky
tel.: +32 2 2139 145
e-mail: lenka_sieklikova(at)mzv.cz

Jiří Martiš
celní unie a celní spolupráce, GSP, WCO
tel.: +32 2 2139 207
e-mail: jiri_martis(at)mzv.cz

Patrik Urban
vztahy se zeměmi ESVO, ACP, pracovní skupina pro komodity (PROBA)
tel.: +32 2 2139 168
e-mail: patrik_urban(at)mzv.cz
 
   

 


Oddělení finanční a kohezní politiky
 

Alex Ivančo
vedoucí oddělení
koordinace ECOFIN, hospodářská a finanční politika
tel.: +32 2 2139 149
e-mail: alex_ivanco(at)mzv.cz
 
Karolína Prázná
asistentka
tel.: +32 2 2139 155
e-mail: karolina_prazna(at)mzv.cz
   

Finanční služby

 
Petr Šmelc
boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT), hospodářská politika EU včetně její vnější dimenze
tel.: +32 2 2139 142
e-mail: petr_smelc(at)mzv.cz
Martina Petrušová
finanční služby (kapitálový trh, tržní infrastruktura, cenné papíry a udržitelné financování)
tel.: +32 2 2139 274
e-mail: martina_petrusova(at)mzv.cz

Jan Famfollet 
finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, platební služby, digitální finance a inovace na finančním trhu)
tel.: +32 2 2139 195
e-mail: jan_famfollet(at)mzv.cz

 

   

Politika soudržnosti

 
Pavla Jurášková
regionální politika, územní a městská agenda, spravedlivá transformace, spolupráce s REGI a Výborem regionů, politika soudržnosti, koordinace auditů, OLAF
tel.: +32 2 2139 177
e-mail: pavla_juraskova(at)mzv.cz
Jan Král
politika soudržnosti (ESIF,  tematické operační programy, zjednodušování), PS pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony, EGESIF, PS SMOR
tel.: +32 2 2139 211
e-mail: jan_kral(at)mzv.cz
   

Rozpočet EU

 

Aneta Vondrová
rozpočet EU, včetně systému vlastních zdrojů,
Evropský účetní dvůr
tel.: +32 2 2139 268
e-mail: aneta_vondrova(at)mzv.cz

 

   

Daňová politika

 
Lenka Mikulíková
daňová politika a koordinace v EU, horizontální daňové otázky a vztahy vůči třetím zemím, daň z přidané hodnoty, rozvoj a spolupráce daňové správy vč. FISCALIS a potírání daňových podvodů
tel.: +32 2 2139 196
e-mail: lenka_mikulikova(at)mzv.cz
 

 

 


Oddělení justice a vnitra
 

Tomáš Hach
vedoucí oddělení
externí dimenze migrace, návratová politika, koordinace IPCR
JAIEX, SCIFA, EMWP, MOCADEM, IMEX- expulsion
tel.: +32 2 2139 215
e-mail: tomas_hach(at)mzv.cz
 

Dominika Mára
asistentka
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: dominika_mara(at)mzv.cz

Blanka Hrubá
azyl, vnitřní bezpečnost, terorismus,
civilní ochrana a krizové řízení
AWP, TWP, PROCIV, PROCIV-CER
tel.: +32 2 2139 125
e-mail: blanka_hruba(at)mzv.cz
 

Pavla Andrejši
legální migrace, integrace, vízová politika, konzulární záležitosti
FRONTIERS, SCHEVAL, COCON
tel.: +32 2 2139 169
e-mail: pavla_andrejsi(at)mzv.cz
 

Lucie Valoušková
trestní právo hmotné a justiční spolupráce v trestních věcech
tel.: +32 2 2139 173
e-mail: lucie_valouskova(at)mzv.cz

Petra Pejchová
justiční spolupráce v civilních věcech, soukromé právo, e-justice
tel.: +32 2 2139 118
e-mail: petra_pejchova(at)mzv.cz
Jan Vojta
vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, COSI, ochrana údajů, drogy
tel.: +32 2 2139 121
e-mail: jan_vojta(at)mzv.cz
 
Václav Rukner
vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, LEWP Police, IXIM
tel.: +32 2 2139 122
e-mail: vaclav_rukner(at)mzv.cz

 


Oddělení zemědělství a životního prostředí
 

Tomáš Vacenovský
vedoucí oddělení a mluvčí ve zvláštním zemědělském výboru
společná zemědělská politika – horizontální otázky, finanční řízení a audity
zemědělské aspekty mezisektorové legislativy, koordinace s EP
tel.: +32 2 2139 422
e-mail: tomas_vacenovsky(at)mzv.cz

Jitka Pánková
asistentka
tel.: +32 2 2139 405
e-mail: jitka_pankova(at)mzv.cz

 
   

Zemědělství

Marta Medková
společná zemědělská politika – strategické plány a společná organizace trhu
rostlinné a živočišné komodity, ekologické zemědělství, lesnictví
obchodní otázky, mezinárodní organizace v zemědělství a financování státní podpory
tel.: +32 2 2139 408
e-mail: marta_medkova(at)mzv.cz

Věra Kohoutková
potraviny (potraviny z klonovaných zvířat, Codex Alimentarius), politika jakosti a propagace, GMO
výzkum, zeměpisná označení, lihoviny, tabákové výrobky, rybářská politika a biohospodářství
tel: +32 2 2139 421
e-mail: vera_kohoutkova(at)mzv.cz

Richard Wallo
veterinární oblast a dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin a krmiva
fytosanitární oblast, osiva a související otázky
tel: +32 2 2139 417
e-mail: richard_wallo(at)mzv.cz

 

   

Životní prostředí

Eva Plocek Kubešová
klima a emise z dopravy a průmyslu, horizontální koordinace
tel.: +32 2 2139 410
e-mail: eva_plocek_kubesova(at)mzv.cz

Karolina Zázvorková
ovzduší,  chemické látky, odpady a oběhové hospodářství
tel.: +32 2 2139 447
e-mail: karolina_zazvorkova(at)mzv.cz

Jan Brojáč
voda, půda, příroda a biodiverzita, dopady na životní prostředí a přístup k právní ochraně
tel.: +32 2 2139 412
e-mail: jan_brojac(at)mzv.cz
 

 


Oddělení sektorových agend A
 

Martin Bednář
vedoucí oddělení
vnitřní trh a konkurenceschopnost
tel.: +32 2 2139 505
e-mail: martin_bednar(at)mzv.cz
 

Jiří Plocek
asistent
tel.: +32 2 2139 504
e-mail: jiri_plocek(at)mzv.cz
 

   

Průmysl, hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele, vnitřní trh a konkurenceschopnost

Veronika Smolková
volný pohyb zboží (technická harmonizace)
a zlepšení regulatorního prostředí
tel.: +32 2 2139 509
e-mail: veronika_smolkova(at)mzv.cz

Tomáš Hrabal
ochrana spotřebitele, průmyslová politika, malé a střední podnikání, cestovní ruch a inovace
tel.: + 32 2 2139 506
e-mail: tomas_hrabal(at)mzv.cz

Veronika Niemczyk Ciencialová
hospodářská soutěž, veřejná podpora a veřejné zakázky
tel. + 32 2 2139 437
e-mail: veronika_niemczyk_ciencialova(at)mzv.cz

Karolina Vorzová
podpora podnikatelům, projekty vnější pomoci, námořní a vnitrozemská vodní doprava
tel.: +32 2 2139 508
e-mail: karolina_vorzova(at)mzv.cz
 
   

Energetika

Lea Petrová
energetika a atomové otázky
tel.: +32 2 2139 524
e-mail: lea_petrova(at)mzv.cz
 
Jakub Černohorský
energetika
tel.: +32 2 2139 527
e-mail: jakub_cernohorsky(at)mzv.cz
 
   

Doprava
 

Jaromír Volf
silniční, železniční a letecká doprava, horizontální otázky
tel.: +32 2 2139 517
e-mail: jaromir_volf(at)mzv.cz

 

   

Telekomunikace

Veronika Chvála Vinklárková
digitální a telekomunikační agenda
tel.: +32 2 2139 513
e-mail: veronika_chvala_vinklarkova(at)mzv.cz

Eva Jordán Vaňková
digitální a telekomunikační agenda a poštovní služby
tel.: +32 2 2139 407
e-mail: eva_jordan_vankova(at)mzv.cz

   
Jakub Otčenášek
poradce NUKIB
kybernetická bezpečnost
tel.:+32 2 2139 515
e-mail: j.otcenasek(at)nukib.cz
 
   

 


Oddělení sektorových agend B
 

Radka Stupková
vedoucí oddělení
právo obchodních společností a právo duševního vlastnictví
tel.: +32 2 2139 431
e-mail: radka_stupkova(at)mzv.cz

Jitka Pánková
asistentka
tel.: +32 2 2139 405
e-mail: jitka_pankova(at)mzv.cz
   

Zdraví

Martina Brzková
léčiva, zdravotnické prostředky a IPCR zdraví
tel.: +32 2 2139 434
e-mail: martina_brzkova(at)mzv.cz
Kristýna Králová
veřejné zdraví a léčiva
tel.: +32 2 2139 433
e-mail: kristyna_kralova(at)mzv.cz
 
   

Sociální politika a zaměstnanost

Michal Mára
sociální ochrana, zaměstnanost a trh práce, volný pohyb pracovníků a pracovní právo
tel.: +32 2 2139 428
e-mail: michal_mara(at)mzv.cz

Zuzana Zajarošová
sociální politika, rovné příležitosti žen a mužů, antidiskriminace, koordinace sociálního zabezpečení,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
tel.: +32 2 2139 436
e-mail: zuzana_zajarosova(at)mzv.cz

   

Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Lucie Antonizzi Trojanová
vzdělávání, mládež a sport
tel.: +32 2 2139 430
e-mail: lucie_antonizzi_trojanova(at)mzv.cz
 

 
   

Věda, výzkum a vesmír

Matúš Žiga
věda, výzkum a vesmírná politika
tel.: +32 2 2139 432
e-mail: matus_ziga(at)mzv.cz
 

 


Oddělení vnějších vztahů
 

Tamara Katuščák
vedoucí oddělení
západní Balkán (COWEB)
tel.: +32 2 2139 263
e-mail: tamara_katuscak(at)mzv.cz

 

Tomáš Trnka
rozšiřování EU (COELA)
tel.: +32 2 2139 243
e-mail: tomas_trnka(at)mzv.cz

Lukáš Kindl
východní Evropa a Střední Asie (COEST)
tel.: +32 2 2139 166
e-mail: lukas_kindl(at)mzv.cz
Markéta Benešová
transatlantické vztahy (COTRA), Afrika (COAFR)
tel.: +32 2 2139 259
e-mail: marketa_benesova(at)mzv.cz
 
Dorota Saitzová
Asie a Oceánie, Latinská Amerika a Karibik (COASI, COLAC)
tel.: +32 2 2139 262
e-mail: dorota_saitzova(at)mzv.cz
Tereza Smejkalová
Střední Východ/Záliv (MOG), Magreb/Mašrek
(Severní Afrika, Unie pro Středomoří,
Blízký východ - mírový proces)
tel.: +32 2 2139 260
e-mail: tereza_smejkalova(at)mzv.cz
 
Aneta Kasalická
koordinace agendy vztahů EU-UK
tel.: +32 2 2139 144
e-mail: aneta_kasalicka(at)mzv.cz
Kristina Hrbková
lidská práva
tel.: +32 2 2139 172
e-mail: kristina_hrbkova(at)mzv.cz


Milena Levíčková
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 138
e-mail: milena_levickova(at)mzv.cz

 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.

 


Oddělení společné zahraniční bezpečnostní politiky (SZBP), SBOP
 

Eva Kratochvílová
vedoucí oddělení
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG),
vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 197
e-mail: eva_kratochvilova(at)mzv.cz
 
 
Petra Hojni
civilní aspekty SBOP (CIVCOM), EUISS, ESDC, odzbrojení a nešíření zbraní
tel.: +32 2 2139 154
e-mail: petra_hojni(at)mzv.cz
 
Lucie Legrádyová
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG),
vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 182
e-mail: lucie_legradyova(at)mzv.cz
 
Lucie Hasnedlová
RELEX, horizontální otázky společné zahraniční
a bezpečnostní politiky
tel.: +32 2 2139 194
e-mail: lucie_hasnedlova(at)mzv.cz
 
Leoš Javůrek
Evropský mírový nástroj (EPF), Ukrajina, RELEX
tel.: +32 2 2139 261
e-mail: leos_javurek(at)mzv.cz
   
Václav Čejka
obranný poradce
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: vaclav_cejka(at)mzv.cz
 
Daniela Baluchová
obranná poradkyně
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: daniela_baluchova(at)mzv.cz
Debora Laníčková
obranná poradkyně
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: debora_lanickova(at)mzv.cz
 
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.

 

 

 

Vojenský úsek
 

plukovník Petr Havelka
vedoucí úseku
zástupce vojenského představitele ČR při EU
tel.: +32 2 2139 162
e-mail: petr_havelka(at)mzv.cz
 
 
podplukovník Robert Niesyt
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 270
e-mail: robert_niesyt(at)mzv.cz
 
podplukovnice Miroslava Štenclová
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG/HTF)
tel.: +32 2 2139 214
e-mail: miroslav_stenclova(at)mzv.cz
podplukovník Vladimír Hon
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 191
e-mail: vladimir_hon(at)mzv.cz
praporčík Pavel David
vedoucí starší pracovník štábu skupiny EU,
sekretariát vojenského úseku
tel.: +32 2 2139 218
e-mail: pavel_david(at)mzv.cz
 
Daniel Školoudík
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 208
e-mail: daniel_skoloudik(at)mzv.cz

 


 

Oddělení informačních technologií
 

Martin Kříček
vedoucí oddělení
IT, CIO
tel.: +32 2 2139 240
e-mail: martin_kricek(at)mzv.cz
 
Adam Minář
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 180
e-mail: adam_minar(at)mzv.cz
Zdeněk Plaček
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 255
e-mail: zdenek_placek(at)mzv.cz
 
 

 


 

Oddělení finančně-hospodářské
 

Michel Kolaříková
vedoucí oddělení
tel.: +32 2 2139 123
e-mail: michel_kolarikova(at)mzv.cz
Olga Ulická
asistentka
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: olga_ulicka(at)mzv.cz
Josef Samson
bytová agenda, správa majetku
tel.: +32 2 2139 135
e-mail: josef_samson@mzv.cz
 
Gabriela Boháčová
hlavní finanční účetní
tel.: +32 2 2139 204
e-mail: gabriela_bohacova(at)mzv.cz
 
Martin Kolařík
správa majetku, sklady
tel.: +32 2 2139 129
e-mail: martin_kolarik(at)mzv.cz
 
Zuzana Vaněčková
pokladní, účetní
tel.: +32 2 2139 267
e-mail: zuzana_vaneckova(at)mzv.cz

 


 

Oddělení provozu
 

Martina Svojše
vedoucí oddělení
tel.: +32 2 2139 239
e-mail: martina_svojse(at)mzv.cz
 
Olga Ulická
asistentka
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: olga_ulicka(at)mzv.cz
Martin Raif
dopravní referent, garážmistr
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: martin_raif(at)mzv.cz
Miroslav Baliak
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 133
e-mail: miroslav_baliak(at)mzv.cz
Karel Boháč
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: karel_bohac(at)mzv.cz
Marek Pajkrt
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 133
e-mail: marek_pajkrt(at)mzv.cz
Jiří Vaněček
kuchař
tel.: +32 2 2139 131
e-mail: jiri_vanecek(at)mzv.cz
Radek Boháč
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: radek_bohac(at)mzv.cz
Ivan Vízner
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: ivan_vizner(at)mzv.cz
Karel Niemczyk
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: karel_niemczyk(at)mzv.cz

technický pracovník
e-mail: (at)mzv.cz