česky  english 

rozšířené vyhledávání

Lidé na Stálém zastoupení

 

 

 

Vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR při EU
Stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II

Edita Hrdá
velvyslankyně
tel.: +32 2 2139 114
e-mail: edita_hrda(at)mzv.cz
 
Pavel Netrda
tajemník stálého představitele
tel.: +32 2 2139 271
fax: +32 2 2139 185
e-mail: pavel_netrda(at)mzv.cz
dočasně neobsazeno
asistent/ka stálého představitele
tel.: +32 2 2139 114
fax: +32 2 2139 185
e-mail: (at)mzv.cz
   
Blanka Soušková
protokol,  návštěvy vrcholných činitelů, veřejná diplomacie
tel.: +32 2 2139 164
e-mail: blanka_souskova(at)mzv.cz
Ondřej Gryc
koordinace logistiky CZ PRES
tel.: +32 2 2139 103
e-mail: ondrej_gryc(at)mzv.cz
 
 

 

Kancelář vedoucího Stálého zastoupení (COREPER II)

Veronika Musilová, vedoucí oddělení
Antici
koordinace Coreper II
tel.: +32 2 2139 156
e-mail: veronika_musilova(at)mzv.cz

Richard Skácel
asistent Coreper II
tel.: +32 2 2139 130
fax: +32 2 2139 185
e-mail: richard_skacel(at)mzv.cz

Aneta Kasalická
koordinace brexitu
tel.: +32 2 2139 144
e-mail: aneta_kasalicka(at)mzv.cz
 
 

 


Zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU
Stálý představitel ČR ve výboru COREPER I

Jaroslav Zajíček
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 120
e-mail: jaroslav_zajicek(at)mzv.cz
   
     
Gabriela Vinklárková
asistentka zástupce stálého představitele ČR při EU
tel.: +32 2 2139 120
fax: +32 2 2139 185
e-mail: gabriela_vinklarkova(at)mzv.cz
 

 

Kancelář COREPER I

Lucie Šestáková
Mertens
koordinace Coreper I, Strategie Evropa 2020
tel.: +32 2 2139 128
e-mail: lucie_sestakova(at)mzv.cz
Martina Svojše
asistent Coreper I
tel.: +32 2 2139 126
fax: +32 2 2139 185
e-mail: martina_svojse(at)mzv.cz
 

 


Zástupkyně vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU
Stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru COPS


Jitka Látal Znamenáčková
velvyslankyně
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: jitka_znamenackova(at)mzv.cz
   
     
Pavla Skácelová
asistentka stálého představitele v COPS
tel.: +32 2 2139 106
fax: +32 2 2139 136
e-mail: cops_eu(at)mzv.cz, pavla_skacelova(at)mzv.cz
   
 

 

Kancelář COPS

Tomáš Sitter
Nicolaidis
koordinace COPS
tel.: +32 2 2139 198
e-mail: tomas_sitter(at)mzv.cz
Barbora Sitterová
asistentka COPS
tel.: +32 2 2139 124
fax: +32 2 2139 136
e-mail: barbora_sitterova(at)mzv.cz
   
 

 


Zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU

Vedoucí oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje

Lukáš Kruncl
rada-vyslanec
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: lukas_kruncl(at)mzv.cz
 
Svatava Švehlíková
centrální sekretariát
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: svatava_svehlikova(at)mzv.cz
 

 


Oddělení Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje

Linda Messias
lidské zdroje - strategie podpory Čechů v institucích EU (s výjimkou ESVA)
tel.: +32 2 2139 222
e-mail: linda_messias(at)mzv.cz

Eliška Maday
lidské zdroje, Češi v ESVA, stáže na Stálém zastoupení
tel.: +32 2 2139 202
e-mail: eliska_maday(at)mzv.cz
Markéta Raifová
dokumentaristka
tel.: +32 2 2139 246
e-mail: marketa_raifova(at)mzv.cz
 
 

 


Oddělení právní a komunikační

 

Petr Janoušek
vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
tel.: +32 2 2139 245
GSM: +32 473 55 33 16
e-mail: petr_janousek(at)mzv.cz

Jitka Pánková
asistentka
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: jitka_pankova(at)mzv.cz
 
Lucie Březinová
Coreper I, komitologie, porušení smlouvy
tel.: +32 2 2139 217
e-mail: lucie_brezinova(at)mzv.cz
Patrik Haratyk
vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: patrik_haratyk(at)mzv.cz
Dominika Czechová
Coreper II, primární právo EU, vnější vztahy EU a SZBP a právně lingvistické revize
tel.: +32 2 2139 266
e-mail: dominika_czechova(at)mzv.cz
 
 

 


Oddělení obchodní politiky

 
Matyáš Pelant
vedoucí oddělení
Výbor pro obchodní politiku: stálí členové a zástupci, obchodně politická opatření
tel.: +32 2 2139 123
e-mail: matyas_pelant(at)mzv.cz
Ivana Palánová
asistentka
tel.: +32 2 2139 117
fax: +32 2 2139 287
e-mail: ivana_palanova(at)mzv.cz
 
Lenka Siekliková
Výbor pro obchodní politiku: služby a investice, IPRs, textil, ocel (STIS), přístup na trhy třetích zemí, zboží dvojiho užití, vývozní úvěry
tel.: +32 2 2139 177
e-mail: lenka_sieklikova(at)mzv.cz

Markéta Krčmářová
celní unie a celní spolupráce, GSP, WCO
tel.: +32 2 2139 221
e-mail: marketa_krcmarova(at)mzv.cz

Martin Líčeník
vztahy se zeměmi ESVO, rozvojová spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří
tel.: +32 2 2139 219
e-mail: martin_licenik(at)mzv.cz
 
 

 


Oddělení finanční a kohezní politiky

     
Jiří Palán
vedoucí oddělení
Rada Ecofin, hospodářská a měnová unie, finanční perspektiva
tel.: +32 2 2139 167
e-mail: jiri_palan(at)mzv.cz
Ivana Palánová
asistentka
tel.: +32 2 2139 117
fax: +32 2 2139 287
e-mail: ivana_palanova(at)mzv.cz
 
 

Petr Vránek
rozpočet EU včetně systému vlastních zdrojů, Evropský účetní dvůr
tel.: +32 2 2139 268
e-mail: petr_vranek(at)mzv.cz

 

Martin Blažek
finanční služby (sektor bankovnictví, pojišťovnictví kapitálový trh, tržní infrastruktura, cenné papíry, retailové finanční služby, platební služby ), praní špinavých peněz
tel.: +32 2 2139 161
e-mail: martin_blazek(at)mzv.cz
 

Jan Král
politika soudržnosti (ESIF,  tématické operační programy, zjednodušování), pracovní skupina pro strukturální opatření, EGESIF
tel.: +32 2 2139 173
e-mail: jan_kral(at)mzv.cz
 

Eva Srnová
regionální a městská politika EU, politika soudržnosti (ESIF, operační programy Prahy a regionálního charakteru), Výbor regionů, makroregionální strategie EU, městská agenda EU, integrované územní strategie a komunitně vedený místní rozvoj
tel.: +32 2 2139 190
e-mail: eva_srnova(at)mzv.cz
 
Miroslav Benáček
Evropská investiční banka, praní špinavých peněz, Evropský úřad pro boj proti podvodům, statistika, vnější vztahy v hospodářské a finanční oblasti
tel.: +32 2 2139 171
e-mail: miroslav_benacek(at)mzv.cz
 

Hana Štulajterová
daňová politika a koordinace v EU, daně z příjmů, spotřební daně, zdanění energií, zdanění finančního sektoru, horizontální daňové otázky a vztahy vůči třetím zemím
tel.: +32 2 2139 149
e-mail: hana_stulajterova(at)mzv.cz

 

Lenka Mikulíková
daňová politika a koordinace v EU, daň z přidané hodnoty, rozvoj a spolupráce daňové správy včetně FISCALIS a potírání daňových podvodů
tel.: +32 2 2139 152
e-mail: lenka_mikulikova(at)mzv.cz

   
 

 


Oddělení justice a vnitra

 
Martin Šustr
vedoucí oddělení
ochrana vnějších hranic, Schengen, hodnocení Schengenu, SIS
tel.: +32 2 2139 215
e-mail: martin_sustr(at)mzv.cz
Jitka Pánková
asistentka
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: jitka_pankova(at)mzv.cz
 
 
Jan Vojta
policejní spolupráce, COSI, výměna informací, ochrana údajů, drogy
tel.: +32 2 2139 121
e-mail: jan_vojta(at)mzv.cz
Adam Kittl
azyl, vnitřní bezpečnost, terorismus, civilní ochrana a krizové řízení
tel.: +32 2 2139 125
e-mail: adam_kittl(at)mzv.cz
 
Petra Pejchová
justiční spolupráce v civilních věcech, soukromé právo
tel.: +32 2 2139 118
e-mail: petra_pejchova(at)mzv.cz
David Vondráček
migrace, vízová politika, VIS, Výbor pro cestovní doklady
tel.: +32 2 2139 169
e-mail: david_vondracek(at)mzv.cz
 
Tereza Jachová
trestní právo hmotné a justiční spolupráce v trestních věcech
tel.: +32 2 2139 158
e-mail: tereza_jachova(at)mzv.cz
   
 

 


Oddělení zemědělství a životního prostředí

 
Stanislav Němec
vedoucí oddělení
zástupce mluvčího ve Zvláštním zemědělském výboru (SCA)
SZP - horizontální otázky, rozvoj venkova, ekologické zemědělství, auditní šetření EK
tel.: +32 2 2139 223
e-mail: stanislav_nemec3(at)mzv.cz
Stanislava Caccese
asistentka
tel.: +32 2 2139 183
fax: +32 2 2139 184
e-mail: stanislava_caccese(at)mzv.cz

 
 
 

 

Zemědělství

Dmitrij Černikov
Společná rybářská politika, Společná organizace zemědělských trhů (SOT), rostlinné a živočišné komodity, zemědělské obchodní otázky a mezinárodní organizace v zemědělství
tel.: +32 2 2139 138
e-mail: dmitrij_cernikov(at)mzv.cz

Filip Lameš
Společná zemědělská politika, SZP – přímé platby, financování státní podpory v zemědělství
tel: +32 2 2139 211
e-mail: filip_lames(at)mzv.cz
 

 
Simona Marcely
veterinární oblast, fytosanitární otázky, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin, krmiva a osiva
tel: +32 2 2139 199
e-mail: simona_marcely(at)mzv.cz
 
Tomáš Slunečko
potraviny (potraviny z klonovaných zvířat, Codex Alimentarius), politika jakosti, propagace, GMO, lesnictví, zemědělsko-potravinářský výzkum, lihoviny, tabák a tabákové výrobky
tel: +32 2 2139 216
e-mail: tomas_slunecko(at)mzv.cz
 
 

 

Životní prostředí

Aleš Hilčer
klima, emise z dopravy
tel.: +32 2 2139 143
e-mail: ales_hilcer(at)mzv.cz
 
Helena Kostohryzová
životní prostředí - voda, půda, biodiverzita a příroda, GMO a dopady na životní prostředí
tel.: +32 2 2139 205
e-mail: helena_kostohryzova(at)mzv.cz
 
Kristýna Maťátková
životní prostředí – ovzduší, chemické látky a REACH, odpady a oběhové hospodářství
tel.: +32 2 2139 145
e-mail: kristyna_matatkova(at)mzv.cz
   
     
 

 


Oddělení sektorových agend A

 
Jan Havlík
vedoucí oddělení
vnitřní trh a konkurenceschopnost
tel.: +32 2 2139 127
e-mail: jan_havlik(at)mzv.cz
Dominika Mára
asistentka
tel.: +32 2 2139 181
fax: +32 2 2139 184
e-mail: dominika_mara(at)mzv.cz
 
 

 

Rada pro konkurenceschopnost

Václav Nováček
hospodářská soutěž, veřejná podpora, veřejné zakázky
tel. + 32 2 2139 269
e-mail: vaclav_novacek(at)mzv.cz
Michaela Líčeníková
volný pohyb zboží (technická harmonizace), zlepšení regulatorního prostředí
tel.: +32 2 2139 104
e-mail: michaela_licenikova(at)mzv.cz
 

Tomáš Hrabal
ochrana spotřebitele, průmyslová politika, malé a střední podnikání, cestovní ruch, inovace
tel.: + 32 2 2139 264
e-mail: tomas_hrabal(at)mzv.cz

Karolina Vorzová
podpora podnikatelům, projekty vnější pomoci, vnitrozemská vodní doprava
tel.: +32 2 2139 213
e-mail: karolina_vorzova(at)mzv.cz
 
 

 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

Martin Pejřimovský
energetika, atomové otázky
tel.: +32 2 2139 148
e-mail: martin_pejrimovsky(at)mzv.cz
 
Jakub Černohorský
energetika
tel.: +32 2 2139 272
e-mail: jakub_cernohorsky(at)mzv.cz
 
 
Zdeněk Čechura
silniční, železniční a letecká doprava, horizontální otázky
tel.: +32 2 2139 112
e-mail: zdenek_cechura(at)mzv.cz
 
Veronika Kadlecová
telekomunikace, poštovní služby, Galileo
tel.: +32 2 2139 188
e-mail: veronika_kadlecova@mzv.cz
 
 

Tomáš Vágner
digitální ekonomika, námořní doprava
tel.: +32 2 2139 243
e-mail: tomas_vagner(at)mzv.cz

Jakub Otčenášek
cyber attaché / poradce NUKIB : kybernetická bezpečnost
tel.:
e-mail: j.otcenasek(at)nukib.cz

 
 

 


Oddělení sektorových agend B

 

Miroslav Hrstka
vedoucí oddělení

právo duševního vlastnictví, právo obchodních společností, účetnictví a audit
tel.: +32 2 2139 142
e-mail: miroslav_hrstka(at)mzv.cz

Stanislava Caccese
asistentka
tel.: +32 2 2139 183
fax: +32 2 2139 184
e-mail: stanislava_caccese(at)mzv.cz

 
 
Martina Brzková
veřejné zdraví, léčiva
tel.: +32 2 2139 163
e-mail: martina_brzkova(at)mzv.cz
Petr Čermák
zdravotnictví
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: petr_cermak(at)mzv.cz
 

Jiří Svojše
sociální politika, rovné příležitosti žen a mužů, antidiskriminace, koordinace sociálního zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
tel.: +32 2 2139 155
e-mail: jiri_svojse(at)mzv.cz

Michal Mára
sociální ochrana, zaměstnanost a trh práce, volný pohyb pracovníků, pracovní právo
tel.: +32 2 2139 254
e-mail: michal_mara(at)mzv.cz
 
Šárka Brábníková
vzdělávání, kultura, mládež, audiovize, sport
tel.: +32 2 2139 137
e-mail: sarka_brabnikova(at)mzv.cz
Hana Vlčková
výzkum, vývoj
tel.: +32 2 2139 146
e-mail: hana_vlckova2(at)mzv.cz
 

 

 


Oddělení vnějších vztahů

 

Tamara Katuščák
vedoucí oddělení
západní Balkán (COWEB)
tel.: +32 2 2139 263
e-mail: tamara_katuscak(at)mzv.cz
   
 

Roman Diatka
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 262
e-mail: roman_diatka(at)mzv.cz

Marie Beranová
transatlantické vztahy (COTRA), Afrika (COAFR)
tel.: +32 2 2139 166
e-mail: marie_beranova(at)mzv.cz
 
Leoš Javůrek
Střední Východ/Záliv (MOG), rozšiřování EU (COELA)
tel.: +32 2 2139 261
e-mail: leos_javurek(at)mzv.cz
Kateřina Becková
Asie a Oceánie, Latinská Amerika (COASI, COLAC)
tel.: +32 2 2139 159
e-mail: katerina_beckova(at)mzv.cz
 
Tereza Smejkalová
Magreb/Mašrek (Severní Afrika, Unie pro Středomoří, Blízký východ - mírový proces)
tel.: +32 2 2139 260
e-mail: tereza_smejkalova(at)mzv.cz
Tomáš Lipták
východní Evropa a Střední Asie (COEST)
tel.: +32 2 2139 252
e-mail: tomas_liptak(at)mzv.cz
 
Olga Koldová
lidská práva
tel.: +32 2 2139 196
e-mail: olga_koldova(at)mzv.cz
   
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.
 

 


Oddělení společné zahraniční bezpečnostní politiky (SZBP), SBOP

 
Juraj Fogada
vedoucí oddělení
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG), vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 197
e-mail: juraj_fogada(at)mzv.cz
   
 
Petra Hojni
civilní aspekty SBOP (CIVCOM), vývozy konvenčních zbraní
tel.: +32 2 2139 154
e-mail: petra_hojni(at)mzv.cz
Jan Jiránek
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 102
e-mail: jan_jiranek(at)mzv.cz
 
Jiří Pavlíček
horizontální otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP/SBOP); právní, finanční a institucionální aspekty
tel.: +32 2 2139 193
e-mail: jiri_pavlicek(at)mzv.cz
Lucie Legrádyová
politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG), vztahy EU-NATO, ESDC
tel.: +32 2 2139 182
e-mail: lucie_legradyova(at)mzv.cz

 

Miroslav Švejda
obranný poradce, EDA
tel.: +32 2 2139 207
e-mail: miroslav_svejda(at)mzv.cz
Daniela Baluchová
obranná poradkyně
tel.: +32
e-mail: daniela_baluchova(at)mzv.cz
 
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem oddělení zajišťuje sekretariát sekce COPS.
 

 


Vojenský úsek

 
plukovník Miroslav Jenčík
vedoucí úseku
zástupce vojenského představitele ČR při EU
tel.: +32 2 2139 162
e-mail: miroslav_jencik(at)mzv.cz
   
 
podplukovník Tomáš Rada
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 270
e-mail: tomas_rada(at)mzv.cz
podplukovnice Michala Trněná
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG/HTF)
tel.: +32 2 2139 214
e-mail: michala_trnena(at)mzv.cz
 
podplukovnice Kateřina Slováková
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 191
e-mail: katerina_slovakova(at)mzv.cz
praporčík David Kratochvíl
vedoucí starší pracovník štábu skupiny EU, sekretariát vojenského úseku
tel.: +32 2 2139 218
fax: +32 2 2139 136
e-mail: david_kratochvil(at)mzv.cz
 
podplukovník Václav Vébr
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 208
e-mail: vaclav_vebr(at)mzv.cz
   
 

 


Oddělení informačních technologií

 
Michal Kůrka
pověřen vedením oddělení
IT, CIO
tel.: +32 2 2139 165, +32 2 2139 255
e-mail: michal_kurka(at)mzv.cz
   
 
Michal Kůrka
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 165
e-mail: michal_kurka(at)mzv.cz
Jan Hojer
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 180
e-mail: jan_hojer(at)mzv.cz
 
 

 


Oddělení hospodářské a majetkové

 
Dalibor Kropáč
pověřen vedením oddělení
finanční operace a rozpočet SZ EU
tel.: +32 2 2139 132
e-mail: dalibor_kropac(at)mzv.cz

Jan Fořt
provozní agenda
tel.: +32 2 2139 239
e-mail: jan_fort(at)mzv.cz

 
 
Hana Pavlíčková
bytová agenda, správa majetku
tel.: +32 2 2139 135
e-mail: hana_pavlickova(at)mzv.cz
Martina Liborová
hlavní finanční účetní
tel.: +32 2 2139 204
e-mail: martina_liborova(at)mzv.cz
 
Zbyněk Čáp
správa majetku, sklady
tel.: +32 2 2139 129
e-mail: zbynek_cap(at)mzv.cz
Zuzana Vaněčková
pokladní, účetní
tel.: +32 2 2139 267
e-mail: zuzana_vaneckova(at)mzv.cz
 
Petr Kallausch
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: petr_kallausch(at)mzv.cz

Jan Borovič
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: jan_borovic(at)mzv.cz

 
       

 


Oddělení provozu

Dalibor Kropáč
vedoucí oddělení
tel.: +32 2 2139 132
e-mail: dalibor_kropac(at)mzv.cz

 

 
Martin Raif
dopravní referent, garážmistr
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: martin_raif(at)mzv.cz
Lukáš Kudrna
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 133
e-mail: lukas_kudrna(at)mzv.cz
 
Dominik Lazárek
dopravní referent
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: dominik_lazarek(at)mzv.cz
Josef Libora
správce objektu
tel.: +32 2 2139 210
e-mail: josef_libora(at)mzv.cz
 
Jiří Vaněček
kuchař
tel.: +32 2 2139 131
e-mail: jiri_vanecek(at)mzv.cz
Stanislav Vácha
recepční
tel.: +32 2 2139 111
e-mail: stanislav_vacha(at)mzv.cz