česky  english 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura


Vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii
Stálá představitelka ČR při EU
 
Edita Hrdá
velvyslankyně
 

 

Útvar COREPER II


Edita Hrdá
velvyslankyně
vedoucí Stálého zastoupení
Stálá představitelka ČR v COREPER II

Tel.: +32 2 2139 114
Fax: +32 2 2139 185

Antici:
Veronika Musilová
Tel: +32 2 2139 156
Fax +32 2 2139 185

 

Útvar COREPER I


Jaroslav Zajíček
velvyslanec
zástupce vedoucího SZ
Stálý představitel ČR v COREPER I

Tel.: +32 2 2139 120
Fax: +32 2 2139 185

Mertens:
Lucie Šestáková
Tel: +32 2 2139 128
Fax +32 2 2139 185

 

Útvar COPS


Jitka Látal Znamenáčková
velvyslankyně
zástupkyně vedoucího SZ
Stálá představitelka ČR v COPS

 

Tel.: +32 2 2139 106
Fax: +32 2 2139 136

Nicolaidis:
Tomáš Sitter
Tel: +32 2 2139 198
Fax +32 2 2139 136

 

Útvar SKALZ


Lukáš Kruncl
rada-vyslanec
zástupce vedoucího SZ

 

Tel.: +32 2 2139 212
Fax: +32 2 2139 186
 

Oddělení právní a komunikační

Petr Janoušek

Tel.: +32 2 2139 245
Fax: +32 2 2139 287
 

Oddělení zemědělství a životního prostředí

Stanislav Němec

Tel: +32 2 2139 223
Fax: +32 2 2139 184
 

Oddělení vnějších vztahů


Tamara Katuščák

Tel.: +32 2 2139 263
Fax: +32 2 2139 136
 

Odd. hospodářské a majetkové


Dalibor Kropáč

Tel.: +32 2 2139 132
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení finanční a kohezní politiky

 

Jiří Palán

Tel.: +32 2 2139 167
Fax: +32 2 2139 287

Oddělení sektorových agend A
 

Jan Havlík

Tel.: +32 2 2139 127
Fax: +32 2 2139 184
 

Oddělení SZBP / SBOP

 

Juraj Fogada

Tel.: +32 2 2139 197
Fax: +32 2 2139 136

Oddělení informačních a komunikačních technologií
 

Michal Kůrka, pověřen vedením oddělení

Tel.: +32 2 2139 255
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení obchodní politiky

Matyáš Pelant

Tel.: +32 2 2139 123
Fax: +32 2 2139 287

Odd. sektorových agend B

Miroslav Hrstka

Tel.: +32 2 2139 142
Fax: +32 2 2139 184

Vojenský úsek

Miroslav Jenčík

Tel: +32 2 2139 162
Fax: +32 2 2139 136


Oddělení provozní

Dalibor Kropáč

Tel.: +32 2 2139 132
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení  justice a vnitra
 

Martin Šustr

Tel.: +32 2 2139 215
Fax: +32 2 2139 287