česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže na Stálém zastoupení

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu umožňuje stejně jako jiné zastupitelské úřady a MZV ČR v Praze krátkodobé i dlouhodobé stáže studentům a expertům se zájmem o evropskou agendu. Na SZ ČR při EU v Bruselu je tedy možno absolvovat studijní nebo tzv. expertní stáž.

Stáže se mohou účastnit studenti českých i zahraničních vysokých škol, kteří jsou českými státními občany a soustavně se připravují na budoucí povolání v prezenční formě studia.

O stáž se také mohou ucházet odborníci z oblasti české státní správy a samosprávy, institucí EU, vědeckých pracovišť a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů. Základní podmínkou je české státní občanství. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani úhradu sociálního nebo zdravotního pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, ubytování, pobyt, strava apod.) hradí stážista (vysílající organizace). Doba trvání stáže je určována individuálně.

Výběrová řízení na studentské stáže v jednotlivých odděleních SZ ČR při EU v Bruselu jsou vyhlašovány na tomto místě, podle potřeb a kapacit SZEU.

Na SZ ČR při EU probíhají dále stáže studentů škol, se kterými má MZV ČR uzavřenou dohodu o spolupráci.

Prohlédněte si nabídky stáží na dalších zastupitelských úřadech ČR i na MZV ČR v Praze.

Informace ke stážím v institucích EU naleznete v článku "Proč vyjet na stáž do EU".

 

 

Stálé zastoupení ČR při EU očima stážistky

studenti

Přestože jsem před odjezdem znala hlavní body náplně mé stáže na Stálém zastoupení, ve skutečnosti jsem si neuměla představit, co mě v evropské metropoli následující tři měsíce čeká. Byla jsem však příjemně překvapená. Měla jsem možnost vidět… více ►