česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úkoly stálého zastoupení

Stálé zastoupení ČR při EU vzniklo k datu vstupu ČR do EU transformací ze Stálé mise ČR při Evropských společenstvích na základě usnesení vlády č. 208 z 27. února 2002. Statutárním představitelem a vedoucím Stálého zastoupení je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel ČR při EU, který působí také jako stálý zástupce ČR ve Výboru stálých zástupců (COREPER II). 

Činnost Stálého zastoupení

Posláním Stálého zastoupení je zejména:

 • zastupovat zájmy ČR v orgánech a institucích EU;
 • dále posilovat pozici ČR ve strukturách EU, včetně odpovídající přítomnosti občanů ČR v unijních institucích;
 • vytvářet podmínky pro úspěšnou účast ČR na zasedáních nejvyšších orgánů EU (Rady ministrů, Evropská rada);
 • udržovat a prohlubovat pracovní kontakty s představiteli institucí EU, zastoupeními a SZ dalších zemí nebo nadnárodních a mezinárodních institucí a udržovat styky s občany ČR zaměstnanými či jinak působícími v institucích EU;
 • zajišťovat komunikaci mezi orgány státní správy ČR a institucemi EU;
 • podílet se na formulaci postupu ČR v jednotlivých orgánech EU;
 • předkládat ústředí návrhy postupu pro řešení odborných otázek vztahujících se k problémům řešeným v orgánech a institucích EU;
 • obsazovat jednání odborných orgánů EU ve spolupráci s orgány a institucemi v ústředí;
 • poskytovat podporu vyslaným delegacím ČR při jejich jednáních;
 • informovat ústředí o činnosti EU a zasílat odbornou dokumentaci a literaturu;
 • napomáhat zvýšení informovanosti o ČR a jejím členství v EU.

Činnost Stálého zastoupení vychází z priorit zahraniční politiky České republiky.

(Pramen: Organizační a provozní řád Stálého zastoupení ČR při EU z 25. 9. 2015)