česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko bude mít „svého“ generálního advokáta

V roce 2015 dostává Česká republika poprvé od svého vstupu do ČR možnost jmenovat svého experta na pozici generálního advokáta při Soudním dvoru EU. Vláda dne 7. ledna 2015 rozhodla, že by se jím měl stát pan Michal Bobek.

Úkolem generálních advokátů je nestranně a nezávisle předkládat soudu odůvodněné návrhy rozhodnutí ve věcech, v nichž je podle Statutu Soudního dvora EU vyžadována jejich účast. Generální advokát je nezávislým třetím, odborníkem, který nezastupuje zájmy stran, ale obecný zájem na spravedlnosti a konzistentnosti judikatury Soudního dvora EU. Posudky generálních advokátů jsou veřejné.

Na Soudním dvoře EU působilo donedávna osm generálních advokátů. Pět pozic obsazovaly vždy velké členské státy (Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, Itálie) a tři v pevně stanoveném pořadí ostatní členské státy EU. V důsledku obavy, aby mohl Soud i nadále zajistit, že budou stanoviska předkládána ve všech věcech, kde je to nezbytné, a to bez prodloužení celkové délky projednávání věcí, kterých se to týká, požádal před časem Soudní dvůr Radu, aby navýšila počet generálních advokátů na jedenáct. V roce 2013 tak dostalo Polsko svého „stálého“ generálního advokáta a k 7. říjnu 2015 vzniknou další dvě pozice, které budou rotovat mezi zbývajícími členskými státy. Jednu z těchto pozic obsadí na dalších šest let i kandidát ČR.

Generální advokáti Soudního dvora jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které splňují všechny požadavky nezbytné k výkonu nejvyšších soudních funkcí v jejich zemích nebo jsou obecně uznávanými znalci práva. Dne 7. ledna 2015 rozhodla vláda ČR na doporučení odborné vnitrostátní komise po proběhlém řádném výběrovém řízení, že všechny tyto požadavky splňuje a za ČR by proto měl být nominován pan Michal Bobek.

Michal Bobek v současné době působí jako řádný profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu.

Jeho profesní historie je sice relativně krátká, o to však pestřejší. V oboru získal hned několik vysokoškolských titulů – na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, Oxfordu a Florencii. Naposledy, v roce 2011, mu byl na Evropském institutu ve Florencii udělen doktorský titul v oboru právo (Ph.D.). Za vynikající výsledky obdržel již v průběhu studií celou řadu ocenění a stipendií. Po krátkém působení v advokacii svou karierní dráhu reálně započal na Nejvyšším správním soudu. V dalších letech se pak soustředil na akademickou a vědeckou činnost v ČR, Itálii, Velké Británii a Slovensku). Hojně publikuje v odborných časopisech, včetně zahraničních (např. European Law Review), a podílí se též na jejich redakční činnosti (např. Právní rozhledy, Soudní rozhledy nebo Jurisprudence). Má výbornou znalost angličtiny, francouzštiny a němčiny. Nikdy nebyl členem žádné politické strany či hnutí.

ČR nyní notifikuje svého kandidáta Generálnímu sekretáři Rady EU. Jeho kvality následně posoudí nadnárodní expertní výbor zřízený dle čl. 255 Smlouvy o fungování EU. Pokud uspěje, pak bude jmenován vzájemnou dohodou vlád členských států na léta 2015 – 2021.