česky  english 

rozšířené vyhledávání
cerninsky_palac
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplnění názvu "Česko/Czechia" do databází OSN

V případě názvu Česko/Czechia - se nejedná o přejmenování České republiky jako státu, ale pouze o doplnění překladů krátkého názvu "Česko" do databází OSN. Standardizace krátkého názvu Česko proběhla již v roce 1993 publikací Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského a jazyková správnost byla potvrzena Ústavem pro jazyk český.

Označení Česká republika i nadále zůstává platné. Jedná se o politický název země a nic se na něm nemění. Označení Czechia je pouze anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko. Záleží vždy na daném subjektu, zda se rozhodne užívat delší verzi, tj. Česká republika/Czech Republic nebo kratší verzi Česko/Czechia

V ostatních jazycích se tento zkrácený název již delší dobu využívá, např. ve francouzštině – la Tchéquie, ve španělštině - Chequia, v němčině - Tschechien apod.

Vznik názvu Czechia

Slovo "Czechia" je spisovné, navržené a schválené Ústavem pro jazyk český. První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, v roce 1866 v australském tisku a zejména mezi lety 1918 – 1960 byl běžně užíván americkým tiskem k odlišení západní a východní části Československa (resp. do r. 1920 Česka-Slovenska), tedy pro označení Česka v dnešním významu.

Czechia je standardním derivátem z latiny. Tvoření jmen zemí původně latinskou příponou -ia je v angličtině systémové a zcela běžné (Austria, Australia, Croatia, Virginia, California, Indonesia, Slovakia, Latvia, Colombia a další, včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia). Jméno může někomu při prvním poslechu znít neobvykle, stejně tak jako celá řada názvů odvozených z cizích jazyků, které angličtina zcela běžně užívala nebo užívá (Idaho, Utah, Massachusetts, Lithuania, Zimbabwe, Belarus, Croatia atd.).

Proč není název Czech, Czechlands a Bohemia správně?

Ústav pro jazyk český uvádí, že v současném anglickém úzu lze doložit několik jednoslovných podob pojmenování našeho státu, a to zejména Czech, Czechland/Czechlands a Czechia. První z nich nelze akceptovat, neboť jeho význam je ‚Čech/Češka; čeština; český, česky‘. Označení Czechland či Czechlands sice nelze z lingvistického hlediska pokládat za chybně tvořené, ale proti jeho doporučení hovoří fakt, že jde o ad hoc utvořený neologismus, který navíc může asociovat historické pojmenování české země/České země. Bohemia naopak je název označující pouze část země - Čechy a nezahrnuje území Moravy či Slezska, na rozdíl od názvu Czechia.

Více ve ve zprávě MZV ČR