česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice

(Archivní článek, platnost skončena 29.03.2020.)

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020, vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Teplice a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem končí 16. února 2020 (neděle).

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad požádat o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 20. března 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 25. března 2020 do 16:00).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 12. března 2020).

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.