česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR Praha
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU hledá mladé absolventy práv

Absolvovali jste nedávno studium práv a máte vynikající schopnosti a dovednosti? Jste ambiciózní a silně motivovaní? Pokud vás tento popis vystihuje, čtěte dál!

Evropská unie má před sebou rozsáhlé a komplexní výzvy, které si žádají ty nejlepší z nás. V současné době hledáme talentované absolventy studia práv, kteří jsou připraveni ujmout se široké škály úkolů v oblasti tvorby právních předpisů, výzkumu a účasti na mezinárodních fórech. Požadujeme vysokou míru kreativity, odolnosti a bystrý úsudek. Na oplátku nabízíme podnětné pracovní prostředí a příležitost pozitivně ovlivnit dění v Evropě ve prospěch jejích občanů. Jako právník v orgánech EU budete poskytovat právní poradenství, zajišťovat zákonnost a redakční kvalitu právních aktů, provádět podrobné právní rešerše a analýzy a zastupovat příslušný orgán v soudních řízeních před Soudním dvorem EU. Rovněž se můžete zapojovat do interinstitucionálních jednání v rámci přijímání právních aktů EU, účastnit se mezinárodních fór a komunikovat s právními poradci zahraničních ministerstev a mezinárodních organizací.

Abyste se mohli přihlásit, musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost): jazyk 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU) a jazyk 2 (angličtinu nebo francouzštinu). Kromě toho byste měli mít vzdělání na úrovni odpovídající ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň 4 let, doložené diplomem v oboru práva, nebo byste měli být oprávněni vykonávat profesní činnost jako právník v členském státě EU. EU jakožto zaměstnavatel nabízí profesionální prostředí s obrovským množstvím příležitostí ke vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí přitom patří k základním principům EU. O politice rovných příležitostí úřadu EPSO se více dozvíte na této stránce.


Podrobné informace o požadované kvalifikaci a kritériích způsobilosti, průběhu výběrového řízení a způsobu podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách eu-law.eu-careers.eu.


Přihlášky lze podávat od 30. července do 15. září 2020, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.Odkaz: EPSO/AD/381/20 EU Careers můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, YouTube a Instagramu.