česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU zvažuje, jak podpořit cestovní ruch

Kdy: 30.06.2010, Kde: Brusel

Cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky. Nové návrhy Evropské komise mají za cíl podpořit jeho prosperitu a tvorbu pracovních míst.

Evropa se podílí na celosvětovém cestovním ruchu z celých 40 %. Evropská komise nyní hledá nové cesty, jak prvenství Evropy mezi světovými destinacemi zachovat a jak tento zásadní sektor hospodářství dále posílit.

Proto Komise vydala ve středu 30. června 2010 nové Sdělení o novém politickém rámci pro evropský cestovní ruch. Vychází z faktu, že cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky s významnými dopady na konkurenceschopnost a zaměstnanost v EU: turistický sektor tvoří v EU přibližně 5 % HDP a 5,2 % pracovních míst. Působí v něm téměř 1,8 milionu podniků, převážně malých a středních. Pokud by se však zahrnuly do uvedených údajů také všechny úzce spolupracující sektory, byly by hodnoty dvojnásobné.

Cílem sdělení je otevřít cestu ke koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu, kterou umožňuje Lisabonská smlouva, a definovat nový rámec akcí, které by přispěly k posílení konkurenceschopnosti evropského turistického sektoru. Pro dosažní uvedeného cíle stanovila EK čtyři hlavní směry:

  1. posílit konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu;
  2. podporovat rozvoj udržitelného a odpovědného cestovního ruchu zaměřeného na kvalitu;
  3. posílit dobrou pověst a viditelnost Evropy jako destinace udržitelnosti a kvality; a
  4. začlenit cestovní ruch do ostatních politik a finančních nástrojů EU.

K posílení konkurenceschopnosti by mělo podle přesvědčení EK přispět mimo jiné prodloužení turistické sezóny, diverzifikace nabídek cestování (včetně využívání historického dědictví), rozvoj inovací či zvyšování profesní kvalifikace. Za účelem podpory rozvoje udržitelného a odpovědného cestovního ruchu zaměřeného na kvalitu navrhuje EK např. organizování kampaní upozorňující turisty na zajímavá místa či způsoby dopravy (cykloturistika) nebo zavedení evropské značky kvality. S tím úzce souvisí aktivity v rámci třetího cíle, tj. posílení dobré pověsti a viditelnosti Evropy pro turisty ze třetích zemí, kdy EK mj. zamýšlí vytvořit důvěryhodnou „Evropskou značku“ či podporovat pořádání velkých mezinárodních akcí kulturní či sportovní povahy (např. Olympijské hry). Pokud jde o integraci cestovního ruchu do jiných politik a finančních nástrojů EU, záměrem EK je zajistit koordinaci a začlenění zejména s dopravní politikou, právy cestujících či právy spotřebitelů při nákupu organizovaných zájezdů.

Mezi 21 konkrétními akcemi je také například návrh na vytvoření dobrovolného internetového nástroje pro výměnu informací, jenž by měl zlepšit koordinaci školních prázdnin v zemích EU. Záměrem Komise však není nařizovat členským státům, kdy mají mít jejich školáci prázdniny. Naopak by mělo jít o koordinační nástroj a důležitý zdroj informací, jenž může přispět k prodloužení turistické sezóny a zároveň usnadnit plánování nejen provozovatelům turistických služeb, ale i rodinám při organizování jejich prázdninových cest (a možná mimo jiné pomoci zmenšit dopravní zácpy , které se každoročně tvoří na silnicích na začátku a konci prázdnin).

Komise ve sdělení také reaguje na dvě nedávné krize, jež cestovní ruch v Evropě značně ovlivnily: první je ekonomická krize trvající od roku 2008, která zasáhla prakticky všechny sektory hospodářství, a druhá je přerušení letecké dopravy způsobené výbuchem islandské sopky letos v dubnu. Nicméně cestovní ruch je dlouhodobě vystaven i dalším výzvám, jako jsou stárnutí populace, sezónnost tohoto sektoru či klimatické změny. S tím vším se musejí turističtí operátoři v každodenním životě vyrovnávat, což jim může činit určité potíže, zvláště pokud jde o malé a střední podniky. EK se proto snaží svým sdělením zlepšit podmínky pro prosperitu evropského cestovního ruchu a současně zhodnocovat přírodní a kulturní dědictví Evropy.

Další informace:

Sdělení EK k cestovnímu ruchu – 30. června 2010 (pdf)

Foto: EK