česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie má novou strategii pro svou energetiku

Kdy: 10.11.2010, Kde: Brusel

Strategie “Energie 2020” vymezuje pět hlavních priorit pro energetický sektor na příštích deset let.

Jaké jsou nejvýznamnější cíle evropské energetiky v příštím desetiletí? Jak dosáhnou úspor energie a zabezpečit její dodávky? Jak vytvořit trh s konkurenceschopnými cenami, posílit technologie a vyjednávat se světovými hráči v energetice? Odpovědi na tyto otázky nastiňuje nové Sdělení Evropské komise nazvané “Energie 2020”, které bylo zveřejněno 10. listopadu 2010.

Strategie má podle představ Komise pomoci Evropské unii splnit cíle stanovené pro rok 2020 a připravit dobrý základ pro další směřování energetické politiky po roce 2020. Komise v návaznosti na Sdělení „Energie 2020“ předloží v následujících osmnácti měsících legislativní návrhy, které budou konkrétněji rozpracovávat jednotlivé prioritní cíle a opatření.

Pro vývoj evropské energetické politiky v nadcházejících letech bude podle dokumentu důležitých zejména těchto pět prioritních oblastí:

1. Energetické úspory

V oblasti energetických úspor budou v hledáčku Komise zejména sektory stavebnictví a dopravy, ve kterých se nachází stále velký potenciál energetických úspor. Komise navrhne opatření, která pomohou urychlit obměnu stávajícího stavebního fondu a motivovat energetická odvětví k úsporám. Bude také usilovat o začlenění kritéria energetické účinnosti do oblasti veřejných zakázek a podpoří rozvoj trhu s energetickými službami.

2. Celoevropský jednotný energetický trh

Komise odhaduje, že v následujícím desetiletí bude do evropské energetické infrastruktury třeba investovat přibližně 1 bilion eur. Bude proto nutné identifikovat prioritní infrastrukturní projekty, které zajistí fungující vnitřní trh i bezpečnost dodávek a připraví evropskou infrastrukturu na postupně rostoucí podíl energie z obnovitelných zdrojů a na změny na straně spotřeby související např. se zaváděním elektromobilů na trh. Do roku 2015 by přitom neměl zůstat žádný členský stát oddělen od jednotného evropského energetického trhu. Realizace strategických energetických projektů bude usnadněna zjednodušením povolovacích procedur a posílením tržních pravidel, která podpoří rozvoj infrastrukturních projektů. Komise se ve svých návrzích bude zabývat i otázkou financování projektů ze strany soukromého i veřejného sektoru.

3. Bezpečná a cenově dostupná energie

Komise plánuje zavést opatření, která přispějí ke zlepšení postavení spotřebitele na energetickém trhu a zvýší bezpečnost zařízení v energetickém sektoru.

4. Evropa lídrem v oblasti technologií a inovací

Komise přikládá velký význam Strategickému a technologickému energetickému plánu, jehož cílem je usnadnit spolupráci klíčových aktérů v celoevropském měřítku, navýšit a propojit soukromé a veřejné zdroje financování a nastartovat tak výzkum nových čistých technologií. Evropská unie by měla zahájit čtyři projekty celoevropského významu v oblastech jako je např. skladování elektřiny, výzkum biopaliv, energetických úspor v městském prostředí či propojení obnovitelné energie vyrobené v oblasti Severního a Baltského moře a na jihu Evropy s významnými spotřebními místy v EU. Mezi další klíčové oblasti patří výzkum nízkouhlíkových technologií a Evropská unie bude také usilovat o udržení vedouce roli v projektu ITER.

5. Vnější dimenze evropské energetické politiky

Komise se zaměří na zlepšení koordinace energetické politiky EU vůči třetím zemím, zakládání partnerství s klíčovými partnery, podporu našich sousedů v přechodu na evropský model energetického sektoru, zvýšenou spolupráci s Afrikou v oblasti energetiky a další opatření, která zlepší prosazování priorit Evropské unie ve světě.

 

Další informace:

Foto: EK