česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropa podle Dánů? Zodpovědná, dynamická, zelená a bezpečná

Kdy: 01.01.2012 - 30.06.2012, Kde: Brusel

Dánsko převzalo od Polska štafetu předsednictví v Radě Evropské unie.

Od 1. 1. 2012 je předsednictví v Radě EU během nadcházejícího půl roku v režii Dánska. Jakým směrem zamýšlí dánská vláda Evropu vést?

Dánové usedají do předsednického křesla v čase dlouhotrvající hospodářské krize, což se ve velké míře odráží ve volbě priorit oficiálního programu s odhodlaně znějícím názvem „Europe at work“. Dánové si ve svém programu vytyčili čtyři stručně formulované priority:

  1. Zodpovědná Evropa,
  2. Dynamická Evropa,
  3. Zelená Evropa, a
  4. Bezpečná Evropa.

V pořadí první prioritní oblast „Zodpovědná Evropa“ zahrnuje posílení fiskální disciplíny v podobě vyjednávání o nové mezinárodní smlouvě mezi členskými státy o posílené hospodářské a měnové unii, o jejímž ustavení rozhodli evropští lídři na svém prosincovém summitu. V rámci této oblasti budou pokračovat vyjednávání o novém rozpočtu Evropské unie na období 2014 – 2020. Priority jsou formulovány v zodpovědném, pragmatickém a důsledném duchu, s cílem dosažení konkrétních výsledků.

„Dynamická Evropa“, druhá priorita dánského předsednictví, zdůrazňuje význam jednotného trhu jako pilíře evropské integrace, ekonomického růstu a prosperity. Je třeba dále rozvíjet jednotný trh ve prospěch občanů i podniků. V tomto duchu se Dánové zaměří na konkrétní legislativní návrhy, jako jsou směrnice pro zadávání veřejných zakázek, standardizační balíček, revize účetnických standard, směrnice o vysílání pracovníků, nařízení k roamingu, rámcový program pro výzkum Horizont 2020 či transevropské sítě. Dánské předsednictví chce dále dosáhnout významného pokroku, pokud jde o jednotný digitální trh.

Třetí prioritní oblast „Zelená Evropa“ poukazuje na význam opatření v oblasti energetiky, klimatu a ochrany životního prostředí, která se nemalou měrou podílejí na ekonomickém růstu Evropy. Zelený růst má být v dánském podání horizontální linií, která se objeví v ostatních oblastech, jako např. v zemědělství, kohezní politice, dopravě či v jednotném trhu. Projednávání směrnice o energetické účinnosti tak bude figurovat vysoko na předsednické agendě.

Čtvrtou a poslední prioritní oblastí je „Bezpečná Evropa“. Zde se Dánové soustředí na pokračování implementace Stokholmského programu, finalizaci společného evropského azylového systému a posílení Schengenského systému. Ambicí Dánů je dále podpořit činnosti vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti a evropské služby pro vnější činnost. Ve vztahu ke strategickým partnerům bude Dánsko usilovat o prosazování společného evropského přístupu.

Další informace: