česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Bek na Radě pro obecné záležitosti

V pondělí 23. května zasedali ministři pro evropské záležitosti v  Bruselu na Radě GAC. Hlavními body agendy byla Konference o budoucnosti Evropy, problematika právního státu v Maďarsku a příprava mimořádné Evropské rady v závěru května.

Konference o budoucnosti Evropy

Dne 9. května byla během slavnostního zakončení Konference o budoucnosti Evropy předložena všem třem jejím spolupředsedajícím závěrečná zpráva. Ta obsahuje 49 návrhů rozdělených do 326 konkrétních opatření. Jde o výsledek akce, která na evropském kontinentu nemá obdoby a do níž byli po dobu jednoho roku intenzivně zapojeni evropští občané v rámci evropských a vnitrostátních panelových diskusí. Při této příležitosti spolupředsedající jménem svých institucí znovu potvrdili společný závazek učiněný při přijímání společného prohlášení v roce 2021, že ve vztahu k návrhům z konference budou zajištěna návazná opatření. Nyní je na Radě, aby tuto navazující činnost ve své působnosti efektivně zorganizovala. Za tímto účelem se ministři zabývali závěry konference i metodikou, která by se měla při navazující činnosti uplatňovat. Rada by se nyní mohla k tomuto tématu vrátit na zasedání dne 21. června (Rada pro obecné záležitosti) na základě dokumentu, který má vypracovat generální sekretariát Rady a který má analyzovat způsoby konkrétního převádění návrhů konference do praxe.

Konference o budoucnosti Evropy představovala nový způsob zapojení občanů. Ministři pro evropské záležitosti diskutovali zejména o činnosti navazující na návrhy účastníků konference.

Konference o budoucnosti Evropy
Zpráva o konečném výsledku konference

Právní stát v Maďarsku


Rada uspořádala slyšení na téma právního státu v Maďarsku (postup podle čl. 7 odst. 1 SEU). Toto slyšení se týkalo záležitostí, jež v září 2018 uvedl Evropský parlament ve svém odůvodněném návrhu, kterým celý postup zahájil. Diskuse byla věnována zejména nezávislosti soudnictví, fungování ústavního a volebního systému, svobodě projevu a boji proti korupci. Rada dosud vyslechla Maďarsko třikrát: 16. září 2019, 10. prosince 2019 a 22. června 2021.


Mimořádné zasedání Evropské rady, 30. a 31. května


Rada pro obecné záležitosti se věnovala přípravám mimořádného zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 30. a 31. května a na němž se vedoucí představitelé EU budou zabývat těmito tématy: Ukrajina, obrana, energetika a potravinové zabezpečení.


Evropská rada (23. a 24. června)


Ministři vedli výměnu názorů na komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady pro zasedání, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. června 2022. Rada rovněž přijala bez rozpravy body uvedené na seznamu legislativních i nelegislativních bodů „A“.


Závěry Rady o rozvoji kybernetické pozice Evropské unie

Rada dnes schválila závěry o rozvoji kybernetické pozice Evropské unie. Tyto závěry vyplývají ze Strategického kompasu, což je akční plán EU pro posílení bezpečnostní a obranné politiky EU do roku 2030; v něm se uvádí, že EU rozvine kybernetickou pozici Unie posílením schopnosti předcházet kybernetickým útokům.


Kybernetická pozice: Rada schválila závěry (tisková zpráva, 23. května 2022)


Přístup veřejnosti k dokumentům: zpráva za rok 2021


Rada dnes schválila svou výroční zprávu o provádění nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům. Tato zpráva popisuje vývoj v oblasti žádostí o přístup k dokumentům Rady v roce 2021.


Přístup veřejnosti k dokumentům Rady (tisková zpráva, 23. května 2022)
Výroční zpráva za rok 2021 o přístupu k dokumentům

 

Podívejte se na vystoupení ministra Mikuláše Beka pro média.