česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek MŠMT Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU

Brusel, 28. září 2021 -  Dnes se  v Bruselu  uskutečnilo jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, v níž zasedají ministři zodpovědní za agendu výzkumu. Delegaci ČR na zasedání Rady vedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání výzkumné části Rady pro konkurenceschopnost EU bylo rámováno diskuzním bodem, který se týkal způsobu nastavení budoucího řízení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a úlohy, jíž v něm sehrají jednotlivé expertní poradní platformy. Tato debata navázala na závěry Rady k novému ERA z prosince roku 2020 a na diskuse uskutečněné na platformě Výboru pro ERA a inovace (ERAC) a Fóra pro transformaci ERA v 1. pol. roku 2021. Ministři členských států EU se v debatě shodli, že je zcela zásadní, aby celý proces tvorby a implementace nového ERA byl založen na úzké spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy EU jako rovnocennými partnery. Členské státy EU by tak měly mít nezanedbatelné slovo ve všech dimenzích řídící struktury ERA.

„Považuji za obzvláště důležité, aby měly aktivity ERA dopad na EU jako celek, stejně jako na všechny její členské státy a stakeholdery. Z tohoto důvodu dlouhodobě podporujeme opatření vedoucí ke snížení stále přetrvávajících rozdílů mezi členskými státy EU. Domnívám se totiž, že pokud se podaří překlenout takto existující bariéry a přiblížit výzkumnou a inovační výkonnost jednotlivých členských států EU, dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti EU a maximalizaci užitku pro celý evropský ekosystém výzkumu a inovací. Jsem proto velmi rád, že zde mohu konstatovat, že Česká republika je plně připravena aktivně se účastnit řídících struktur nového ERA a spolupracovat při zajištění co největšího dopadu nového ERA na co největší množství aktérů,“ uvedl náměstek Pavel Doleček při svém vystoupení na zasedání Rady.

Na jednání ministři členských států EU rovněž schválili závěry Rady ke globálnímu přístupu ve výzkumu a inovacích, které reflektují novou strategii EU mezinárodní spolupráce v této oblasti. Nová strategie EU reaguje na aktuální situaci a politické priority Evropské komise a zdůrazňuje mj. i rovné podmínky a reciprocitu ve spolupráci s partnerskými státy na základě sdílení společných hodnot.

Zářijové zasedání výzkumné konfigurace Rady pro konkurenceschopnost EU bylo prvním z formálních jednání Rady pod slovinským předsednictvím v Radě EU. Další formální zasedání Rady se uskuteční dne 26. listopadu 2021 v Bruselu.

(zdroj: MŠMT ČR)

 

Náměstek Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU, MŠMT ČR (msmt.cz)