česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový „Schengen“ posiluje volný pohyb osob

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2014.)

Rada ministrů vnitra projednala na svém zasedání v Lucemburku dne 7. června 2013 důležitou novelu pravidel tzv. Schengenského systému.

Ten umožňuje volný pohyb osob bez hraničních kontrol uvnitř členských států Evropské unie s výjimkou Velké Británie, Irska, Kypru, Rumunska a Bulharska.

Česká republika přivítala nová zpřesňující schengenská pravidla, která umožní lepší hodnocení a sledování účinnosti kontrol na vnějších hranicích účastnících se zemí. Za důležité považujeme rovněž nově zavedenou možnost monitoringu neprovádění kontrol na vnitřních hranicích těchto států. Právě možnost hodnocení všech hledisek ochrany vnějších i vnitřních hranic a stanovení jasných pravidel kontroly dodržování „Schengenu“ by měla přispět k lepší spolupráci členských zemí v oblasti volného pohybu osob.

„Nová schengenská pravidla chápeme jako krok k posílení jedné ze čtyř svobod EU tedy volného pohybu osob. Na prosazování těchto svobod je postavena česká evropská politika.“ uvedl na jednání v Lucemburku stálý představitel ČR při EU Martin Povejšil.

Možnost znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích členských států je vymezena jako krajní řešení až po vyčerpání všech prostředků pro zajištění nápravy. O takovém kolektivním opatření bude rozhodovat Rada členských států formou doporučení, a to na základě návrhu Evropské komise. Projednávaný návrh ponechává individuální znovuzavedení kontrol z důvodu ohrožení vnitřní bezpečnosti či veřejného pořádku, jak jsou známy z dosavadní praxe, v působnosti jednotlivých členských zemí.. Zavádí ale podrobnější kritéria pro znovuzavedení kontrol a také intenzivnější způsob konzultací mezi členskými státy a Evropskou komisí před vlastním znovuzavedením ochrany vnitřních hranic.