česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Co přinese rok 2010?

Končí rok 2009, plný dramatických okamžiků a změn. Pro nás na Stálém zastoupení Brusel byl mimořádně náročným obdobím - v jeho první polovině jsme byli plně zaměstnáni historicky prvním předsednictvím ČR v Radě EU. Druhá polovina roku 2009 přinesla jednoznačné irské ANO a dlouho očekávanou ratifikaci Lisabonské smlouvy. Evropská unie se dohodla na dvou klíčových osobách – předsedou Evropské rady se stal Herman van Rompuye a Vysokou představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton. Rychle pokročily práce na přípravách Evropské služby vnější činnosti a uvedení Lisabonské smlouvy v platnost.

Kromě naší běžné práce jsme změnili webovou stránku Stálého zastoupení s cílem zlidštit její tvář, srozumitelně a jasně prezentovat výsledky naší práce. Přeji si, aby občané ČR nespatřovali v bruselských institucích pouze administrativní či byrokratický aparát produkující legislativu, ale měli příležitost seznámit se s praktickými dopady předpisů, schválených členskými zeměmi EU, včetně České republiky, do jejich každodenního života.

Co přinese rok 2010?

Od 11. ledna 2010 se postupně Evropskému parlamentu představí všech 27 navržených eurokomisařů. Jako první bude na řadě Catherine Ashton, Štefan Füle bude obhajovat své schopnosti řídit oblast rozšíření a sousedské politiky 12. ledna 2010. Nová komise by svou práci měla oficiálně zahájit 1. února 2010.

V roce 2010 čeká Evropskou unii těžký úkol – zvládnout přechod z krize, podpořit  ekonomický růst a vznik nových pracovních míst a zajistit  prevenci dalších krizových situací. Podle slov Hermana Van Rompuye, předsedy Evropské rady, cesta k posílení evropské ekonomiky vede přes společný trh. Nově připravovaná Strategie EU 2020 bude vycházet z analýzy bývalého komisaře pro vnitřní trh, finanční služby a také pro konkurenceschopnost  Mario Montiho. Ten byl pověřen vypracovat návrh, jak mohou země sedmadvacítky lépe využívat společný vnitřní trh EU zejména v oblasti služeb, financí a vědomostí. Dalším zdrojem námětů bude zpráva, kterou připravuje Felipe González a jeho Reflexní skupina.

O tom, zda Strategie EU 2020 nezůstane pouhým intelektuálním cvičením a formálním dokumentem, ale přispěje k posílení konkurenceschopnosti Evropy na stále tvrdším světovém trhu, rozhodne i patřičná politická podpora hlav států. Vrcholní představitelé členských států EU se proto sejdou již počátkem února 2010 na mimořádném summitu. Přípravy Strategie EU 2020 nás budou provázet i na jarní a červnové Evropské radě. O všech zásadních krocích vás budeme pravidelně informovat.

Předsednictví se již počtvrté ujme Španělsko. Svou práci hodlají Španělé soustředit do čtyř priorit: 

  1. V oblasti ekonomiky bude španělské předsednictví řídit přípravy Strategie EU 2020. Předsednictví bude mít na starost také vznik nové legislativy pro supervizi evropských finančních systémů. Dalším velkým úkolem v oblasti ekonomiky bude akční plán pro energetiku na období 2010 až 2012, vyplývající z jednání právě skončené konference OSN v Kodani.
  2. Bude pokračovat příprava na naplňování Lisabonské smlouvy. Zejména bude dokončena základní struktura Evropské služby vnější činnosti. Lisabonská smlouva přináší také novinku – ustavení o solidaritě, které říká, že členské země si přijdou na pomoc, pokud některou z nich postihne přírodní katastrofa nebo neštěstí způsobené lidmi.
  3. Priorita nazvaná zapojení obyvatel zahrnuje jak naplňování Stockholmského programu v oblasti justice a vnitra, tak takzvanou občanskou iniciativu. Podle Lisabonské smlouvy návrh, který získá podporu alespoň milionu občanů a splní současně i pravidla stanovující minimální počet národností, musí Evropská komise zpracovat a předložit k dalšímu projednání.
  4. V zahraniční politice se Španělsko připravuje na schůzky na nejvyšší úrovni například s USA, Marokem, Pákistánem, Ruskem, Kanadou a Mexikem.

Dovolte, abych popřála vám i vašim blízkým popřála do nového roku 2010 pevné zdraví, spokojenost a úspěchy v soukromém i pracovním životě.