česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schůzka velvyslankyně s hejtmany se zaměřila na evropské dotace

Kdy: 04.05.2012, Kde: Brusel

Setkání se stálou představitelkou ČR při EU Milenou Vicenovou se účastnila reprezentace Asociace krajů a Svazu měst a obcí.

Politika soudržnosti, a to jak s ohledem na současnou situaci v čerpání finančních prostředků z evropských fondů, tak ve světle vyjednávání budoucího legislativního rámce pro programové období 2014 až 2020 byla hlavním tématem další z pravidelných schůzek, na kterou 4. května 2012 pozvala stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová české a moravské hejtmany a primátory. Setkání se účastnila reprezentace Asociace krajů a Svazu měst a obcí vedená hejtmanem Stanislavem Eichlerem.

Velvyslankyně Vicenová informovala přítomné o Radě pro všeobecné záležitosti konané 24. dubna 2012, kde členské státy EU dosáhly rámcové shody v celkem šesti tématických blocích (strategické programování, ex-ante kondicionality, řízení a kontrola, monitorování a hodnocení, způsobilost a velké projekty). V této souvislosti bylo poznamenáno, že do konce dánského předsednictví, tj. do června letošního roku, budou předmětem jednání další okruhy jako jsou finanční nástroje, projekty generující příjmy či tématická koncentrace.

Tlumočeny byly hlavní priority ČR v rámci vyjednávání budoucí finanční perspektivy, a to zejména ve vztahu k politice soudržnosti. Ta zůstává pro ČR jako jednoho z největších příjemců evropských fondů hlavní prioritou. ČR chce při dalších jednáních prosazovat mimo jiné zachování způsobilosti DPH, míru spolufinancování investic na úrovni 85% či nesouhlas s převodem 10 miliard eur z Fondu soudržnosti do tzv. Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility).

Debata se vedla také o aktuální situaci v oblasti českého čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zejména pak v souvislosti s Regionálním operačním programem Severozápad. Nejen zde se na straně ČR realizuje celá řada opatření a nápravných kroků, jež umožní opětovné spuštění finančních toků pro všechny české operační programy v co nejbližší době.

 

galerie


gallery