česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec Povejšil přivítal české členy EHSV

Kdy: 18.09.2012, Kde: Brusel

Stálý představitel ČR při EU probral aktuální unijní témata s českými zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Spolupráce českých diplomatů v Bruselu se členy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) je velmi důležitá pro prosazování zájmů České republiky v evropské legislativě. Shodli se na tom účastníci setkání, na něž v úterý 18. září 2012 pozval stálý představitel ČR při EU Martin Povejšil české členy tohoto orgánu Evropské unie. Za Stálé zastoupení se schůzky zúčastnil i zástupce stálého představitele, velvyslanec ve Výboru stálých zástupců (Coreperu) I Jakub Dürr.

Za EHSV se zúčastnilo 11 z 12 českých členů, přítomni byli Zdeněk Málek, Vladimíra Drbalová, Josef Zbořil, Roman Haken, Ludvík Jírovec, Dana Štechová, Helena Čornejová, Lucie Studničná, Marie Zvolská, Pavel Trantina a Jaroslav Němec.

V úvodní prezentaci představil velvyslanec Povejšil aktuální dění v oblasti finančních záležitostí a vyjednávání o příštím finančním rámci na léta 2014 - 2020. Česká republika je zastáncem úsporného rozpočtu, současně se však bude zasazovat o to, aby úspory v rozpočtu nebyly dosahovány na úkor kapitol, které jsou pro nás zásadní (např. politika soudržnosti). V oblasti koheze došlo během dánského předsednictví v Radě EU v uplynulém půlroce k předběžnému uzavření některých tématických bloků, např. monitorování a hodnocení, finanční nástroje, způsobilost či výkonnostní rámec. Zbytek nařízení je projednáván nyní během kyperského předsednictví, vyjednávání s Evropským parlamentem však bude pokračovat ještě za nadcházejícího irského předsednictví v prvním pololetí příštího roku. Pokud jde o víceletý finanční rámec, bude důležitá i podpora ze strany EHSV, zejména v oblastech, jako jsou konkurenceschopnost, soudržnost či solidarita.

V současné době probíhají jednání k tzv. bankovní unii. Česká republika i ostatní země stojící mimo eurozónu mají k návrhu výhrady, neboť – jak uvedl velvyslanec Povejšil – problémy eurozóny není možné řešit na úkor nečlenských zemí.

Stálý představitel v Coreperu I, velvyslanec Jakub Dürr, seznámil hosty s aktuálním děním v oblasti jednotného trhu. Zmínil zejména Akt o jednotném trhu I a II a dvacetileté výročí fungování vnitřního trhu. V rámci týdne vnitřního trhu 15. 10. - 19. 10. 2012 se v České republice uskuteční řada zajímavých akcí, např. expertní konference za účasti předsedy vlády Petra Nečase, veletrhy evropských informačních sítí, regionální panelové debaty a semiáře či konference k profesním kvalifikacím.

Dále zazněly informace o legislativních a nelegislativních návrzích v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti, v oblasti zdraví (Zdraví pro růst na roky 2014 - 2020), vzdělávání (Erasmus pro všechny), kultury (Tvůrčí Evropa, Evropská hlavní města kultury 2020 - 2033) a v oblasti výzkumu a vývoje (byl akcentován Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum, vývoj a inovace na léta 2014 - 2020). Velvyslanec Dürr zmínil aktuální návrhy v oblasti duševního vlastnictví, zejména vývoj v projednávání unijního patentu.

V zemědělském sektoru pokračuje reforma Společné zemědělské politiky, avšak není jisté, zda se kyperskému předsednictví podaří naplnit ambici na uzavření reformního balíku. Je proto pravděpodobné, že i tato jednání budou pokračovat i v době, kdy unijní otěže převezmou Irové. V oblasti životního prostředí zmínil velvyslanec Dürr novou dohodu o ochraně klimatu, klimaticko-energetický balíček (obchodování s emisními povolenkami, ceny povolenek), emise CO2 z osobních automobilů či finanční nástroj pro životní prostředí a ochranu klimatu (LIFE).

V živé diskusi zazněly od členů EHSV zajímavé názory a podněty. Jisté postesknutí padlo nad stavem českých operačních programů a čerpání fondů EU. Ze stávajícího vývoje je třeba si vzít poučení a v budoucím programovacím období napřít všechny síly, zefektivnit auditní a kontrolní mechanismy, zvážit i počet operačních programů apod. Bude třeba se znovu zamyslet i nad podílem zástupců občanské veřejnosti v monitorovacích výborech.

Z úst členů EHSV zazněla i kritická připomínka k legislativní "přeregulovanosti" Evropy, zbytečným restrikcím v posledních 15 letech, kdy se Evropa podle nich pro podnikatele a investory leckdy stala spíše nepřátelským územím. Rovněž otázka dopadů legislativy (impact assessment) je připravována zvlášť pro každý předpis zvlášť, dopady však nejsou posuzovány jako celek. Účastníci se vrátili také k projevu předsedy Evropské komise José Barrosa o stavu Unie, který přednesl v uplynulém týdnu v Evropském parlamentu, a kde mimo jiné prezentoval myšlenku větší federalizace Evropy v budoucnosti.

 

galerie


gallery