česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně a její kolegové debatovali s pracovníky nevládních organizací

Kdy: 09.05.2012, Kde: Brusel

Zástupci českých nevládních organizací se na Stálém zastoupení zajímali mimo jiné o otázky financování projektů a o vyjednávání nového sedmiletého rozpočtového rámce.

U příležitosti Dne Evropy proběhlo ve středu 9. května 2012 na Stálém zastoupení ČR při EU setkání s pracovníky neziskových organizací z České republiky. Skupina 41 osob přijela na poznávací cestu do Bruselu a návštěvu evropských institucí na pozvání české europoslankyně Zuzany Brzobohaté. Role průvodce po bruselských institucích se ujal český člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken.

Velká většina hostů je aktivní v monitorovacích výborech operačních programů, pracuje na krajské či národní úrovni na prosazování principu zapojení nestátních neziskových organizací (NNO) do rozhodovacích procesů, programování, evaluace a monitoringu fondů EU či na uplatňování principu partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Během setkání a intenzivní debaty s vedoucími pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU v čele s velvyslankyní Milenou Vicenovou a velvyslancem Jakubem Dürrem byly prezentovány hlavní úkoly SZEU, hospodářská situace, politická reakce na krizi, vyjednávání o víceletém finančním rámci na léta 2014 – 2020, politika soudržnosti, akt o jednotném trhu, modernizace pravidel pro veřejné zakázky, směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, oblast sociální politiky a zaměstnanosti, veřejné zdraví, výzkum a vývoj, duševní a průmyslové vlastnictví, vzdělávání, kultura a audiovize, zemědělství a rybářství, oblast životního prostředí.

V diskusi zazněla řada podnětných připomínek a doporučení ze strany nevládních organizací, které se týkaly hlubšího partnerství mezi vládním a neziskovým sektorem, nastavení spolupráce, kofinancování projektů, akcentování důležitosti práce s ohroženými skupinami obyvatel v oblasti sociální služeb a sociálního začleňování, podmínek a výběrových kritérií projektů (bodování projektů). Účastníci setkání si posteskli nad nerovnoprávným postavením NNO a příspěvkových organizací. Živě se zajímali o postavení iniciativy LEADER v příštím programovacím období. Kriticky nazírali na zamýšlené finanční přesuny v rámci Connecting Europe Facility (tzv. infrastrukturního fondu).

Existuje řada kvalitních projektů, jež právě díky svému rozsahu a často přesahu nedosáhnou na prostředky, neboť se nevejdou do poměrně rigidně nastaveného rámce. V budoucím finančním období 2014 - 2020 není zdaleka důležité, kolik si ČR zvolí a vytvoří operačních programů, důležitá je komunikace, spolupráce, vzájemná domluva a efektivní čerpání prostředků.

V závěru setkání velvyslankyně Milena Vicenová vyzdvihla důležitost a nezbytnost nevládních organizací, jejich roli v naší společnosti a ocenila práci, kterou pro českou občanskou společnost odvádějí.

 

Další informace:

 

galerie


gallery