česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně přivítala české hejtmany

Kdy: 11.10.2011, Kde: Brusel

Třetí letošní schůzka Mileny Vicenové s šéfy českých regionů se zaměřila hlavně na budoucnost evropských fondů.

Stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová se v úterý 11. října 2011 již potřetí v tomto roce setkala s krajskými hejtmany, kteří do Bruselu zavítali na plenární zasedání Výboru regionů a OpenDays. Přítomni byli Stanislav Eichler – hejtman Libereckého kraje, Jana Vaňhová – hejtmanka Ústeckého kraje, Roman Línek – první náměstek hejtmana Pardubického kraje, Josef Novotný – hejtman Karlovarského kraje a Lubomír Francl – hejtman Královéhradeckého kraje. Diskuse se zaměřila na budoucnost kohezní politiky, čerpání z fondů EU, regionální operační programy a energetiku.

Hejtmani se během svého pobytu v Bruselu setkali rovněž s komisařem pro rozšíření Štefanem Fülem a komisařem Johannesem Hahnem zodpovědným za regionální politiku. Hejtmani vyjádřili obavy krajů z tendencí centralizovat v budoucnu regionální operační programy. Tento postup, dle jejich názoru, hrozí zastavením rozvoje regionů a neodpovídá celounijně prosazovaným zásadám subsidiarity.

V dosavadním čerpání prostředků z operačních programů jsou však kraje úspěšné. Kraje mohou čerpat v rámci 13 operačních programů – sedmi ROP a šesti tématických OP. K 7. září 2011 byly předloženy projektové žádosti v hodnotě 58 mld. Kč, schváleny byly projekty v hodnotě 33 mld. Kč a ke konečným příjemcům pomoci se již dostalo 19 mld. Kč.

S. Eichler upozornil na problémy v sociální oblasti, např. v Libereckém a Ústeckém kraji činí nezaměstnanost až 20 %. Proto je třeba programy nejen realizovat, ale projekty v rámci programů musí vykazovat dlouhodobější udržitelnost. S tím přímo souvisí snížení nezaměstnanosti.

Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj, společně s Dolním Slezskem a Saskem, pokračují v pracích na ESÚS (Evropské seskupení pro územní spolupráci). Dle S. Eichlera mohou ESÚS sehrát větší roli než mikroregiony. EK navíc do jednotlivých iniciativ nezasahuje a nechává jednotlivé kroky na zúčastněných regionech. Dle zástupců krajů by touto cestou bylo možno v rámci ČR a přeshraničních regionů řešit i problémy typu dobudování železničních propojení či dálniční sítě (projekty nadnárodního významu).

Závěr debaty se soustředil na energetiku, resp. na Nástroj na propojení evropské infrastruktury, Fond pro energetickou účinnost a názory na jadernou energetiku. Odstavení jaderných elektráren může dle S. Eichlera představovat potenciální problém v zátěži přenosové soustavy, které hrozí přetížení kvůli těžko regulovatelným větrným a fotovoltaickým elektrárnám. EU bude muset do údržby a obnovy přenosové soustavy v budoucnu investovat nemalé sumy. Přenosové sítě členských států jsou sice již dnes vzájemně propojeny, přesto v oblasti regulace elektráren neexistuje v EU společný zájem.

Foto: MZV