česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada Ecofin: Německo představilo priority svého předsednictví. Ministři financí diskutovali o evropském plánu obnovy

V pátek 10. července proběhlo první jednání ministrů financí pod vedením německého předsednictví. Německo se ujalo předsednické role v Radě EU na druhou polovinu roku 2021. Delegaci ČR na jednání formou videokonference vedla ministryně financí Alena Schillerová.

Německý ministr financí Olaf Scholz v úvodu jednání seznámil své kolegy s německými prioritami v působnosti Rady ECOFIN pro nadcházející půl rok od 1. července do 31. prosince 2020. Priority německého předsednictví se mají řídit mottem „Společně pro obnovu Evropy“. Zaměřit se mají na šest hlavních oblastí, zejména na trvalé překonání pandemie COVID-19, společné hospodářské oživení a podporu silného, inovativního, spravedlivého a udržitelného evropského partnerství.

Německé předsednictví chce také usilovat o moderní a inovativní evropskou daňovou politiku a ochranu daňových příjmů členských států. V oblasti finančních trhů se zaměří zejména na posílení bankovní unie a kapitálových trhů, bezpečné prostředí pro konkurenceschopnou a inovativní unii digitálních finančních trhů a zlepšení boje proti praní špinavých peněz. „Oceňuji představení těchto správně zvolených a relevantních témat, která jsou velmi blízká i našim prioritám. Německému předsednictví přeji do následujícího půlroku hodně úspěchů,“ uvedla Alena Schillerová.

Ministři financí byli seznámeni s letní hospodářskou predikcí Komise a v této souvislosti diskutovali o Plánu obnovy pro evropské hospodářství zasažené pandemií Covid-19. „Balíček opatření předložený na konci května by měl být vyjednán co nejdříve. Musí být ale vyvážený, spravedlivý a nesmí nadměrně zatěžovat jednotlivé členské státy do budoucna,“ zdůraznila Alena Schillerová s tím, že klíčové předpoklady pro zotavení z krize jsou fungování jednotného evropského trhu, provedení nezbytných reforem a podpora investic.

„Samozřejmě bude pro efektivní nastartování evropských ekonomik klíčové ponechat členským zemím a regionům co největší prostor při rozhodování o využití prostředků tak, aby odpovídalo jejich individuálním potřebám. Stejně tak neustoupíme z požadavku na zvolení jiného kritéria pro rozdělování evropských peněz, než je historická míra nezaměstnanosti z let před krizí,“ dodala Alena Schillerová. Upozornila také, že peníze by měly být k dispozici po celé období právě vyjednávaného Víceletého finančního rámce pro roky 2021 – 2027, neboť reformy a veřejné investice si žádají pečlivou přípravu a řádnou implementaci.

Kromě toho ministři debatovali o dalším směřování Unie kapitálových trhů, evropského projektu usilujícího o vytvoření jednotného kapitálového trhu v EU, který by umožnil vedle tradičních bankovních úvěrů i alternativní způsoby financování zejména malých a středních podniků.

 

Zdroj: MF ČR, www.mfcr.cz