česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SZ ČR při EU
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada pro zemědělství v Bruselu: Ekologické zemědělství, oběd s americkým ministrem a diskuze o podmínkách pro chov zvířat a konci doby klecové

V pondělí 19. července proběhla v Bruselu Rada pro zemědělství a rybářství. Jednalo se o první zasedání za slovinského předsednictví v Radě EU. Účastníci schválili společnou pozici k akčnímu plánu pro ekologickou produkci, projednali aktuální stav obchodních vztahů a zaměřili se i na dobré životní podmínky zvířat. Mimořádným bodem byla neformální diskuze s americkým ministrem zemědělství Tomem Vilsackem, který se během oběda na dálku spojil se svými protějšky z 27 zemí EU. Kyperská a německá delegace rovněž informovaly o následcích nedávných požárů a povodní. Českou delegaci vedl velvyslanec při Coreperu I Jaroslav Zajíček.

V úvodu slovinské předsednictví představilo závěry Rady k akčnímu plánu pro ekologickou produkci. Cílem je zajistit, aby se na 25 % zemědělské plochy v EU hospodařilo ekologickým způsobem. Plán má posílit zájem veřejnosti o nákup ekologických potravin, motivovat zemědělce k přechodu na šetrné způsoby produkce a posílit přínosy pro životní prostředí. Finální text společné pozice všech 27 členských států EU podpořilo i Česko.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski představil aktuální vývoj v obchodních otázkách. Česká delegace ocenila zejména úsilí Evropské komise odstraňovat obchodní překážky a snahu otevírat nové trhy pro evropské, tedy i české, exportéry. Účastníci zasedání se shodli na potřebě zajistit rovné podmínky a stejné standardy pro všechny účastníky obchodu, a to i u dovozu ze třetích zemí.

„Česko dlouhodobě vítá rychlé uzavírání ambiciózních a vyvážených dohod o volném obchodu s dalšími partnery“, řekl velvyslanec Jaroslav Zajíček.

Oblast obchodu byla součástí i neformální diskuze s americkým ministrem pro zemědělství Tomem Vilsackem, který se ke svým evropským kolegům připojil přes videokonferenci.

„Spojené státy americké jsou významným partnerem a spojencem ČR i celé EU. Je dobře, že se podařilo alespoň dočasně nalézt řešení sporů v oblasti leteckého průmyslu. Příkladem je 5leté zmrazení dodatečných cel, která měla negativní vliv i na export unijní zemědělské produkce, včetně té české“, zmínil velvyslanec Zajíček.

Členské státy rovněž diskutovaly o dobrých životních podmínkách zvířat, a to na základě nedávné iniciativy Konec doby klecové. Ministři diskutovali, jakým způsobem přistoupit k postupnému ukončování chovu některých hospodářských zvířat v klecích. Česko podpořilo řešení na úrovni celé EU tak, aby nedocházelo k tržnímu znevýhodnění členských států, které již přešly na bezklecové technologie. Komise slíbila zpracovat analýzy dopadu pro jednotlivé kategorie zvířat. Budou důležité jak z ekonomického, tak z environmentálního hlediska. Česko se nedávno jako jedna z prvních unijních zemí přidalo k zákazu chovu nosnic v klecích, a to konkrétně od roku 2027.

Kyperská a německá delegace rovněž informovaly o důsledku ničivých požárů a povodní, které zasáhly nejen Německo, ale i Belgii, Nizozemsko, Lucembursko a Rakousko. Česko, které má zkušenost s následky ničivého tornáda, vyjádřilo solidaritu se všemi dotčenými a ubezpečilo, že je v případě potřeby připraveno pomoct.

 

Sledujte nás také na twitteru @CZECHIAinEU