česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie zvažuje, jak lépe sladit boj proti zločinu

Kdy: 23.09.2010, Kde: Brusel

Belgické předsednictví v Radě EU si vytklo za cíl vnést harmonii do koordinace boje proti trestné činnosti.

Společně s odstraňováním bariér mezi členskými státy EU je stále palčivější i otázka zajištění bezpečnosti občanů a efektivní spolupráce policejních a dalších orgánů v zemích sedmadvacítky. Přestože na teoretické rovině se na nutnosti této koordinace shodnou všichni, v praxi narážejí členské státy na řadu problémů.

V oblasti vnitřní bezpečnosti je na úrovni EU přijímáno velké množství iniciativ, strategií a akčních plánů, které však na sebe často nenavazují a někdy se mohou dokonce i překrývat. To pak činí situaci v této oblasti poněkud nepřehlednou a roztříštěnou a má to i vliv na koordinaci činnosti policejních a expertních orgánů.

Zlepšit tuto situaci si vytklo za cíl nynější belgické předsednictví v Radě EU. To přišlo s projektem nazvaným Harmony (Harmonie), který v oblasti justice a vnitra považuje za jednu ze svých priorit.

Hlavní myšlenku projektu lze charakterizovat jako úsilí o sjednocení existujících iniciativ do jednoho modelu, který by komplexně zahrnoval oblast boje proti organizované a závažné trestné činnosti. Belgičané tímto novým přístupem chtějí překlenout existující mezeru mezi iniciativami přijímanými na úrovni EU na jedné straně a jejich skutečnými naplňováním členskými státy na straně druhé.

V praxi si lze tuto myšlenku představit jako důraz na praktické aspekty policejní spolupráce a spolupráce všech klíčových subjektů, se snahou o maximální využití existujících předpisů a pravomocí a o snahu zaměřit se na několik klíčových problémů.

Cílem projektu je zapojit experty zodpovědné za naplňování priorit na národní úrovni již do přípravné fáze a tím zvýšit jejich motivaci pro následné praktickou realizaci iniciativ na národní úrovni. Belgický projekt klade důraz na rozvíjení spíše menšího počtu priorit v oblasti boje proti kriminalitě narozdíl od předkládání mnoha plánů a iniciativ, které vedou k rozmělnění úsilí a omezeným výsledkům.  

Jde o další doklad velmi živé činnosti v této oblasti unijní politiky, do níž přinesla značné změny Lisabonská smlouva.

Foto: EK