english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český filmový klub na ZÚ Riga

Dne 4. června 2009 ukončil ZÚ Riga filmem Smrt krásných srnců K. Kachyni první sezónu pravidelných projekcí filmů ze zlatého fondu české kinematografie v rámci Českého filmového klubu. Projekce probíhaly v reprezentačních prostorách ZÚ.

Zprávou z listopadu 2008 jsme informovali o zahájení nové kulturní aktivity pořádané ZÚ Riga – Český filmový klub, jejímž cílem bylo nabídnout příznivcům české kultury pravidelné setkávání s českým filmem. Tato aktivita svým způsobem navazovala na podobný projekt, v rámci kterého byl v letech 2001-2004 (pozn. v době existence lektorátu čj) pořádán pravidelný filmový klub pro studenty Lotyšské univerzity a členy Lotyšsko-české společnosti. Ten probíhal první dva roky v prostorách ZÚ a v roce 2003 se přesunul na Filologickou fakultu Lotyšské univerzity, kde bylo otevřeno Centrum bohemistiky a polonistiky. Filmy byly tehdy promítány pouze v českém jazyce, a proto jsme se tentokrát snažili rozšířit okruh diváků promítáním s anglickými titulky.

V pravidelných seancích (každý první čtvrtek v měsíci) měli diváci možnost v sezóně 2008/09 shlédnout 9 lahůdek z naší kinematografie různých žánrů i dob svého vzniku. Postupně byly promítány filmy Obecná škola, J. Svěráka a Eva tropí hlouposti M. Friče (listopad), Tři veteráni O. Lipského (prosinec), Hoří, má panenko M. Formana (leden), Je třeba zabít Sekala V. Michálka (únor), Horem pádem J. Hřebejka (březen), Skřivánci na niti J. Menzela (duben), Spalovač mrtvol J. Herze (květen) a Smrt krásných srnců K. Kachyni (červen).

Tato aktivita byla kladně přijata a průměrná návštěvnost byla 10 diváků na film, což odpovídá omezeným možnostem reprezentačních prostor ZÚ i počtu oslovených partnerů, i když méně vynaloženým financím na zajištění autorských práv. Největší zájem jsme zaznamenali u členů Lotyšsko-české společnosti, z řad krajanů a studentů českého jazyka. Pravidelnými hosty byli též pracovníci MZV LV a Saiemy, příležitostně diplomaté jiných ZÚ. 

V následující sezóně máme v plánu pokračovat, i když trochu jinou formou. Po schůzce s ředitelkou rižského Kinomuzea, s nímž máme rozjednány i další projekty, patřící lotyšskému Národnímu filmovému centru (www.nfc.lv) jsme projednali možnost přesunout pravidelné projekce českého filmu do tohoto muzea. Tím se nám naskýtá příležitost širší publicity a oslovení většího množství zájemců.

I přesto, že je v Lotyšsku česká kinematografie pravidelně zastoupena na filmových festivalech i menších filmových projektech, po této zkušenosti se domníváme, že tyto pravidlené filmové seance mají svůj význam. Jednak můžeme představit starší filmy, které se na festivalech objevují méně v retrospektivních kategoriích či při různých výročích, a v budoucnosti ve spolupráci s Kinomuzeem i nabídnout filmy většímu okruhu zájemců.